27.10.2022 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak změřit ztráty sušiny během silážního procesu v praxi

Během výroby konzervovaných krmiv dochází díky zvolené technologii sklizně, uskladnění, zakrytí žlabů a vybírání siláže ze žlabu ke ztrátám nejen sušiny, ale i ostatních organických živin. Kromě těchto ztrát dochází během fermentačního procesu k tvorbě sekundárních jedovatých metabolitů jako jsou mykotoxiny a biogenní aminy, které se však musí stanovit zvlášť u vzorků siláže.

Základním ukazatelem ztrát je zjištění úbytku nejen původní hmoty, ale také rozklad organické hmoty sklízeného krmiva ve formě rozdílu sušiny zeleného krmiva versus sušina siláže jako ukazatel efektivní výroby konzervovaných krmiv. Vlastní slovo ztráty vyvolává pocit, že něco děláme špatně a někde nám mizí peníze. Protože ztráty se těžko v provozní praxi kvantifikují, tak o nich málo mluvíme. Tyto ztráty však vnikají díky tomu, že pracujeme s biologickým materiálem. Myslím si, že tomuto problému se musíme více věnovat než doposud, abychom vlastně zjistili  jaké ty ztráty máme a následně se musíme snažit vznikající ztráty eliminovat na minimum. Pokud budeme schopni vzniklé ztráty kvantifikovat, budeme také schopni v budoucnu tyto ztráty eliminovat. Potom výroba siláží a vynaložené finanční prostředky na konzervační přípravky nám ukáží, že tyto prostředky se nám vrátí, resp. jak velký vytvoří zisk. Pokud by vynaložené prostředky nevytvořily zisk, nemělo by smyl je vynakládat.

Měření ztrát sušiny siláže

Prvním krokem pro zemědělce ke zlepšení efektivity konzervace objemných krmiv a konzervace vůbec je znát optimální dobu sklizně. K tomuto účelu se snažíme zjistit aktuální obsah sušiny, který nám udává optimální dobu sklizně. Pokud známe obsah sušiny sklízené píce je jen krůček ke stanovení skutečných ztráty sušiny, případně organické hmoty, které vznikají během procesu sklizně, konzervace a krmení. Ztráty sušiny se většinou odhadují, avšak poslední dobou stanovení sušiny se stalo obvyklou rutinou v zemědělské praxi. Postačí tedy stanovit obsah sušiny u vyrobené siláže a ze zjištěných hodnot vypočítat procento ztrát. Pro stanovení výše ztrát sušiny doporučujeme použit některou z následujících metod.

Ing. Václav Jambor,

Blažena Vosynková,

Hana Synková,

Věra Stoudková

NutriVet, s. r. o. , Pohořelice

Celý článek najdete v Našem chovu 11/2022.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down