Hodnocení sociálního stresu u prasat

Jaká je definice stresu, co jsou stresory a jak na něj prasata reagují? Vývoj prasečího průmyslu směrem k intenzivním velkoprodukčním systémům zvýšil expozici prasat environmentálním, fyziologickým a sociálním stresorům. Stres má škodlivý dopad na zdraví welfare a efektivitu výroby.

Stres snižuje chuť a příjem krmiva a zvyšuje výdej energie a živin. Zvyšuje také náchylnost k infekčním chorobám a snižuje ekonomickou ziskovost. Kromě toho negativní dopad sociálního stresu na dobré životní podmínky prasat ovlivňuje vnímání produktů spotřebiteli a snižuje přijatelnost.

Stres, stresory a stresová reakce

Stres je definován jako biologická reakce na událost, kterou jedinec vnímá jako hrozbu pro svou homeostázu. Stresory jsou události nebo situace, které vyvolávají stres. Například: extrémní tepelné podmínky způsobují tepelný stres a hustota a míchání  zvířat během ustájení vedou k sociálnímu stresu. Expozice patogenů a jiných mikroorganismů spouští imunitní stres. Stres je fyziologická reakce na udržení fyziologické rovnováhy při prožívání účinků stresoru. Změny v důsledku přeskupení prasat vedou k agresivnímu chování, zraněním a fyziologickým reakcím, které negativně ovlivňují pohodu prasat

Co je sociální stres?

Sociální stres u prasat se vytváří v různých fázích standardního výrobního cyklu. Prasata jsou společenská zvířata žijící v dobře zavedených hierarchických skupinách. Sociální stres zvyšuje koncentraci kortizolu, hladiny bílkovin a imunitní aktivitu. Mění také několik hematologických parametrů, snižuje přírůstek hmotnosti, snižuje imunitní vývoj u selat a snižuje výkonnost prasat.

Indikátory sociálního stresu

Používání ukazatelů u zvířat k posouzení reakce na sociální stres je běžnou praxí v systémech produkce prasat. Ukazatele jsou kvantitativní opatření používaná k hodnocení a předvídání užitkovosti zvířat při sociálním stresu. Tyto ukazatele by měly být spolehlivé, proveditelné, , optimalizované a standardizované, aby poskytovaly přesná a důvěryhodná pozorování. Indikátory sociálního stresu zahrnují kauzální ukazatele (tj. behaviorální a sociální interakce a hodnocení lézí), indikátory biologické odpovědi (tj. koncentrace kortizolu) a ukazatele následků (tj. vokalizace a výkonnost).

Kauzální ukazatele sociálního stresu

Chování a sociální interakce jsou opatření založená na na kvantifikaci výskytu agonistického chování, jako je boj, kousání, šťouchnutí, nasedání, pronásledování a zastrašování mezi prasaty. Skóre lézí je kauzálním ukazatelem vztahů mezi dominantou a podřízeností vzhledem k tomu, že agresivnější prasata iniciují agonistická setkání, což vytváří vyšší skóre lézí u pronásledovaných kamarádů. Bodování lézí má určitá omezení kvůli obtížím při detekci méně intenzivních kratších agonistických interakcí, jako je pošťuchování nebo zastrašování, které nevytvářejí pozorovatelná zranění.

 Ukazatele biologické odezvy sociálního stresu u prasat

Zvýšení koncentrace kortizolu v krvi, slinách, srsti a stolici je počátečním indikátorem biologické odpovědi na sociální stres. To je spojeno se snížením oběhu hormonů štítné žlázy a zvýšeným rizikem vředů v žaludku, se zvýšeným rizikem imunitní dysfunkce a zvýšenou náchylností k infekcím a nemocem.

Důsledky sociálního stresu u prasat

Vokalizace je indikátorem chování a důsledkem sociálních, environmentálních nebo zdravotních podnětů. Je však třeba rozvinout používání vokalizace jako ukazatele, aby se zlepšila spolehlivost tohoto opatření. Dalším důsledkem je výkonnost prasat, včetně růstu a příjmu krmiva

Závěrem

Stresory negativně ovlivňují zdraví, pohodu, produkci a ziskovost prasat. Monitorování stresorů tak může vést k efektivnějšímu řízení a výživovým strategiím ke zmírnění těchto škodlivých dopadů. V současné době existují tři typy projevů zvířat, které se používají ke sledování dopadu sociálního stresu u prasat a to: ty, které vyhodnocují příčinu stresu; ty, které měří biologickou odezvu na stresor; ty, které posuzují důsledky stresu.

Je pozoruhodné, že hodnocení sociálního stresu pomocí jediného ukazatele nemusí poskytnout přesnou diagnózu stresové reakce u prasat. Proto se doporučuje zvážit soubor ukazatelů, aby se dosáhlo úplného monitorování stresu. Kromě toho měření zahrnuje určitý stupeň invazivity, nepohodlí, stresu a strachových reakcí, které ovlivňují přesnost měření. Proto je důležité vyvinout techniky, které minimalizují stres během měření a zlepšují pohodu prasat.

 Pig Progress

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down