28.05.2021 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak hodnotit chovatelskou úroveň produkční stáje?

Před několika týdny jsem byl požádán jednou váženou firmou, abych pro jejich spolupracovníky a zákazníky uspořádal webinář na téma: Jak posuzovat kvalitu stájového prostředí z hlediska welfare, či dokonce ustájovacího komfortu?

Bylo to koncipováno tak, že autor auditu v mé osobě, v prvé etapě navštívil bezmála nový stájový objekt pro produkční dojnice a pokusil se komentovat a zaznamenat hlavní sledované prvky, které můžou pozitivně či negativně ovlivňovat welfare zvířat, úroveň chovného prostředí, resp. komfortu ustájených zvířat, ale i ekonomiku.

Bezpodmínečným vybavením posuzovatele musí být záznamník zvuku a fotoaparát. Postačuje chytrý mobil s možností videozáznamu.

Scénář auditu je následující: příjezd na farmu a seznámení se základními parametry stáda a stájového objektu. Šlo o produkční kravín s kapacitou 320 krav, včetně prvotelek, s dojírnou s 2×16 stáními, čekárnou a spojovacími chodbami. Dojnice se inseminují buď v boxech, nebo u krmného stolu.

První pohled na okolí stáje

Dívám se na vstupy a výjezdy jak v průčelí, tak i podél obvodových stěn. Sleduji čistotu, výskyt zbytků krmiva, plevelných rostlin, přítomnost uhynulých zvířat, staré železo, sklo, plastové nádoby, papíry. Jednoduše a česky řečeno binec.

Druhý pohled na průčelí a obvodové stěny stáje

V letní a tropické dny musí být čelní vrata na obou stranách uzavřeny a stranové shrnovací zástěny, pokud jsou vybaveny opěrnými sítěmi, zcela otevřeny. Jedině tak se může zajistit efektivní přirozená ventilace!

Třetí pohled je po vstupu do stáje

Takže, stájový vzduch je na první nadechnutí v pořádku!

Zrak se nyní soustředil na podhled, přesně na to, zda se tam nevyskytují pavučiny, protože ty signalizují první příznaky špatné výměny vzduchu.

Šířka dokonce překračuje doporučené minimum 4,5 m a dává podmínky k tomu, že krmný vůz nebude přejíždět krmivo.

Podle požlabnice je světlý pruh stájové dlažby, který zaručuje to, že se vrstva krmiva nebude v letním období zahřívat, a tím i degradovat. Vidím i část žlabového prostoru, který je před novým zakrmením dokonale od nedožerků.

Úroveň krmné chodby je po změření o 15 cm výše, oproti úrovni předních končetin dojnic přijímajících krmivo. Ideální stav.

Čtvrtý pohled je nahoru

Hřebenová štěrbina je nezakrytá. Pozitivní je, že se projektant nesnížil k tomu, aby zvolil široký prosvětlovací pás podél hřebenové štěrbiny, který vytváří v její blízkosti „špunt“ přehřátého vzduchu, který tuto štěrbinu uzavře a eliminuje proudění vzduchu mimo interiér stáje.

Pátý pohled je na krmnou linku

Krmná linka není pro dojnice stresující! Ke krmivu přistupují klidně a četnost výměn krmných míst je zcela ojedinělý.

Šestý pohled je na ležící krávy a boxová lože

Ležící krávy jsou většinou v poloze na pravém boku, což usnadňuje přežvykování. Dojnice mění polohu asi po 90 minutách. Dá se usuzovat na to, že tyto dojnice leží v maximální pohodě i více než 720 minut za den a noc, což je pro zdraví končetin, prokrvení vemene, pro dokonalé přežvykování, velice příznivý stav.

Boxová lože jsou bez připomínek, což nejlépe dokumentuje pohled na ležící , vstávající a uléhající dojnice.

Sedmý pohled je na napájení

Každodenní kontrola napajedel a přístupu dojnic k vodě je povinností stájníků a dohledu managementu. Je to jedna z podmínek pro úspěšný chov vysokoprodukčních dojnic.

Osmý pohled je na odkliz výkalů

Linka odklizu hnoje je vizitkou celého chovu, která pozitivně či negativně ovlivňuje nejen zdraví stáda, ale i chovné a životní prostředí.

Devátý pohled je na světlo ve stáji

Světlo ve stáji a v celém životním prostředí pozitivně ovlivňuje nejen zdraví, ale užitkovost, reprodukci i chování dojnic, je prokázaným faktem. Důležité je přijmout poznání, že je efektivní rozdíl s řízeným osvětlováním zvířat a neefektivním osvětlováním stáje.

Desátý pohled je na členění stáje

Investor a projektant velice správně rozhodli, že krávy v tzv. reprodukčním okruhu budou mimo tuto novou stáj. Proto i návratnost investice bude relativně rychlejší. V této stáji je vyhrazený kotec pro skupinu prvotelkových krav, což  je výrazný posun v chovatelském myšlení. Je to příklad progresivního řízení stáda.

To byl pohled do jedné z dobrých stájí. Na obrázcích jsou většinou záběry ze  špatných řešení.*

Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc., technolog-specialista

 

Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down