Jak snížit dopad environmentálních stresorů u dojnic

Zvířata potřebují vyváženou krmnou dávku obsahující všechny potřebné živiny, které jim dodávají sílu k růstu a reprodukci, se silnou imunitou k boji proti infekcím v nepříznivých podmínkách prostředí. Některé environmentální faktory nepříznivě ovlivňují výkonnost zvířat, jmenovitě je to tepelný stres, chladový stres, propuknutí onemocnění a vysoká nadmořská výška.

U dojeného skotu je důležitá úloha výživy pro zmírňování účinků stresů na jeho zdraví a produkci.

Výživa a tepelný stres

Dojnice v mírném pásmu jsou zvláště náchylné k tepelnému stresu a často vykazují výrazné snížení produktivity v horkém počasí. Správné strategie krmení pomáhají přizpůsobit se horkému klimatu:

Proteinová výživa

Byla provedena studie, která zkoumala účinek suplementace bílkovin u holštýnských krav během přirozeného tepelného stresu. Příjem sušiny byl o 11 % vyšší při dietě s vysokým obsahem bílkovin a mléko s úpravou tuku (FCM) bylo o 4,3 % vyšší. Nadbytku bílkovin je však třeba se vyvarovat, protože snižuje využití energie v důsledku dodatečného množství energie potřebné k likvidaci nadbytečných bílkovin prostřednictvím cyklu močoviny.

Tuková výživa

Přidaný tuk je důležitý v boji proti tepelnému stresu v horkém klimatu a měl by být v maximálním množství, které lze rozumně zkrmit, tj. 3 % až 8 % z celkové dávky. Snižuje přírůstek tepla spojený s fermentací trávicího traktu a tkáňovým metabolismem, což zase redukuje celkovou tělesnou tepelnou zátěž. Celé bavlníkové semeno, sójový olej nebo hydrogenovaný rostlinný tuk jsou vysoce hodnotné krmné složky používané k minimalizaci tepelné zátěže a stimulaci dojivosti a procenta mléčného tuku.

Minerální doplňky

Doplňování minerálních látek během tepelného stresu je doporučenou praxí, zejména u vysokoprodukčních dojnic. Největší význam má draslík (K), protože je zapotřebí více K, aby se zabránilo ztrátám mlékem a potem. Ztráty sodíku (Na) močí se také zvyšují během tepelného stresu v důsledku snížené hladiny aldosteronu v krvi. Tyto ztráty by proto měly být vyváženy pomocí doplňků stravy.

Použití chlazené vody

Bylo zjištěno, že dojnice, které pijí vodu chlazenou na 10 oC, mají nižší dechovou frekvenci (70 vs. 81/min), nižší rektální teploty (39 vs. 40 oC) a vyšší produkci mléka (26 vs. 24 kg/d) než krávy pijící nechlazenou vodu o teplotě 27 oC. V případech, kdy mají krávy přístup k ventilátorům nebo postřikovačům, nemusí být použití chlazené vody nutné.

Výživa a chladový stres

Je známo, že chladné počasí zvyšuje náchylnost otelených krav ke ketóze a hypomagnezémii  důsledku změn endokrinních a metabolických funkcí. Bylo také zjištěno, že potřeba energie skotu se zvyšuje o 0,91 % na každý stupeň pod teplotou 20 oC, čímž se snižuje účinnost využití energie pro růst, laktaci a další biologické funkce. Užitečné tipy pro zmírnění účinků chladového stresu prostřednictvím strategií krmení:

  • Krávy v posledním trimestru vyžadují další krmení obilím v obdobích, kdy efektivní teplota klesne pod spodní kritickou úroveň.
  • Dodání dalšího sena a obilí. Pokud se krmí mokrým krmivem, nemělo by zmrznout.
  • Zajistěte, aby krávy měly neustále k dispozici dostatek vody. Omezení příjmu vody omezí příjem krmiva a kravám ztíží uspokojování jejich energetických požadavků. Zamrzlá koryta a příliš studená voda vážně sníží příjem vody.
  • Chladné počasí může ovlivnit zralost a složení krmných surovin. Složení dávky podávané zvířatům vystaveným chladu by proto mělo být odpovídajícím způsobem upraveno.

