Jak na mastitidy?

Na počátku měsíce května se v prostorách střední veterinárné školy v Hradci Králové konal seminář v rámci VÚVeL Academy  na téma Mastitidy dojeného skotu, moderní postupy diagnostiky a budoucnost léčby v souladu s novými veterinárními předpisy.  Přednášek se ujali odborníci z výzkumných ústavů a firem, které se zabývají zajištěním zdraví dojnic.

S první přednáškou se prezentoval prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc., z katedry genetiky a biotechnologií zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přednášel o dědičnosti zdraví. Řekl mimo jiné, že cílem šlechtění je populace, která geneticky spojuje vysokou užitkovost a pevné zdraví. Polygenní vlastnosti mají i konstituce, vlastní plodnost plodnost potomstva, mortalita telat, obtížnost porodů, exteriér, dlouhověkost, mastitida (počet somatických buněk v mléce), metabolické poruchy (ketóza) a další. Jejich hHeritabilita většinou nízká Monogenní dědičné jsou poruchy zdraví. Ve většině případů jsou příčinou vzniku dědičnýc poruch zdraví recesívní geny. Důsledky vzniku recesívní alely se mohou projevit někdy až po desítkách let. Výskyt je přitom většinou plemenně specifický. Dědičně podmíněné choroby mohou mít nejasné genetické pozadí, takže je někdy problematické určit, zda je choroba monogenní, nebo polygenní. Podobně i určení dominantní nebo recesivní dědičnosti může vyžadovat analýzu většího počtu případů. Z toho důvodu, jak řekl prof. Čítek, je zapotřebí interpretovat data velmi obezřetně.

Ing. Daniela Schröffelová, CSc., vedoucí technička laboratoře iGenetiky Českomoravské společnosti chovatelů a. s. popisovala práci laboratoře a nutnost sprrávného odběrua odeslání vzorků. Laboratoř iGenetiky je členem mezinárodní společnosti ISAG (International Society for Animal Genetics) a je akreditována ICAR pro ověřování původů. Ing. Schröffelovávysvětlila, jak laboratoř pracuje, že se využívá robotické práce a jak je důležité posílat do laboratoře správně odebrané a upravené vzorky.

Laboratoř využívá moderní způsob ověřování původu přes analýzu SNP (Single Nucleotide Polymorphism), která plně nahradila do té doby nabízenou metodu pomocí testů polymorfismu mikrosatelitů STR (Short Tandem Repeat).

Přednášející popsala to, jak se mají vzorky odebírat a uvedla příklady nevhodně odebraných i odeslaných vzorků.  Je možné posílat odbrané chlupové cibulky připojené na Odběrové sety k izolaci DNA z chlupových cibulek.  Chovaelé tyto sety dstanou zdatma od  Českomoravskéá společnosti chovatelů, a. s.  Je možné také pomocí odběrových sety odebrat ušní štěpy vhodné také k izolaci DNA a určení původu zvířete.

O podmínkách pro používání léčiv v chovech skotu s ohledem na nové právní předpisy mluvila MVDr. Leona Nepejchalová, Ph.D. z Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL), řeitelka odboru registrace a schvalování.

Aktuální trendy v diagnostice a terapii mastitid byl název přednášky MVDr. Soni Šlosárkové, Ph.D. (VÚVeL).

O bakteriologické  ultivace na farmě a v laboratoři a ojejich výhodách a limitech přednášel MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D. (Ptácy, s.r.o.)

Léčebné protokoly klinických mastitid představil MVDr. Miroslav Věříš (LabMediaServis s. r. o.)

Využití elektronických dat v diagnostice a tlumení mastitid stáda bylo téma, kterrému se věnoval MVDr. Libor Borkovec (Zoetis Česká republika, s. r. o.)

Vlivem hygieny ustájení na zdraví mléčné žlázyse zabývyl Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. (Mikrop Čebín, a. s.).

Ing. Daniela Schröffelová, CSc.
P
Prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down