13.03.2013 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Inovace stájí pro lepší výsledky

V podhůří Orlických hor v okrese Rychnov nad Kněžnou hospodaří v bramborářské výrobní oblast zemědělská společnost ZDOBNICE, a. s. Svoje jméno přijala od říčky, která protéká obcí Slatina nad Zdobnicí, kde firma založená v roce 1993 sídlí. Tato obec se přitom může pochlubit dlouholetou historií, první zmínka o ní pochází již z roku 1260.
Akciová společnost se podle slov svého ředitele Ing. Josefa Duška zabývá kombinovanou rostlinnou a živočišnou výrobou. Aktuálně hospodaří na bezmála 2400 hektarech zemědělské půdy, z níž je 1650 ha půdy orné a 750 ha připadá na trvalé travní porosty. Celá výměra spadá do LFA a většina i do nitrátově zranitelné oblasti.
Rostlinná výroba je z větší části podřízena produkci krmiv a slámy. Obilniny se pěstují téměř na polovině obdělávané plochy, na 730 hektarech. Z této výměry připadá 270 ha na triticale, pšenice ozimá zaujímá 160 ha, kukuřice na zrno 35 ha a ječmen ozimý se pěstuje na padesáti hektarech. Mezi tržní plodiny řadí Ing. Dušek sladovnický ječmen ze 180 hektarů a potravinářské žito pěstované na dvaceti ha. Dalším zdrojem příjmu je pro společnost také řepka, kterou najdeme na 280 hektarech, mák z padesáti hektarů a brambory, které se z 45 ha posléze zpracovávají na loupané do velkoobchodních balení ve vlastní bramborárně.
Pro potřeby živočišné výroby pak slouží kukuřice na siláž zaujímající plochu zhruba 200 hektarů a jednoleté pícniny se pěstují přibližně na 300 ha. Společnost se podle slov svého ředitele věnuje také výrobě osiv, především obilnin a trav.
V živočišné výrobě je podle slov ředitele podniku nosným produktem výroba mléka. Aktuálně zde chovají v systému uzavřeného obratu stáda přibližně 2250 kusů českého strakatého skotu, z toho je 780 krav. „Za minulý rok nadojily tyto plemenice v průměru 6900 kilogramů mléka, což představuje o 400 kilogramů více než v roce předchozím,“ upřesnil Ing. Dušek. Při tomto nádoji činil obsah složek 4,05 procenta tuku a 3,6 procenta bílkovin. Mléko odebírá prostřednictvím Svazu výrobců mléka Šumperk mlékárna Orrero v Litovli za aktuální cenu 8,33 Kč/kg. Denně vykoupí zhruba 14 až 15 tisíc litrů.

Více informací si přečtete v Zemědělci v regionu pro Královéhradecký kraj

http://youtu.be/OcEtzHAM8dI

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down