Výživa a nemoci

Mastitida je možná nejdůležitější onemocnění, které postihuje 15 % až 20 % krav na celém světě, a proto způsobuje vážné ekonomické ztráty. Ačkoli bylo přijato několik veterinárních opatření a programů biologické bezpečnosti pro kontrolu mastitidy, výživa zvířat je zřídka brána v úvahu jako nástroj, který lze použít k posílení imunitního systému v boji proti infekci. Jako imunostimulační živině by měla být věnována největší pozornost proteinům. Může ovlivnit zdraví epitelu fyzické obranné bariéry vemene tím, že působí na integritu svěrače struku hladkého svalstva a zlepšuje kvalitu keratinové zátky. Bylo také zjištěno, že krávy suplementované vitamínem E v dávce 740 mg/den během období stání na sucho měly o 37 % nižší výskyt mastitid po otelení než kontrolní krávy. Kombinace vitamínu E a selenu v množství 0,3 ppm v celkové dávce snížila počet čtvrtí, které měly projevy mastitidy o 41 %. Tato zjištění jsou důkazem o interakci mezi vitamínem E a selenem při kontrole mastitidy. Mastitida může být také vyvolána infekcí jinými nemocemi. Bylo například prokázáno, že mléčná horečka zpomaluje uzavírání strukového svěrače, čímž je vemeno náchylnější k mikrobiální invazi. Krávy s mléčnou horečkou mají 8,1krát vyšší pravděpodobnost, že v důsledku toho budou mít mastitidu. Mastitida byla také spojena s ketózou, zadrženou placentou a onemocněními jater, což jsou případy, kdy je opožděné vylučování E. coli z mléčné žlázy krávy. Hlavní pozornost by měla být věnována také kontrole těchto onemocnění prostřednictvím strategií výživy a managementu nejen pro prevenci výskytu a závažnosti mastitidy, ale také pro zmírnění ekonomických ztrát spojených s takovými chorobami jako takovými.

Výživa a adaptace na vysokou nadmořskou výšku

Navzdory svým přirozeným adaptačním mechanismům se zvířata ve vysokých nadmořských výškách, tedy v horských oblastech 3000 až 5000 metrů nad mořem, mohou potýkat s několika produkčními problémy. Příklady těchto problémů:

  • Změny v bachorové fermentaci (např. snížený amoniakální dusík používaný pro mikrobiální syntézu proteinů a snížený poměr acetátu k propionátu).
  • Snížená plodnost býků v důsledku atrofie varlat a nahrazení zárodečného epitelu pojivovými tkáněmi.
  • Snížená produkce mléka u krav ve vysokých nadmořských výškách (o 5–6 kg nižší než užitkovost v nízkých polohách) v důsledku zvýšené potřeby živin pro záchovu, s malým množstvím živin zbylých pro produkci mléka.
  • Se sníženou teplotou ve vysoké nadmořské výšce (asi –0,6 C na každých 100 m) začnou krávy pociťovat podchlazení, kdy se metabolické a fyziologické procesy začnou zpomalovat a srdeční frekvence klesá. Krávy pak mohou ztratit vědomí a smrt je bezprostřední, pokud nebudou přijata přísná opatření k zahřívání.

Ve vysokých nadmořských výškách se také snižuje nutriční hodnota krmiv, což vede ke správné konzervaci a aplikaci známých chemických a fyzikálních metod ošetření ke zlepšení stravitelnosti a využitelnosti. Diety by měly být také doplněny antioxidanty, jako je vitamín E. To pomáhá zlepšit výkonnost tím, že zmírňuje většinu problémů s oxidačním stresem vyskytujícím se ve vysokých nadmořských výškách, a také zlepšuje příjem krmiva a využití živin potřebných pro zdraví, nárůst tělesné hmotnosti a přežití. Je také důležité dodávat dostatečné množství železa ve vysokých nadmořských výškách, kde je nižší atmosférický tlak a v každém nádechu je méně kyslíku. V tomto případě by železo zvýšilo kapacitu krve přenášet kyslík a usnadnilo jeho využití buňkami, a tím by zlepšilo výkon a adaptaci na vysokou nadmořskou výšku. Je však třeba poznamenat, že většina konvenčních obilovin a luštěnin používaných při krmení obsahuje nehemové železo, které  zvířata špatně vstřebávají a využívají. Krmiva vysokohorských zvířat by proto měla být náležitě upravena tak, aby obsahovala zdroje hemo-železa, jako jsou zdroje živočišného původu, přičemž bílkovinné a energetické složky by měly být udržovány v optimálním poměru.

Feed Strategy*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down