07.01.2010 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Inseminace jelenů je již realitou

Jsou to již dva roky, co byla na Slovensku založena inseminační stanice Xcell Slovakia Breeding Services, která v rámci svých služeb nabízí také metody řízené reprodukce u jelenů, daňků a muflonů, a to nejen z farem, ale i u volně žijící zvěře z honiteb. V Evropě unikátní projekt oslovil chovatele jelenovitých nejen v Maďarsku, Polsku, Rakousku, Německu nebo Rusku, ale i v České republice. Prostřednictvím Asociace farmových chovů jelenovitých se tak ve druhé polovině roku ve dvou farmách začalo s inseminací daňků a muflonů.

Zatímco v našich podmínkách je řízená reprodukce biotechnickými metodami standardním opatřením zvyšujícím produktivitu v chovech skotu, prasat, ovcí i koz, na Novém Zélandu je klíčová k zajištění kvality plemenného materiálu ve farmových chovech jelenovitých.
„V této disciplíně je Nový Zéland posledních 25 let světovou jedničkou. Mají velmi dobře zvládnutou technologii chovu jelenovitých. Přísnou selekcí podle stanovených plemenných hodnot se jim podařilo vyšlechtit vysoce užitková zvířata, a to jak z pohledu kvality masa, tak pantů i zralého paroží. To byl také důvod, proč jsme s novozélandskými chovateli navázali spolupráci,“ uvedl ředitel stanice Ing. Jaroslav Pokorádi, PhD.

Poslání stanice
Stavební kámen inseminační stanice na Slovensku položilo 50 kusů jelena lesního z farmového chovu na jižní polokouli. V současné době je ve stanici stádo tvořeno 155 zvířaty, z nichž pět plemenných jelenů reprezentuje stejný počet krevních linií. V areálu stanice je nejen farmová část zahrnující 31 ha pastvin a fixační hala, ale také laboratoř pro zpracování semene, dále molekulárně-genetická laboratoř pro práci s DNA a konečně administrativní budovy a výstavní síň s exponáty nejlepších plemeníků.
„Vycházíme ze směrnic a právních předpisů Evropské unie a slovenské legislativy. Naším cílem je chov a odchov kvalitních plemenných zvířat se známým původem. Jedním z předpokladů pro to je uchovávání semene plemenných jelenů, daňků a muflonů, a to nejen z farem, ale i od volně žijící zvěře z honiteb. Dále je to využití metod řízené reprodukce, tedy inseminace a embryotransferu. S pomocí molekulární genetiky jsme schopni určovat rodičovství a stanovovat příbuznost zvířat. Nabízíme také konzultační služby při zaškolování farmářů a inseminačních techniků,“ pokračoval Ing. Pokorádi.

Získávání ejakulátu
Ejakulát se získává elektroejakulací od živých fixovaných nebo do narkózy uvedených zvířat, ale i od odstřelených. Odběr ejakulátu, který nepřesahuje dvě minuty, je u zafixovaných jelenů a daňků nutné načasovat mimo období říje. U zvířat v narkóze to je však možné celoročně, stejně jako u muflonů. Při získávání spermií post morte se pracuje v laboratorních podmínkách pouze s pohlavními orgány.
Ejakulát se zachytává do umělé vagíny vytemperované na teplotu 38 až 39 °C. Po odběru se vagína umístí do chladničky a co nejdříve se převeze do laboratoře, kde probíhá makroskopické a mikroskopické vyšetření. Pokud spermie projdou kontrolou přísných kritérií, ředí se ve specifickém médiu a plní se do pejet o objemu 0,25 ml. Na pejetách musí být základní informace, například kód inseminační stanice, datum odběru, údaje o zvířeti, včetně výsledků jeho zdravotních testů. Kvalita inseminačních dávek se kontroluje ihned po zmrazení spermií v tekutém dusíku a později po šesti měsících jejich uchovávání při 196 °C pod bodem mrazu. V jedné inseminační dávce pro jelení zvěř je 35 až 40 milionů spermií, pro daňky je to něco přes 20 milionů a pro muflony je koncentrace spermií mezi 55 až 60 miliony.

Vlastní inseminace
Podle Ing. Pokorádiho se se synchronizací říje, tedy sladěním ovulačního cyklu samičího stáda, začíná asi jeden až dva týdny před začátkem říje. Vybraným samicím se aplikuje progesteron prostřednictvím injekce nebo intravaginálního tampónu, který se asi po dvou týdnech vyjme a injekční dávkou gonadotropinu se nastartuje ovulace.
„Inseminovat lze dvěma způsoby s tím, že transcervikální metoda, při níž se přes konečník fixuje děložní krček a inseminační dávka se do těla dělohy vpravuje inseminačním zaváděčem, se využívá u laní. Bez fixace děložního krčku a s aplikací inseminační dávky do děložního krčku přes spekulum lze zmiňovanou metodu použít také u danělek a muflonek. U posledně jmenovaných je však efektivnější laparoskopie, což je metoda spočívající v zavedení inseminační dávky skrz břišní dutinu zvířete pod narkózou přímo do děložního krčku. V závislosti na použité technice pak celý proces inseminace trvá od jedné do pěti minut. Tímto způsobem máme šanci ve velmi krátké době dosahovat šlechtitelského pokroku. Věřím, že s využitím biotechnologických metod máme šanci na zachování genofondu zlatých paroháčů i dalším generacím,“ konstatoval na závěr ředitel stanice Ing. Jaroslav Pokorádi, PhD.

Klíčové informace:
– Pvní inseminační stanice v Evropě, která se zabývá metodami řízené reprodukce u jelenů, daňků a muflonů,byla založena 25. 7. 2007 na Slovensku.
– Nabídky spolupráce s Xcell Slovakia Breeding Services využila také Asociace farmových chovů jelenovitých, která ve druhé polovině letošního roku zahájila inseminaci ve dvou chovech.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down