Hygienická kvalita mléka prvotelek

Mléko a mléčné produkty jsou základním zdrojem výživy pro podstatnou část populace. Není snadné udržet požadavek ekonomické profitability zemědělských farem současně se zvyšováním koncentrace zvířat a požadavkem neustálého nárůstu užitkovosti. Vyšší mléčná produkce je spjata úzce s genetickou selekcí, ale i optimální výživou a řízením stáda.

Ing. Růžena Seydlová, Ph.D., Výzkumný ústav mlékárenský, s. r. o., MVDr. Petr Urban, Českomoravský svaz chovatelů, a. s.

Nárůst koncentrace dojnic a brakace vytvářejí požadavek zvýšeného počtu prvotelek zařazovaných do stáda, které by měly splňovat nejvyšší možnou hygienickou kvalitu mléka s jednoznačným akcentem na zdravotní stav. Kritéria farmy s předpokladem ekonomického růstu a požadovaných jakostních znaků mléka jsou zcela nekompromisní. Procento zastoupení klinických a subklinických mastitid by mělo být nižší než 20 % a z nich  pak zastoupení environmentálních původců maximálně 20 %. Více než 70 % dojnic na 1. laktacích by mělo mít počet somatických buněk nižší než 100 000 v 1 mililitru mléka. Při 1. kontrole užitkovosti by mělo vykazovat maximálně 20 % otelených jalovic hodnotu PSB vyšší než 100 000. Splnit tyto požadavky je výsledkem cíleného řízení zdravotního stavu prvotelek/dojnic s jednoznačným důrazem zejména na preventivní opatření.

Z přehledu hodnot PSB z kontroly užitkovosti je patrný mírný pozitivní vývoj, a to jak v celkových aritmetických, tak vážených průměrech, nicméně na shora uvažovaná kritéria limitů ani jedna z hodnot nedosáhne. Relativně vyšší PSB do 40 dnů po otelení mohou být chápány jako fyziologické, kdy v různé míře doznívají stresové vlivy otelení, adaptace a režimu dojení. V dalších úsecích laktace pak dochází k relativnímu poklesu. Od 201. dne laktace se ovšem PSB navyšuje. Reálným důvodem není konec laktace, ale mastitidní historie dojnic na 1. laktacích, negativní vliv prostředí stájí a úroveň managementu. Jednoznačným cílem by se měl stát aritmetický průměr PSB u dojnic na 1. laktacích do 150 000, na 2. a dalších do 200 000 v 1 mililitru mléka.

Prvotelkám zařazovaným do stáda za vybrakované dojnice by se měla věnovat cílená pozornost, aby se mohly stát vektorem ozdravění stád, jistotou objemu a kvality produkce. Měla by se věnovat snaha vytvoření konkrétních kontrolních ozdravovacích programů pro prvotelky podle identifikovaných patogenů v jednotlivých chovech. Nutností je zabezpečení čistých slamnatých,  denně obměňovaných ploch na telení stejně jako hygiena mléčné žlázy na maximální úrovni. V souboru dalších výše v textu zmiňovaných požadavků by se tak měly vytvořit podmínky pro výrobu mléka s vysokým hygienickým standardem.*

 

Hodnocení PSB (v tisících) u prvotelek podle kontroly užitkovosti (2012–2015)

1–40 41–100 101–200 201–305 305 a více celkem
2012 aritmetický průměr

313

243

249

258

312

265

vážený průměr

279

223

231

239

278

241

2013 aritmetický průměr

240

190

204

221

281

220

vážený průměr

218

175

191

206

249

201

2014 aritmetický průměr

265

207

210

222

263

225

vážený průměr

240

193

197

209

241

208

2015 aritmetický průměr

259

201

201

213

254

217

vážený průměr

234

186

188

199

234

200

Podrobněji v časopisu Náš chov 2/2016.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down