Investice do odchovu telat a mladého skotu

Z četných vzájemných odborných konzultací poradců a chovatelů, z diskusí na seminářích, ale i z nedávno autorem uskutečněných auditů a kontrolních dnů v tuzemských chovech se získalo nepřeberné množství zobecňujících poznatků a využitelných praktických zkušeností. Je nutné znovu zdůraznit, že stále větší část našich chovatelů si více a více uvědomuje, že prvopočátek veškerého úspěchu či neúspěchu v chovu skotu začíná u těch nejmladších kategorií, a to především u kategorie telat a mladého skotu.

Volba stanoviště či staveniště bývá ve většině případů zcela rozhodující. Projektant spolu s investorem musí bezpodmínečně dodržovat i nové specifické zootechnické zásady, které významně ovlivňují efektivnost chovu a odchovu.

Investiční náklady při nové výstavbě stájí nebo přístřešků pro odchov telat do 6 měsíců věku činí v našich podmínkách průměrně 50 až 80 tis. Kč na ustájovací místo. Při volbě jednoduchých tzv. minimalistických přístřešků existují případy s realizačními náklady do 40 tis. Kč.

Nutností je, že se musí přednosti a nevýhody jednotlivých technologií kontinuálně analyzovat, a to skutečnými odborníky. U stelivových provozů je nutné vždy započítávat náklady na sklizeň a skladování slámy, event. produkci separátu,  náklady na podestýlání, odkliz, skladování a transport mrvy atd. Jinak jsou náklady výrazně zkresleny.

Rozhodujícími ukazateli se musí stát produktivita práce, možnost dosažení welfare či dokonce komfortu, ale také kritérium ochrany prostředí. Jakékoliv kompromisy v neprospěch odchovávaných zvířat se nikdy nevyplatí. Citlivost všech kategorií na sebemenší narušení chovného prostředí je vysoká! Např. společné ustájení odchovávaných jalovic a vykrmovaných býků v jedné stáji, které se  na mnoha podnicích dosud stále uskutečňuje, je hrubá chovatelská necitlivost!

Trvalejší opomíjení důležitosti welfare a komfortního ustájení telat a mladého skotu se může chovatelům vymstít trvalým nedostatkem kvalitního chovného materiálu do produkčních stájí. Nelze se trvale spoléhat na nákupy, který by podstatně zdražovaly vlastní náklady na produkci mléka.*

Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc., technolog – specialista

 Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2020.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down