ICAR Atlas zdraví paznehtů i česky

Poruchy pohybového aparátu, především paznehtů, jsou u dojeného skotu významnou složkou celkové nemocnosti zvířat. Vzhledem k jejich vysoké frekvenci výskytu a bolestivosti jsou považovány za největší problém na úseku welfare, ale stejně tak závažná je i negativní souvislost s užitkovostí a reprodukcí. Pravidelná, spolehlivá a přehledná elektronická evidence nálezů na paznehtech je základním předpokladem pro monitoring a vyhodnocování zdraví paznehtů, a tudíž významnou pomocí pro řízení zdraví stáda a výhledově i pro účely šlechtění. Proto byl sestaven jednoduchý a názorný obrazový atlas nemocí paznehtů.

Obrazový atlas patologických nálezů na paznehtech (ICAR Claw Health Atlas) je nově dostupný i v českém jazyce, a to na webových stánkách Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a organizace ICAR (International Committee for Animal Recording). Je to  mezinárodně standardizovaný podklad pro evidenci zdravotních poruch na prstech skotu s přehlednou tabulkou názvů a výstižných popisů jednotlivých poruch s kódy pro jednoduchou evidenci.

V roce 2015 proto sestavili světoví experti ze všech chovatelsky vyspělých zemí pod hlavičkou mezinárodní plemenářské organizace ICAR tento atlas  originálně v angličtině, je ke stažení na webových stránkách organizace ICAR, a to i v různých jazycích (www.icar.org – záložka Publications – Technical Series – Atlas of Claw Health and its translations).

Ke sjednocení názvů onemocnění byl  pro jednoznačnost přidán jejich stručný jejich popis, stručná definice, jednou či dvěma jednoduchými větami. Ty jsou výsledkem interdisciplinární spolupráce mezi mnoha experty z různých oblastí (ortopedi, paznehtáři, praktičtí veterináři, genetici). To zajišťuje jejich použitelnost teoretickou i aplikovanou. Popisné definice nálezů mají zabezpečit přesnou klasifikaci, která bude sloužit ke shromažďování kvalitních údajů (vč. úrovně národní a mezinárodní). Autoři, spoluautoři i všichni překladatelé atlasu doufají, že zpracovaný materiál umožní zlepšení záznamů o nemocech paznehtů a že tento nástroj přispěje i ke zlepšení zdraví a pohody dojeného skotu, přímo i nepřímo šlechtěním na sledované funkční znaky.

Již v prvním roce existence atlasu došlo k jeho vydání v řadě dalších jazyků včetně slovenštiny. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., a MVDr. Petr Fleischer, Ph.D., (VÚVeL) vytvořili odborný český překladu atlasu Prozatím je od října 2017 uveřejněn v podobě pdf souboru na webových stránkách ústavu www.vri.cz/cz/spoluprace s praxi/zdravi zvirat/. Český překlad je vyvěšen také na stránkách vlastní organizace ICAR, www.icar.org/index.php/publications-technical-materials/technical-series-and-proceedings/atlas-claw-health-and-translations/,  s překlady do 18 dalších jazyků a k  dispozici je i atlas zpracovaný do podoby plakátu (prozatím jen v angličtině, němčině, španělštině a polštině).

Česká verze ICAR Atlasu byla tuzemské odborné veřejnosti poprvé představena na semináři  „Aktuality ve zdraví končetin a paznehtů dojnic“, který se konal v Zemědělském družstvu Nové Město na Moravě 19. 10. 2017. Zorganizovala ho MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., s finanční podporou České technologické platformy pro zemědělství. Hlavním přednášejícím uvedené akce byl MVDr. Stefan Nüske, praktický ortoped ze školního a výzkumného podniku veterinární fakulty v Mnichově, prezentovány byly novinky z mezinárodní konference o kulhání Lameness in Ruminants 2017 (MVDr. Šlosárková) a specifikovány požadavky na podlahy ve stájích a koupele paznehtů (Ing. Staněk). Příspěvky jsou také k dispozici na www.vri.cz.

Atlas dostupný v českém překladu je pro zootechniky, paznehtáře, veterinární lékaře i další odborníky nejsnazším průvodcem pro správné označení nálezů vyskytujících se na prstech skotu.*

Příspěvek byl realizován v rámci projektu NAZV QJ1510217, MZERO0517 a MZERO0717.

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.,  MVDr. Petr Fleischer, Ph.D., Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha-Uhříněves

Příspěvek byl přijat k tisku a podrobenější informace si přečtete v časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down