23.07.2020 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Index zdraví a selekce na zdraví vemene a paznehtů

Šlechtění dojeného skotu je standardně zaměřeno na komplex produkčních znaků (mléka a masa), na kvalitativní parametry produkce a na reprodukci. Aktuální situaci výpočtu a publikování zdravotního indexu a tomu, co stálo na pozadí jeho vzniku, je věnován článek.

Informace o plemenných hodnotách (PH) zdraví a výsledný index zdraví krav (IZ) se v uplynulém období staly součástí rutinních sestav plemenic (obrázek 1) publikovaných PLEMDAT s.r.o. (http://test.plemdat.cz/krava/krava.exe) u plemenic ze stád, které evidují onemocnění v deníku léčení nebo předávají data elektronicky. U jalovic ze stád, které genotypují jsou zveřejněny jejich GEPH pro znaky zdraví a IZ. Počet krav a jalovic, pro které je index počítán, se postupně zvyšuje a od začátku roku byl zaznamenán nárůst o 24 % (z téměř 55 tisíc na 68 tisíc plemenic). Index zdraví sestává z PH (plemenných hodnot)  pro čtyři znaky zdraví: infekční, neinfekční a celkové onemocnění paznehtů a pro klinické mastitidy. Podíl znaků v indexu (viz graf 1) byl vypočten tak, aby bylo dosaženo optimální selekční odezvy ve znacích šlechtitelského cíle (tj. zdraví končetin a vemene). V grafu je znázorněno procentuální zastoupení znaků v indexu pro pět vybraných variant (např. v případě, že jsou k dispozici PH jen pro výskyt klinických mastitid (1), PH pro mastitidy a celkové nemoci paznehtů (2) atd.) Ve skutečnosti jsou při výpočtu indexu zdraví zohledněny všechny kombinace PH znaků (celkově 15 kombinací), a to dle PH zdraví, které jsou u dané plemenice stanovovány. Vzájemný poměr mezi danými znaky, uvedený ve variantě č. 5, je vždy zachován. Index je konstruován na podobném principu, jako je tomu u dílčích indexů zařazených v aktuálním indexu SIH. Je s ním tedy kompatibilní a v případě potřeby by mohl být do SIH zařazen, případně o další znaky ze SIH rozšířen. Při předběžném začlenění indexu zdraví do celkového indexu krav s podílem 20 % (Krupová a kol. 2019), by kromě pozitivní odezvy ve znacích zdraví došlo ke zlepšení selekční odezvy u dlouhověkosti a zabřezávání a výslední ekonomický efekt by byl pozitivní.

K nárůstu hodnocených zvířat přispívají vlastní informace o výskytu onemocnění u plemenic  evidovaných v chovech pomocí on-line aplikace Deník nemocí a léčení. Genomická zvířata, která tvoří genomickou referenční populaci jsou krávy se sledovaným výskytem nemocí, jejich otcové a další předci. Druhou část genomických zvířat představuje v současné době přibližně 12 000 jalovic bez vlastní užitkovosti. Tato zvířata pak mají vlastní odhad PH upřesněný přes genomickou příbuznost. Genomická data referenční populace zlepšují spolehlivost odhadu PH u funkčních znaků (jako je např. zdraví), které se vyznačují nižší dědivostí (do 10 %).

Na základě zvyšování množství údajů o nemocech roste počet krav, pro něž jsou odhadnuty PH o zdravotních znacích. V současné době nejvíce informací přichází do systému o klinické mastitidě (75 stád, 51 tis. krav). Infekční nemoci paznehtů (dermatitidy a nekrobaciloza) zadává 43 stád (26 tis. krav) a neinfekční nemoci paznehtů (vředy a další poruchy škáry paznehtní) 24 stád (14 tis. krav). Nemoci paznehtů celkem zahrnují veškeré diagnózy pro nemoci paznehtů, týká se 65 stád (43,5 tis. krav). O

Výskyt onemocnění v chovu skotu má významný vliv na pohodu zvířat, kvalitu a kvantitu produkce a tím na celkovou efektivnost chovu. Při tvorbě indexu byly proto jako zdroj informací využity ekonomické váhy (EV) pro výskyt onemocnění paznehtů a vemene a genetické parametry pro znaky uvedené v cíli a v indexu zdraví. Jinými slovy, PH pro čtyři znaky zdraví zahrnuté v indexu jsou využívány s cílem zlepšit zdraví jak končetin, tak i vemene. EV byly vypočteny pomocí bio-ekonomického modelu programu ECOWEIGHT.

Selekční index zdraví krav je praktickým výsledkem dosavadního vývoje v oblasti šlechtění domácí populace dojeného skotu. Umožňuje přímou selekci na zdraví vemene a paznehtů. Podobně, jako je tomu u současného indexu SIH, je index zdraví šitý na míru tuzemské populace dojeného skotu s plným respektováním jak produkčních, tak i ekonomických parametrů chovu. Je konstruován na podobném principu, jako je tomu u dílčích indexů zařazených v aktuálním indexu SIH.

Ing. Zuzana Krupová, Ph.D., Ing. Ludmila Zavadilová, CSc., Ing. Emil Krupa, Ph.D., Ing. Eva Kašná, Ph.D. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v .i. Praha Uhříněves, Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. ,Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z. s.

Podrobněji v časopisu Náš chov 8/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down