Hlašte svá zvířata včas a správně

Včera se ve Mžanech uskutečnilo členské shromáždění Sdružení východočeských chovatelů hospodářských zvířat. V rámci programu vystoupila také ředitelka České plemenářské inspekce Ing. Zdenka Majzlíková, která chovatele informovala o bezpodmínečné nutnosti včasného posílání hlášení do ústřední evidence.
Do konce roku 2016 je při zasílání hlášení do ústřední evidence tolerována lhůta 7 dnů od data události stanovená legislativou + 7 dnů lhůta administrativní (tj. lhůta na doručení hlášení do ústřední evidence).
Od 1. 1. 2017 se již administrativní lhůta zohledňovat nebude a striktně bude vyžadována lhůta nahlášení do ústřední evidence do 7 dnů od data události (tzn. narození, označení, úhynu, ztrátě, utracení, přemístění a přemístění na dočasné hospodářství).

Podle slov ředitelky České plemenářské inspekce došlo od roku 2014 k úpravě kontrolních požadavků podmíněnosti na označování a evidenci zvířat tak, aby splňovaly požadavky Evropské legislativy. Při kontrolách se ověřuje, zda zvířata, na která je podaná žádost o podporu, splňují základní požadavky na označování a evidenci.
Tyto požadavky jsou následující:
•    označení zvířete musí být v souladu s platnou legislativou,
•    zápis zvířete ve stájovém registru a jeho bezodkladná aktualizace,
•    nahlášení zvířete v ústřední evidenci, a to včas a správně,
•    předložení platného průvodního listu skotu.
„Chovatelé jsou s těmito požadavky již dlouhodobě dobře seznámeni a jejich dodržování v rámci národních kontrol je sledováno od roku 2004, přesto však došlo k navýšení porušení podmíněnosti, a to zejména v oblasti řádného a včasného hlášení změn do ústřední evidence ze 3 až 5 % v letech 2009–2013, na 39 % v roce 2014. V roce 2015 byl zaveden samostatný kontrolní bod týkající se pozdě hlášených zvířat, ale i v tom roce došlo k porušení bodů podmíněnosti u 37 % žadatelů o dotaci. Zkušenosti z kontrol provedených v loňském roce ukazují, že stále přetrvávají problémy, a to zejména v oblasti hlášení do ústřední evidence,“ informovala Ing. Majzlíková a dodala, že včasnost hlášení zvířat do ústřední evidence je slabou stránkou plnění povinností chovatelů, proto se bude Česká plemenářská inspekce této problematice i v tomto roce věnovat, a to jak v rámci kontrolní činnosti, tak i formou osvěty mezi chovateli.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. Looks good.Thanks for sharing this post its about the details of animals proper voice and on time.Thanks a lot for sharing this nice post.Love to see this post and I am very happy for getting this.For preparing an effective essay you have to starts your essay with good thesis statement, because it leads you reader the point of your essay. The introduction includes the lots of thing that should identify the question and outline your position. Best essay writing service,cheap essay writing service and there are a lots of writing services are providing good details to make your essay perfect.Visit http://www.essayguardian.com/.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down