01.11.2011 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hospodář roku udělen šesti podnikům

Již po osmé se v rámci Středočeských dožínek, jež se staly nedílnou součástí podzimní výstavy Zemědělec, udílelo ocenění Zemědělský hospodář roku. Do rodiny nejúspěšnějších krajských hospodářů tak u příležitosti letošního pětatřicátého ročníku národní výstavy zeleně, pěstitelství, mechanizace, květin a ekologie přibylo na návrh Regionální agrární komory Středočeského kraje a Asociace soukromého zemědělství dalších šest podniků.

Krajské dožínky, organizované Středočeským krajem, byly tradičně odstartovány na náměstí v Lysé nad Labem, odkud se slavnostní průvod přesunul na výstaviště. Právě tam v hale A2 proběhlo vyhlášení a ocenění nejlepších zemědělských hospodářů Středočeského kraje za rok 2011. V letošní šestici oceněných figurovali akciová společnost AGD Senice, která získala cenu hejtmana Středočeského kraje, dále rodinná farma Procházkových s cenou náměstka Středočeského kraje, Rodinná farma Miroslava Rajtory oceněná cenou předsedy Asociace soukromého zemědělství ČR, společnost AGRO Poříčí, s. r. o., s cenou prezidenta Agrární komory ČR, Ekofarma Kosařův mlýn s cenou ředitele Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj a konečně Zemědělská farma rodiny Maškových oceněná městem Lysá nad Labem.

AGD Senice

Akciová společnost AGD Senice, jež vznikla v roce 2001 z Agrodružstva Senice, se zabývá klasickou zemědělskou výrobou. Nosným odvětvím podniku, který obhospodařuje na Nymbursku 1155 ha zemědělské půdy, je rostlinná výroba. Specializuje se na pěstování ozimé pšenice, ozimého a sladovnického ječmene, ozimé řepky, cukrovky, máku, hrachu, sóji a kukuřice na zrno. Výnosy obilovin se pohybují v rozmezí 6,5–7,5 t/ha, u řepky 3,5–4,5 t/ha, u cukrovky 65 t/ha, u máku převyšují 1 t/ha a u kukuřice na zrno 9-10 t/ha.
Živočišnou výrobu podniku reprezentuje chov prasat, který v současné době odpovídá počtu 110 prasnic s užitkovostí jednadvacet odchovaných selat. V zrekonstruovaných ustájovacích kapacitách chovatelé produkují nejen jateční prasata, ale nabízejí i zástavová selata.

Rodinná farma Procházkových

Farmu Procházkových reprezentuje starobylý statek v Přítokách u Kutné Hory, který byl rodině v zanedbaném stavu vrácen v rámci restitučního vypořádání před dvaceti lety. Díky usilovné práci, chuti hospodařit a zemědělskému vzdělání všech členů rodiny se podařilo statek změnit k nepoznání. V současné době na 66 ha zemědělské půdy, z níž je 65 ha orné, provozují živočišnou i rostlinnou výrobu. V rostlinné výrobě se farmáři zaměřují na pěstování cukrovky, řepky, obilnin a kukuřice. V živočišné výrobě se věnují chovu skotu, prasat a koní.

Rodinná farma Miroslava Rajtory

Rodina Rajtorových hospodaří v obci Chýně na Praze západ již od roku 1736. Po násilném odevzdání 22 ha polí, dále krav a dalších hospodářských zvířat do JZD v roce 1952 byli nuceni tradici na čtyřicet let přerušit. O znovuoživení tradice se v roce 1992 postaral otec nynějšího majitele Miroslav Rajtara. Nákupem strojů a zařízení postupně farmu zvelebovali. Nyní obhospodařují přibližně 200 ha půdy, na níž pěstují převážně obilí a řepku. Živočišnou výrobu rodinného podniku, kterou ještě donedávna reprezentovala produkce mléka a vepřového masa v současné době zahrnuje pouze chov prasat pro osobní spotřebu.

