09.02.2009 | 04:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hodnocení stád podle reprodukce

Nejlepší stáda ovcí podle dosažené produkce jehňat se vyhodnocovala na jedenácté ovčácké konferenci, která se konala v Seči v Železných horách. Celkem se hodnotilo 330 stád pětadvaceti plemen zapojených do kontroly užitkovosti. Bez ohledu na užitkový typ se celkovým vítězem v kategorii chovů od pěti do 49 kusů, s průměrnou produkcí 88,9 kg jehněte za rok stal chovatel romanovských ovcí. Miroslav Vjater. V kategorii nad padesát kusů se nejlépe umístil Milan Láník, který dosáhl ve svém suffolském stádu průměrné roční produkce 62,1 kg na bahnici.

Do soutěže o nejvyšší dosaženou produkci jehněčího masa na bahnici v roce 2008 byly zařazeny chovy, které mají v kontrole užitkovosti zapojeno minimálně pět aktivních čistokrevných bahnic s minimálním podílem krve posuzovaného plemene 93,75 % a dále stáda s údaji o vážení potomstva ve 100 dnech věku.
„Do hodnocení bylo zapojeno 330 stád 25 plemen, která jsme podle užitkového typu rozdělili do čtyř skupin, a to na plemena kombinovaná, masná, plodná a dojená a konečně ostatní. V uvedených kategoriích jsme ještě chovy rozdělili podle počtu bahnic na dvě kategorie. První zahrnuje malé chovy od minimálního počtu pěti zvířat do 49 kusů, ve druhé jsou chovy nad 50 bahnic. Zvlášť jsme ještě vyhodnotili absolutní pořadí chovů bez ohledu na plemennou příslušnost,“ vyjmenoval v úvodu svého vystoupení předseda Svazu chovatelů ovcí a koz Ing. Vít Mareš.
Pokud jde o počty zvířat v jednotlivých kategoriích, tak u kombinovaných plemen se hodnotilo 105 stád dvanácti plemen. Z tohoto množství bylo osmatřicet stád s počtem do 49 bahnic, ve zbývajících 67 stádech kombinovaných plemen mají v kontrole užitkovosti (KU) zapojeno více než padesát bahnic. Sem masných plemen reprezentovalo 157 stád, z toho 136 menších chovů (do 49 bahnic) a jednadvacet velkých (nad 50 kusů). Do kategorie plodných a dojených plemen (dvě plemena) bylo zařazeno 48 stád, z nichž více než 80 % (40 stád) spadají do kategorie malých chovů. V kategorii ostatní se čtyřmi plemeny bylo zařazeno 20 stád, z toho jen jedno mělo v chovu více než padesát bahnic v KU.

Výsledky kombinovaných plemen
Ve skupině kombinovaných plemen v kategorii menších chovů od 5 do 49 bahnic nejlepších výsledků dosáhl Pavel Sokol z Rychnova u Jablonce nad Nisou, který od devíti bahnic plemene romney dosáhl průměrnou roční produkci 61,3 kg/rok a odchoval 17 jehňat, která ve sto dnech dosahovala živé hmotnosti 32,4 kg.
O pouhých 0,3 kg (61 kg) nižší produkci dosáhl Vladislav Vítek z Kunštátu na Moravě, jež od 19 bahnic (merinolandschaf) odchoval 40 jehňat s hmotností 29 kg ve 100 dnech věku.
Za ním se s roční produkcí 57,4 kg umístil Jiří Tetzeli z Březí. Chovatel od 39 bahnic odchoval 56 jehňat, která ve 100 dnech dosahovala živé hmotnosti 40 kg.
V kategorii chovů nad 50 bahnic dosáhla nejlepší produkce Marie Schickerová z Hranic u Nových Hradů s plemenem zwartbles. Vyjádřeno čísly to na stádo 96 bahnic bylo 54,7 kg při odchovu 178 jehňat, která ve 100 dnech věku měla hmotnost 29,5 kg. Pomyslný stříbrný stupínek patřil hrabické společnosti Mamian, s. r.o., která ve stádu 391 bahnic plemene romney dosáhla produkci 53 kg a odchovala 587 jehňat s 35,3 kg hmotnosti ve sto dnech věku. Za ní s produkcí 50,4 kg skončil chovatel Luboš Waldmann z Pasek nad Jizerou. Další ukazatele reprodukční účinnosti jeho stáda plemene romney o velikosti 54 bahnic jsou na úrovni 86 odchovaných jehňat se stodenní hmotností 31,7 kg.

