Hygiena pastvin pro prevenci parazitóz koní

Pastva a pastevní ustájení koní nepřináší pouze pozitiva, ale i rizika spojená s kontaminací pastvin vajíčky či larvami parazitů v různém stádiu vývoje. Klinicky významnými parazity koní jsou helminti, laicky červi (hlístice, tasemnice, motolice). Tito gastrointestinální cizopasníci mají přímý nebo nepřímý vývojový cyklus (s nebo bez mezihostitele). Mezi významné hlístice koní patří velcí a malí strongylidi, roup koňský a z ploštěnců tasemnice. Míra kontaminace pastvin záleží na hygieně pastvin a klimatických podmínkách. Tato studie přináší porovnání parazitární zátěže pastvin koní v průběhu roku. Hlavním praktickým dopadem je nastavení strategie smysluplného anthelmintického programu.

Ve třech sledovaných chovech (A, B, C) byly jednou za měsíc v průběhu jednoho kalendářního roku odebírány vzorky trusu a travního porostu (TP) z pastvin. Vzorky trusu byly uskladněny při teplotě 4 °C a analyzovány do 48 hodin po odběru McMasterovou metodou. Vzorky TP byly ponechány ve vodní lázni po dobu 24 hodin. Larvy získané ze sedimentu byly determinovány na základě morfologických znaků podčeledi Cyathostominae. V každém chovu byla v průběhu experimentu zaznamenána četnost použitých odčervovacích (anthelmintických) preparátů, především jejich účinné látky. Data byla hodnocena statistickou metodou Anova v programu Statistika 12. Pomocí meteorologické stanice byla v době odběrů sledována teplota a vlhkost ve všech sledovaných chovech. Všechna odčervení byla prováděna bez předchozího koprologického vyšetření.

Změny vnějšího prostředí ovlivňují kontaminaci pastvin přímým působením na vývoj a přežití hlístic v různém stádiu vývoje. Hlístice jsou zodpovědné za onemocnění, která mohou koně bezprostředně ohrozit na životě, v literatuře se udává úmrtnost u případů cyathostominózy až 70 %. Zároveň byla prokázána nezbytnost rozdílných preventivních opatření v závislosti na lokalitě a klimatických podmínkách. Zodpovědnost se v tomto případě klade na chovatele koní. Vždy je třeba, v důsledku možné rezistence na preparáty a jejich sníženou anthelmintickou účinnost diskutovat výběr vhodných anthelmintik po předchozím koprologickém vyšetření.

Ing. Martina Janošíková, Ph.D., Ing. Martin Ptáček, Ph.D., Ing. Iveta Angela Kyriánová, Ph.D., Bc. Eliška Zikmundová, Ing. Kristýna Petričáková, Ing. Cyril Neumann, Ph.D., Katedra chovu hospodářských zvířat, Katedra zoologie a rybářství FAPPZ, ČZU

Podrobněji v časopisu Krmivářství 6/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down