Horko ve stáji ovlivňuje imunitu

Tepelný stres in utero snižuje pasivní imunitní přenos bez ohledu na zdroj mleziva ve srovnání s normálními termickými podmínkami zejména v pozdní fázi březosti. Vrozená imunitní odpověď zprostředkovaná fagocytárními buňkami (neutrofily a makrofágy) se plně nerozvíjí během březosti a ve skutečnosti dochází k poklesu její funkční kapacity kvůli zvýšení koncentrací kortizolu plodu s blížícím se porodem.

Nitroděložní prostředí, které zažívá vyvíjející se plod, může formovat fyziologické reakce v přípravě na postnatální život. Fetální programování se týká suboptimálních intrauterinních podmínek (tj. nutričních, environmentálních, tedy i tepelných chyb) během kritických období vývoje plodu, které by mohly vést ke změnám ve struktuře a/nebo funkci tkání s dlouhodobými důsledky na fyziologii potomstva, jeho metabolismus a náchylnost k onemocnění později v životě. Vystavení matky vysoké okolní teplotě a vlhkosti může vytvořit suboptimální prostředí pro vyvíjející se plod. Protože plod nemá téměř žádnou schopnost regulovat svou vlastní teplotu, je jeho teplota určena především teplotou matky. Vzhledem k tomu, že imunitní systém skotu se začíná vyvíjet in utero, hypertermie matky během březosti by mohla změnit normální vývoj imunitních buněk a orgánů. Vystavení prenatálním mateřským stresorům během vývoje plodu má celoživotní následky, které brání expresi genetického potenciálu potomků. Prenatální tepelný stres narušuje pasivní přenos kolostrálního IgG. Novorozená telata narozená tepelně stresovým matkám krmená jejich kolostrem mají sníženou účinnost absorpce IgG ve srovnání s telaty narozenými ochlazovaným kravám přijímajících kolostrum své matky. Narušený pasivní přenos imunity spolu s nedostatečně vyvinutými imunitními orgány může mít vliv na zdraví a snížit přežití během postnatálního období. Vyšší procento jalovic, které byly vystaveny hypertermii in utero, opouští stádo před dosažením první laktace ve srovnání s těmi, které se vyvíjely v termoneutrálním nitroděložním prostředí. Nezapomínejte proto na ochlazování krav stojících na sucho.

Podrobněji v časopise Krmivářství 3/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down