Jak se žije německým chovatelům dojnic?

Na cestě novinářů po Německu, na níž je pozvala Německá holštýnská asociace, navštívili mimo jiné také tři farmy. Věnovali se jim farmáři na rodinné farmě Otte KG v Severním Porýní-Vestfálsku, v chovu rodiny Raude Holstein GbR v Hesensku a také v podniku Benninghoff Milch Energie v Dolním Sasku. Na všech farmách chovají holštýnské krávy ve volných boxových stájích, ale liší se v systému dojení i krmení a také ve způsobu získávání dalších finančních prostředků z dodatečného podnikání.

 

Všichni chovatelé nakupují v posledních letech mléčné kvóty a rozšiřují chov dojnic jako přípravu na jejich zrušení.

 

Rodinná farma Raudeových

 Na rodinné farmě Raude Holstein GbR v Naumburg –Altendorfu v severním Hesensku pracuje jen farmář s manželkou, jejich otec a pomáhá jim učeň a praktikant z Rumunska. Michael a Regina Raude a jejich syn Daniel se ženou Natálií hospodaří na 130 ha zemědělské půdy. Na 65 ha pěstují krmné plodiny (19 ha pšenice, 10 ha ječmen, 30 ha silážní kukuřice, 6 ha jetel) a 65 ha tvoří travní porosty.

Chovají 170 holštýnských dojnic a 160 jalovic a telat. Pro krmení dojnic používají automatický krmný vůz firmy Wasserbauer a dříve se koncentrovaná krmiva se doplňovala v automatických krmných boxech.

Průměrná užitkovost dojnic za loňský rok byla 10 166 kg mléka s 3,99 % tuku a 3,25 % bílkovin. Dojí se v rybinové dojírně Westfalia Surge s 2 x 10 stáními.

Raudeovi poslední roky nakupovali mléčnou kvótu, a ta nyní činí 1 000 000 kg mléka.

Na farmě využívají pro inseminaci z 50–60 % genomicky testované mladé býky a také asi z 5 % sexované inseminační dávky. Inseminační index u krav je 1,6 a u jalovic 1,4.

 

Investice do budoucnosti farmy

Chov dojnic rozšiřují až na budoucí konečný počet 200 kusů vlastním odchovem jalovic. Michael vidí zemědělství jako pozitivní životní styl a vždy se snažil, aby vedl své děti k tomuto způsobu života.

Syn Daniel se vrátil na farmu v roce 2011 po získání bakalářského titulu v oboru zemědělství a přinesl nové nápady. Výsledkem je, že rodina investovala do systému automatického míchání krmné dávky z krmiv skladovaných v silech a velkých kontejnerech ve stáji a automatického dávkování zvířatům. Systém může být naprogramován pro přípravu několika různých dávek a krmit kolikrát denně je třeba a Raudeovi krmí pět různých krmných dávek čtyřikrát denně.

Automatický krmný vůz Wasserbauer byl na tuto farmu nainstalován jako na první v regionu. Přestože jeho cena nebyla nízká, stoupla po jeho používání již i tak vysoká užitkovost krav o 1,5 l za den a za poslední rok klesla spotřeba koncentrovaného krmiva o 400 kg na krávu. Podle Danielova odhadu přinesl systém automatického krmení úsporu 5000–6000 eur za rok.

 

Farma Otte KG

 Na rodinné farmě Otteových pracuje na plný úvazek jen jeden člověk a hospodaří na celkové rozloze 129 hektarů (20 ha trvalých travních porostů a 109 ha orné půdy). Na 60 ha pěstují kukuřici na zrno a 49 ha travních porostů je věnováno na výrobu siláže.

Farma leží v Severním Porýní-Vestfálsku, chovají 320 holštýnských dojnic (275 černobílých a 10 red holštýnských) a 220 jalovic. Současná mléčná kvóta Ottových je 2 100 000 kg mléka.

Část krav je ustájena ve starší boxové stáji s osmi řadami s kapacitou 120 míst a dojí se v rybinové dojírně Westfalia s 2 x 9 stáními.

Kromě přístřeškové boxové stáje se stlanými loži pro 130 krav je nová i stáj s hlubokou podestýlkou pro ustájení 50 suchostojných krav a jalovic před otelením.

Filosofií farmářů Otteových je ustájit krávy celoročně ve stáji a telata ve venkovních individuálních boxech, odkud jsou po 2–3 týdnech přesunovány do skupinového boxu pro 14 telat. Telata býčci se prodávají ve věku 40 dní.

Krávy jsou inseminovány nejpozději 80 dní po otelení, každých 14 dní se diagnostikuje březost a případně se inseminuje. Průměrný věk při prvním otelení je 25 měsíců.

