12.05.2020 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hygiena ustájení je pro zdraví telat klíčová

Dodržování hygieny chovného prostředí je jedno ze základních preventivních opatření v průběhu odchovu mláďat, nedílnou součástí zásad správné chovatelské praxe i biosekurity chovu. V podmínkách s nízkou úrovní hygieny chovu a při nedostatečné péči o telata hrozí riziko gastrointestinálních a respiračních onemocnění, která způsobují značné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.

Z pokusných sledování vyplynulo, že u novorozených telat je velice důležité dbát na dodržování vysoké úrovně hygieny chovného prostředí mezi turnusy, protože telata olizují povrchy ustájení až tři hodiny denně. Vhodné postupy sanitace (čištění a dezinfekce) jsou rozhodující pro přerušení fekálně-orálního přenosu patogenů.
Kolektiv specialistů z VÚŽV, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi sledoval vliv jednorázového použití práškového dezinfekčního přípravku aplikovaného po mechanické očistě do individuálního kotce na produkční ukazatele a zdraví telat. Zjistili, že jednorázové použití dezinfekčního přípravku v průběhu odchovu telat vedlo k signifikantnímu snížení výskytu průjmů. Naproti tomu nebyl prokázán vliv dezinfekce ani na výskyt respiračních onemocnění telat ani na produkční ukazatele. Při odchovu telat dochází velmi často ke snížení účinnosti dezinfekčních přípravků v důsledku jejich nevhodného používání. Mezi nejčastější chyby patří: nedostatečná mechanická očista, aplikace dezinfekčních přípravků na mokrý povrch, nedodržení doporučené koncentrace, teploty, resp. doby expozice pracovního roztoku, nedodržení doporučeného způsobu použití, nedochází ke střídání dezinfekčních přípravků s různými účinnými látkami, preventivní dezinfekci často provádí neproškolení pracovníci.*
Více se dočtete v článku Ing. Gabriely Malé, Ph.D., který vyjde v červnovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down