Inovace v silážování a její vliv na mléčnou produkci, reprodukci a zdraví dojnic

V rámci PRV 16.2.1 Inovace v zemědělství byl realizován projekt na zlepšení kvality produkovaných krmiv prostřednictvím zlepšení technologie sklizně siláží a siláži o vyšší sušině (registrační číslo žádosti 18/006/16210/671/000063). Projekt byl realizován v ZD Senice na Hané hospodařícím v okrese Olomouc.

Původní technologie navíc nebyla vybavena moderními prvkyna korekci délky řezanky podle aktuální sušiny, což vedlo k problémům se silážemi.

Bylo přikročeno k nákupu nové moderní technologie na sklizeň objemných krmiv a jejich dopravu na místo uskladnění. Moderní technologie sklízecích řezaček na bázi polních laboratoří s technologií NIR senzorů. Nové technologie na sklizeň kukuřice a dalších plodin na silážování také

Po zavedení inovací ve výživě a složení krmných dávek došlo ve sledovaném stádu k mírnému zvýšení průměrného pořadí laktace na hodnotu 2,37 a to i při drobném poklesu hodnoty průměrného laktačního dnu. Zlepšená výživa společně s dalšími faktory byly příčinou i pro zvýšení úrovně mléčné užitkovosti, kdy se zvýšil nádoj na kontrolovanou dojnici o 1,58 kg za sledované období od konce roku 2019 do současnosti.

Došlo ke snížení počtu případů ošetření dojnic za měsíc a celkově klesly počty případů laminitid, dermatitid a vředů.

Inovace v možnostech výroby objemných krmiv mají pozitivní vliv na užitkovost, reprodukci a zdravotní stav stáda.

Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D., Ing. Matúš Gašparík, Ph.D. ,Ing. Radim Codl, Ing. Jan Pytlík, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., katedra chovu hospodářských zvířat, FAPPZ, ČZU v Praze, Ing. Marie Martínková, Ing. Václav Havlíček, Zemědělské družstvo Senice na Hané

 

Podrobněji v časopisu Náš chov 8/2021.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down