25.03.2016 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Inspirace pro rentabilní chov prasat

Embargo vývozu do Ruska a nadbytek prasat v Evropské unii ještě více prohloubily dlouhodobě špatnou situaci v sektoru. Přestože Evropská unie se snaží vzniklou situaci řešit i formou mimořádných kompenzací, chovatelé musejí hledat možnosti zefektivňující produkci vepřového masa.

 

Navýšení tržeb prostřednictvím zvýšené realizační ceny je z výše uvedených důvodů těžko proveditelné a nepomůže pravděpodobně ani snaha o nalezení jiných odbytišť. Navýšení výnosů je tedy možné jedině zvýšením vlastní produktivity chovu.

Rentabilita chovu prasat je samozřejmě ovlivněna reprodukční užitkovostí základního stáda prasnic. Každé zlepšení reprodukční užitkovosti snižuje poměrné náklady na vyprodukované jatečné prase. I vysoký počet produkovaných zvířat však může být problémem v době, kdy je na trhu nadbytek prasat a často tak vázne i odbyt na jatkách. Při nízké realizační ceně není účelné snažit se o maximalizaci přírůstků, ale je třeba soustředit se na co nejlepší konverzi krmiva u produkovaných prasat. Konverze je významným ekonomickým faktorem, kterým je možné ovlivnit efektivitu chovu, a to díky nejvýraznějšímu podílu výdajů za krmivo v nákladových položkách. I malé zlepšení konverze může přinést znatelnou úsporu na jedno jatečné prase. Aby se předešlo ekonomickým ztrátám způsobeným špatnou konverzí, je nutné vybírat zvířata, která mají vysokou efektivitu produkce libového masa nebo zvířata, která pro stejný přírůstek spotřebují méně krmiva. Selekčním kritériem může být takzvaný reziduální příjem krmiva (RFI z angl. Residual Feed Intake). Je to rozdíl mezi skutečně zjištěným příjmem krmiva a příjmem předpokládaným na základě odhadovaných požadavků na záchovu a na produkci. Zohlednění RFI může pomoci snížit výdaje za krmivo a lze ho využívat u prasat ve výkrmu. Nedoporučuje se pro kategorii chovných zvířat, u nichž se se sníženou žravostí adekvátně snižuje množství využitelné energie pro imunitní systém, takže zvířata jsou náchylnější na stres a infekce.

Jestliže výdaje za krmivo tvoří největší podíl našich nákladů, je logickým a nejjednodušším řešením snaha o nalezení levnějšího zdroje krmiva. Nabízí se  změna dodavatele krmných směsí, použití vlastních vyprodukovaných krmiv nebo levnějších alternativních krmných surovin.*

Více se dočtete v dubnovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down