Jak dál ve šlechtění na zdravotní znaky dojeného skotu?

Dobrý zdravotní stav je základní podmínkou vysoké a dlouhodobé užitkovosti dojnic. Důležité je zlepšování podmínek chovu a zároveň i snahy šlechtitelů zvýšit odolnost chovaného skotu proti nemocem jak vemene, tak končetin.
Propojení znalostí genů a matematicko-statistických pravidel populační genetiky dalo vzniknout zcela novému směru nazvanému genomická selekce. Tato metoda výrazně urychlila selekční pokrok u mnoha vlastností hospodářských zvířat i produkčních rostlin.

Masivní použití genomické selekce u holštýnského skotu vedlo v posledních desetiletích k podstatnému zkrácení generačního intervalu, a tudíž i k urychlení genetického Základním předpokladem stanovení plemenné hodnoty je znalost fenotypu, projevu vlastností.

V České republice se odborníci z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i.  v Praze Uhříněvsi, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. V Brně, spolu s pracovníky Českomoravské společnosti chovatelů a.s. a svazů chovatelů holštýnského a českého strakatého skotu snaží již několik let vybudovat systém šlechtění na odolnost vůči nemocem u dojeného skotu. Výhodou sběru zdravotních údajů prostřednictvím provozu Deníku nemocí a léčení, internetové aplikace provozované ČMSCH  je standardizacie diagnóz založenou na obecně platných, srozumitelných kritériích. V letech 2017 až 2021 provozu Deníku bylo shromážděno téměř 950 tis. jednotlivých záznamů (u 146 tis. dojnic a mladého skotu), a to pro nemoci 300 tis. (u 96 tis. dojnic a mladého skotu) a pro ostatní záznamy 540 tis. (u 114 tis. dojnic a mladého skotu

Genomické plemenné hodnoty pro znaky zdraví u holštýnského skotu jsou v současné době stanovovány pro čtyři vlastnosti, a to zdraví vemene a paznehtů. Definují se tři souhrnné znaky nemocí paznehtů (NP): infekční nemoci paznehtů (IP), poruchy rohoviny paznehtu (PP) a nemoci paznehtů celkem (CNP). IP se nazývají také nemoci kůže prstů a meziprstí paznehtu. V Deníku bylo podchyceno v letech 2017 až 2021 19 tis. diagnóz od 138 chovatelů. Jednalo se o především o digitální dermatitidu (53 %) a nekrobacilózu meziprstí (37 %), a v menší míře o interdigitální dermatitidu (9 %), a hnilobu rohoviny patek (1 %). Pouze 54 stád dodalo vyšší než minimální počet sledování v tomto období, který byl stanoven na 40 záznamů.

Genomické plemenné hodnoty holštýnského skotu pro KM, IP, PP a CNP se používají pro stanovení indexu zdraví.

Na základě rozdílů mezi projevem nemocí mezi dcerami býků, kteří se výrazně odlišovali ve výši indexu zdraví, můžeme potvrdit, že je k dispozici vhodná metoda pro šlechtění na zvýšení odolnosti vůči klinické mastitidě a nemocem paznehtů. V oblasti genetiky zdraví u dojeného skotu probíhá neustálý výzkum zejména na oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves, v.v.i. .

Nový postup odhadu genomických plemenných hodnot pro klinickou mastitidu na základě certifikované metodiky vypracované kolektivem pracovníků oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV Uhříněves by měl být v brzké době implementován ve šlechtění holštýnského skotu. Zatímco dosavadní přístup využívá pouze informace o klinických mastitidách dojnic, nový víceznakový přístup bude doplněn o exteriérové informace jako je hloubka a šířka vemene, závěsný vaz a celkové hodnocení vemene. Bude využita i hodnota průměrného počtu somatických buněk za laktaci.  Následovat ho bude nový postup odhadu pro nemoci paznehtů opět s využitím víceznakového přístupu.Důsledkem bude úprava indexu zdraví tak, aby odpovídal uvedeným změnám.

Ing. Ludmila Zavadilová, CSc., Ing. Eva Kašná, Ph.D., Ing. Zuzana Krupová, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i. v Praze-Uhříněvsi

Podrobnější informace v časopisu Náš chov 10/2021.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down