Nejproduktivnější z masných plemen
Skupina masných plemen byla jednoznačnou záležitostí chovatelů plemene suffolk, kteří až na jedinou výjimku obsadili čelní místa v obou kategoriích. Zmiňovanou výjimkou bylo plemeno charollais a chovatel tohoto plemene František Divíšek z Pěčína dosáhl v kategorii malých chovů vůbec nejvyšší produkce 78,9 kg. Zbývá doplnit, že od 25 bahnic zařazených do KU odchoval 48 jehňat se stodenní hmotností 41,1 kg.
Chovateli Pavlu Bláhovi z Bláhové Lhoty, který od 16 suffolských bahnic odchoval 28 jehňat (s hmotností 41,7 kg ve 100 dnech) a dosáhl produkce 72,9 kg patřilo druhé místo TOP produkčního žebříčku. O necelých půl kilogramu (72,5 kg) nižší produkce dopomohla Jaroslavu Dostálovi ze Štramberka jen k bronzové pozici. Od šesti bahnic plemene suffolk, které má zapojené do KU odchoval 13 jehňat, která ve sto dnech věku dosahovala živé hmotnosti 33,5 kg.
Skupinu velkých chovů s produkcí 62,1 kg opanoval Milan Láník z Mírové pod Kozákovým, který ve svém chovu suffolka odchoval od 53 bahnic 92 jehňat se stodenní hmotností 35,8 kg.
S produkcí 59 kg se na druhé místo zařadil Radek Axmann z Dvořiště, který od 70 bahnic, také plemene suffolk, odchoval 108 jehňat, která ve sto dnech věku dosahovala hmotnosti 38,2 kg.
Trio nejlepších s produkcí 55,4 kg uzavíral Břetislav Škabraha z Dešné, který ve svém114kusovém stádu suffolských bahnic odchoval 196 jehňat s hmotností 33,6 kg ve sto dnech věku.

Skupina plodných a dojených plemen
V této skupině malých chovů dosáhl nejlepšího výsledku Miroslav Vjater z Hradištka, který od čtrnácti romanovských bahnic dosáhl průměrnou roční produkci 88,9 kg a odchoval 40 jehňat, jež dosahovala ve 100 dnech živé hmotnosti 31,1kg.
Za ním se umístila Šárka Gavendová z Libhoště, která od osmi bahnic plemene romanovská dosáhla produkci 86,2 kg a odchovala 27 jehňat s hmotností jehňat ve 100 dnech věku 25,5 kg.
Na pomyslném bronzovém stupínku se s produkcí 75,7 od šesti východofríských bahnic a 15 odchovanými jehňaty s průměrnou živou hmotností ve 100 dnech věku 30 kg umístil Dušan Matůšů z osady Padělky.
V kategorii stád nad 50 bahnic dosáhla nejlepších výsledků společnost Štros agro z Býště, jež představovaly produkci na úrovni 56,4, kg na každou ze sedmapadesáti bahnic v KU. Odchovaných 135 jehňat mělo ve sto dnech věku průměrnou hmotnost 23,8 kg.
Také další dvě následující místa obsadili chovatelé romanovského plemene. Zatímco Pavla Minarčíková se produkcí 53 kg dosaženou od 71 bahnice umístila na druhém místě, společnosti Pet z Košíka s produkcí osmdesátikusového stáda bahnic odpovídající úrovni 48,9 kg patřilo až třetí příčka. Prvně jmenovaná u zmiňovaného plemene plodných ovcí odchovala 165 jehňat se stodenní hmotností 22,8 kg. Podobně na tom byla i košíkovská společnost, která dosáhla úrovně odchovu 167 jehňat při hmotnosti 23,4 kg ve 100 dnech věku.
„Absolutním vítězem v produkci jehňat v kategorii chovů do 49 bahnic zařazených do kontroly užitkovosti se za rok 2008 stal Miroslav Vjater (romanovská 88,9 kg), následovaný Šárkou Gavendovou (romanovská 86,2 kg) a Františkem Divíškem (charollais 78,9 kg). V kategorii chovů nad padesát bahnic dosáhl nejvyšší produkce Milan Láník (suffolk 62,1 kg), kterého v trojici nejlepších doplňovali Radek Axmann (suffolk 59 kg) a Břetislav Škabraha (suffolk 55,4 kg),“ vyhlásil závěrečné výsledky ing. Mareš.

Klíčová slova:
– Podle pravidel SCHOK se započítají výsledky odchovu jehňat jen u bahnic zařazených do kontroly užitkovosti, které mají podíl krve posuzovaného plemene 93,75 %.
– Dalším požadavkem, který je podmínkou pro zařazení chovu do hodnocení reprodukční výkonnosti stáda, jsou údaje o dosažené hmotnosti jehňat ve 100 dnech věku.
– Minimální počet aktivních samic zapojených do kontroly užitkovosti nesmí klesnout pod pět kusů.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down