 

Ve stáji pracují roboty

V nové produkční stáji se k dojení využívají dva roboty Lely Astronaut A4. Jeden robot je určen přibližně pro 60 krav, každá z nich se dojí asi třikrát denně. Průměrná užitkovost dojnic za loňský rok byla 10 126 kg mléka s 4,04 % tuku a 3,39 % bílkovin.

Stáj je navržena jakošestiřadá se dvěmavenkovními krmnými stoly. Na střeše stáje jsou umístěny solární panely a využití sluneční energie je dalším doplňkovým zdrojem příjmů. ChristophOttes rodinou plánuje v budoucnu celkem šest robotů a chtějí postavit další stáj zrcadlově k té stávající.

Dojnice jsou krmeny směsnou krmnou dávkou a podle fáze laktace jsou v ní mimo jiné kukuřičná a travní siláž, řepkové granule, pšeničná a ječná sláma. Minerální látky a koncentráty se doplňují v automatických krmných boxech (ve starší stáji) a také v dojicích robotech. Přihrnování krmiva u obou stájí zajišťuje robot Lely Juno, který se každé dvě hodiny pohybuje v blízkosti krmných stolů.

Robot Lely Discovery vhrnuje kejdu z podlah v nové stáji. Využití tohoto technologického prvku zajistí maximální čistotu podlah stáje, což umožní kravám pohodlnou a bezpečnou chůzi a zlepšuje hygienu ve stáji. Že ChristophOtte věnoval v nové stáji pozornost každému detailu, svědčí i instalace kartáčů Lely Luna. Kartáč zbaví povrch těla prachu a i svědění a díky tomu jsou dojnice zdravější a produktivnější a stádo je také klidnější.

 

Benninghoff Milch Energie

 Marc Benninghoff hospodaří se svou rodinou v okolí města Bevern v Dolním Sasku. Chovají 780 dojnic holštýnského plemene a asi 500 kusů mladého skotu. Obdělávají 502 ha půdy (z toho je 168 ha intenzivních travních porostů a 19 ha luk a pastvin a dokonce mají 14 ha lesa). Na farmě je v současnosti dvanáct zaměstnanců. Chovatelé mají k dispozici mléčnou kvótu a výši 6,1 milionu kilogramů a připravují se zvýšit stav chovaných dojnic až na 1200 kusů. Průměrná užitkovost krav je 12 100 kg s obsahem tuku 3,7 % a bílkovin 3,35 % a dojí se třikrát denně v rybinové dojírně Boumatic s rychlým odchodem a s 2 x 16 stáními.

Mezidobí je 394 dní a inseminační index 2,5. Jalovice se poprvé otelí ve věku 24,3 měsíce a ztráty telat jsou asi 6 % (4 % mrtvě narozených a 2 % úhynů).

V loňském roce vybudovali bioplynovou stanici, ve které spalují hlavně kejdu a mají také velký počet solárních panelů na jižně orientovaných střechách všech tří stájí.

 

Obnovitelné zdroje energie

Bioplynová stanice (BPS) i solární panely poskytují farmě dodatečný příjem. Celková kapacita BPS je 515 kW, ale v současné době vyrábí pouze 270–280 kW. K navýšení výroby energie dojde s rozšířením farmy a zvýšením počtu krav. Teplo z bioplynové stanice se používá v domě a ve stájích a elektrickou energii dodávají do sítě. Elektřinu prodávají za 22 centů/kWh. Přitom náklady na elektřinu pro zemědělské účely jsou 15,9 centů/kWh, zatímco pro domácnosti 22 až 23 centů/kWh. Výkupní cena solární energie je v současné době 26,8 centů/kWh.

Farma kejdu stále prodává, i přes její využívání v BPS, a to zhruba 4000 m3 ročně. Marc Benninghoff řekl, že bioplyn znamená pro farmu 15 % příjmu, solární energie 5 % a 80 % příjmů pochází z produkce mléka. Dodal, že alternativní zdroje energie přináší stejný příjem, jako kdyby dostával za své mléko o 2,5 centu za litr víc, a to s minimem práce.

 

 

·         Mezinárodní skupina novinářů navštívila na pozvání Německé holštýnské asociace (DHV) tři farmy s chovem holštýnských dojnic.

·         Každá farma hospodaří v jiné spolkové zemi – Severním Porýní–Vestfálsku, Hesensku a Dolním Sasku.

·         Filosofií všech tří podniků je rozšiřování chovu nákupem mléčných kvót jako příprava na jejich zrušení v roce 2015.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down