AGRO Poříčí spol. s r.o.
Společnost byla založena v roce 2003 holdingem Rabbit Trhový Štěpánov, který převzal majetek bývalého zemědělského družstva. Se dvaadvaceti zaměstnanci hospodaří v obilnářské, nepříliš příznivé oblasti se srážkovým stínem na 1540 ha zemědělské půdy, z níž je 1420 ha orné. V rostlinné výrobě se specializuje na produkci obilnin, kukuřice, řepky a máku. Průměrný výnos u obilnin za posledních pět let dosahuje 6,3 t/ha a u řepky přesahuje 4,1 t/ha. Živočišná výroba společnosti je postavena na výkrmu skotu a brojlerových kuřat s roční produkcí 200 t hovězího a 230 tun drůbežího masa.
Vedle to se věnuje také pokusnické činnosti, v jejímž rámci již jednadvacet let pořádá tradiční polní den odrůd ozimé pšenice, letos jich bylo naseto pětatřicet. Dále pořádá seminář hybridních odrůd kukuřice, letošní ukázka čítala 89 hybridů.

Ekofarma Kosařův mlýn

Hospodářství v Novém Kníně na Příbramsku, které dnes nese název Ekofarma Kosařův mlýn, zakoupil v roce 1947 otec nynějšího majitele Jana Kosaře, Bohumil Kosař. Ještě za minulého režimu se tam chovalo okolo 40 ovcí askánského merina. Po revoluci se majitel vrátil k soukromému hospodaření, na 35 ha začal s chovem masného plemene ovcí – suffolkem, a doplňkově chovem včel.
V současné době se farma hospodařící v ekologickém režimu na 180 ha trvalých travních porostů zaměřuje na šlechtění a produkci plemenných zvířat a jehněčího masa. Pokud jde o aktuální stavy, tak nynější stádo reprezentuje 250 bahnic.

Zemědělská farma rodiny Maškových
Taká další oceněná rodinná farma ze Záborné Lhoty, jejíž počátek sahá do 18. století, hospodaří na Příbramsku. Po přerušení hospodaření kolektivizací v roce 1947 byla zemědělská výroba na farmě obnovena v roce 1991. Původních 40 ha obhospodařované výměry postupně navyšovali až na současných 81 ha. Na farmě se zabývají klasickou zemědělskou výrobou. V rostlinné výrobě se zaměřují na pěstování ozimé pšenice, ozimé řepky, ozimého ječmene, ozimého tritikale, jarního ječmene, konzumních brambor a pícnin. V živočišné výrobě se ve zmiňované rodinné farmě věnují chovu skotu za účelem produkce hovězího masa a chovu ovcí.

Podzimní výstavy tradičně spolu
Ve shodném termínu se na výstavišti v Lysé nad Labem konala i národní výstava Náš chov. V historii konání přehlídky hospodářských zvířat, technologií a chovatelských potřeb to bylo podruhé, co se plemenům zařazeným mezi genové rezervy věnovalo více pozornosti. Vedle národních plemen byly na letošním šestnáctém ročníku ještě předvedeny expozice velkých a malých přežvýkavců, z nichž ovce a kozy v celkovém počtu bezmála 120 zvířat jednoznačně dominovaly.
Odbornou garanci nad sestavením kolekcí hospodářských zvířat představených na výstavě Náš chov, která se konala ve dnech od 6. do 9. září, převzali Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., respektive jeho Národní referenční středisko pro uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, dále Chovservis, a. s. Hradec Králové, Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR a Český svaz chovatelů.

Klíčové informace:
– Podzimní výstava Zemědělec, která se konala ve dnech od 6. do 9. října na výstavišti v Lysé nad Labem, byla již pětatřicátá v pořadí.
– Ve shodném termínu proběhla i výstava Náš chov, která tak završila svůj šestnáctý ročník.
– V průběhu výstavy proběhl již osmý ročník Středočeských dožínek, při nichž se šesti nejlepším zemědělcům z regionu udílelo ocenění Zemědělský hospodář roku.
Více informací o výstavě hospodářských zvířat se dočte v listopadovém čísle časopisu Náš chov

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down