31.05.2018 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Inseminační kurzy v Kostelci nad Orlicí

Oddělení Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Kostelci nad Orlicí má oprávnění organizovat kurzy inseminace prasat. Za dlouhou dobu jejich pořádání vyškolilo mnoho odborných pracovníků. Každý rok se kurzu účastní okolo dvaceti třiceti zájemců.

Inseminační kurz pro výkon odborné činnosti je pořádán na základě plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Každý, kdo provádí inseminaci prasat ve vlastním podniku, by měl mít k této činnosti oprávnění na základě absolvování odborného kurzu.
„Na pracovišti v Kostelci nad Orlicí se pravidelně školí zájemci o první stupeň kurzu, tedy inseminace prasat. Na ten pak navazuje druhý stupeň – vpravování embryí inseminační technikou. Vpravování embryí lze provádět pouze v souladu s vyhláškou č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí. Druhý stupeň mohou absolvovat pouze ti účastníci, kteří úspěšně ukončili první stupeň. První stupeň kurzu trvá dva až tři dny (pole oboru vzdělání uchazečů) a je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Během teoretické části získají uchazeči znalosti o reprodukčním cyklu prasnic, technice inseminace, veterinárně zdravotních a hygienických podmínkách inseminace, evidenci reprodukčního procesu prasat, o legislativních opatřeních souvisejících s inseminací. Během praktické části, která v případě dvoudenního kurzu trvá osm hodin, získají základní dovednosti v laboratoři a ve stáji. Celý kurz je zakončen zkouškou. Praktická část zkoušky probíhá ve stáji, následuje písemný test a po jeho úspěšném zvládnutí přistoupí uchazeč k ústní části zkoušky. Po úspěšném absolvování všech tří částí získá osvědčení o absolvování kurzu a je oprávněn k inseminaci prasat ve vlastním podniku (nebo podniku zaměstnavatele). Osvědčení má doživotní platnost, není zapotřebí ji obnovovat nebo prodlužovat. Neopravňuje však k provádění inseminace jako služby pro jiné chovatele,“ doplnila reprezentantka vědeckovýzkumné základny ve východních Čechách Ing. Eva Václavková, Ph.D.*
Více se o činnosti oddělení chovu prasat VÚŽV, v. v. i., dočtete v červencovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down