Intenzivní osvětlení životní zóny skotu má zásadní vliv na užitkové vlastnosti

Světlo, ať již jde o přirozené, nebo umělé, značně ovlivňuje produkci, reprodukci, příjem krmiva a chování krav. Bohužel v řadě chovů se setkáváme se situacemi, kdy v letních měsících je v pravé poledne v produkčních stájích přítmí, v zimních měsících téměř tma. U novostaveb bývá situace obvykle příznivější, a to v důsledku větších vstupních ploch pro přirozené osvětlení (vysoká okapní výška, obvodové stěny opatřené plachtami a sítěmi, štítové stěny) a prosvětlení střechy, světlý podhled.

Byla ověřována hypotéza, že dojnice si vybírá taková místa k pobytu (odpočinek, příjem krmiva, pití, pohyb), která jsou jim nejvíce přijatelná.. Pro tento experiment se využila dočasně nevyužívaná, ale rekonstruovaná stáj typu K-96 s 86 boxovými loži. Nastájilo se tam pouze 46 dojnic. Přípravné období (10 dní) započalo ve 3. dekádě října, kdy celá stáj byla přes den osvětlována pouze okny a otevřenými průchody do vnějšího krmiště. V noci byla pro celou stáj použita pouze 2 osvětlovací tělesa s běžnými 80 W žárovkami, situovaný mi nad napajedly, a to jako orientační osvětlení. Zaznamenávali jsme využívání jednotlivých loží v obou polovinách stejně osvětlené stáje. Následně jsme tento objekt přehradili závěsnou, černou,  neprůhlednou folií, která však umožňovala zvířatům volný pohyb mezi oběma polovinami (prostřihy v místech chodeb).  Pravá polovina stáje (43loží) se v pokusném období dosvětlovala tak, aby úroveň osvětlení v místech hlav dojnic byla vyšší než 200 luxů a to 17 hodin den.a levá byl beze změn. Dojnice dávaly přednost světlu, pravá osvětlená část byla velmi často plně obsazena, zatímco levá byla po většinu dne až na 2–4 dojnice opuštěná.

Požadavky na osvětlení

Pro chovatele je jednoznačně nejlevnější variantou zajistit, aby distribuce přirozeného světla do stáje byla maximální. Provoz dosvětlování produkčních stájí obvykle závisí na manuálním zapínání a vypínání osvětlení ošetřovateli, zootechniky a ostatními faremními pracovníky. Je tedy pouze na vůli zaměstnanců, jestli bude stáj pravidelně a dostatečně osvětlená či nikoliv. Vážné problémy obecně nastávají v podzimních, zimních a předjarních měsících, kdy intenzita přirozeného osvětlení je velmi variabilní, a to vlivem častých změn počasí v průběhu dne. Zejména ošetřovatelé v průběhu směny často zapomínají na správnou manipulaci se světlem ve stáji. Proto automatizace distribuce světla je zde namístě. Jako problematické se také jeví náhlé zapínání a vypínání osvětlení v průběhu dne. Zvířata na toto reagují vesměs neadekvátně! Nepravidelnostem v používání umělého osvětlení stáje může chovatel efektivně předcházet, a to za použití automatického řídicího systému. Automatický řídicí systém, který je naprogramován na požadovanou úroveň intenzity osvětlení ve stáji na pouhé orientační světlo), pak pomocí senzorů – čidel reaguje na změny úrovně osvětlení v příslušných prostorech, buď aktivací nebo naopak deaktivací dosvětlování. Pokud dochází v průběhu dne k nárůstu denního osvětlení, pak čidla na tuto skutečnost reagují pozvolným stmíváním umělého osvětlení, a to až do jeho vypnutí. Počet čidel ve stáji je závislý na rozponu a uspořádání produkční stáje. Obecně u dvouprostorové stáje, která je opatřena 6 řadami zářivkových těles postačují 3 čidla. Dvě čidla se mohou umístit nad boxové lože, případně hnojnou chodbu tak, aby byla zaznamenávána skutečná intenzita osvětlení v dané části stáje. Poslední, třetí čidlo lze umístit nad střed krmného stolu. Každé čidlo tak samostatně řídí dvě řady zářivkových těles. Jednou z možností jak automatický řídicí systém ještě vylepšit je využití stmívatelného nebo stmívacího, elektronického předřadníku. K výhodám tohoto předřadníku patří žádoucí plynulost při rozsvěcování a zhasínání („skokové“ osvětlení je pro krávy nepříjemné), stabilní provoz zářivek bez kmitání, jejich delší životnost a v neposlední řadě i úspory energie. Dobré osvětlení stáje nemá vliv pouze na mléčnou užitkovost, ale působí také na reprodukci krav. Chovatel mimo zajištění dobrých životních podmínek pro krávy, musí zajistit také odpovídající osvětlení pracovních, ale i nepracovních ploch, které je podmínkou pro výkon bezchybné a také bezpečné práce ošetřovatelů.*

Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc., technolog specialista

 Podrobněji v časopisu Náš chov 8/2023.

 

Tmavý stájový podhled snižuje efektivitu osvětlení sáje o více než 50 %
V tmavé stájí činilo osvětlení zvířat v oblasti jejich hlavy jen 55 Luxů

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down