Jak se správně rozhodnout při volbě technologie dojení?

„Máme v provozu již bezmála dvacet let dojírnu, a tak se rozhodujeme, jakým způsobem investovat do technologie dojení nového typu. Co máme dělat, abychom investovali dobře, výkonněji, event. ekonomičtěji? Máme peníze vložit do sofistikované dojírny, či do dojicího robotu?“

Doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc., technolog-specialista, pro časopis Náš chov

S takovými otázkami se autor tohoto příspěvku, ale také i celá řada jiných poradců setkává více než často. Následující text by měl, a to bohužel nikoliv vyčerpávajícím způsobem (chybí aktuální cenové relace), napomoci při tomto rozhodování. Při výstavbě dojíren či robotů existují totiž určitá výběrová kritéria. S určitostí lze tvrdit, že nejlepší metoda dojení objektivně neexistuje, protože výsledek je ovlivněn hodnotící osobou, tedy je příliš subjektivní. Jsou fandové rybinek, paralelek, kruhovek i robotů. A tyto osoby jsou významně ovlivněny osobními a podnikovými zkušenostmi či situacemi, odlišnými provozními podmínkami, do kterých patří i kvalita dojičů i servisu apod. Při konkrétní volbě budoucí technologie dojení je nutné objektivně specifikovat plusy a minusy jednotlivých hledisek, která jsou v článku uvedena, a to s popisem silných a slabých stránek u vybraných typů technologie dojení.*

 

Celý článek si přečtete v časopise Náš chov 2/2014.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *