Jarní premiéra se ovčákům vydařila

Premiérová přehlídka dvanácti plemen ovcí a čtyř plemen koz, která proběhla u příležitosti konání jarních veletrhů Techagro, Animal Vetex a Silva Regina ovčáky nezaskočila. Dobře připravenou expozici tvořilo celkem 98 zvířat, z toho 79 ovcí a 19 koz. Vyvrcholením prestižní chovatelské akce bylo předávání cen nejlepším předvedeným zvířatům.

Svaz chovatelů ovcí a koz v České republice svou dubnovou akcí na Brněnském výstavišti odstartoval svůj pro letošek naplánovaný harmonogram celkem sedmi zemědělských výstav. V malém předvadišti pavilónu D probíhalo po celou dobu konání výstavy předvádění ovcí pěti plemen s masnou užitkovostí (suffolk, texel, berrichone du cher, charollais, oxford down), dále čtyř s kombinovanou užitkovostí (původní valaška, merinolandschaf, romney, bílá alpská) a do třetice i východofríské ovce s mléčnou užitkovostí. Vedle nich se představila i plemena zařazená mezi plodná (romanovská) a zájmová v zastoupení ovce vřesové. Nejpočetněji bylo zastoupeno plemeno merinolandschaf, které v počtu sedmnácti kusů vystavovali dva chovatelé.
Také vystavované kozy prezentovaly všechny užitkové směry – mléčná plemena (bílá krátkosrstá, hnědá krátkosrstá), plemena s masnou užitkovostí (búrská) a nakonec srstnatá plemena (mohérová). Poháry mezi oceněná zvířata v jednotlivcích i kolekcích určila letos tříčlenná posuzovací komise představitelů Zvazu chovatelov oviec a koz na Slovensku v podání ředitele Ing. Pavola Srponě, předsedy Ing. Františka Kurily a místopředsedy Ing. Milana Páltika.

Šampióni výstavy
Šampiónem přehlídky plemenných zvířat v kategorii ovcí se stal plemenný beran bílé alpské ovce, kterého před třemi roky dovezl Jan Brožek z Koberovy u Železného Brodu. Pro oceněného plemeníka je to čtvrtý nejvyšší triumf, když tři předchozí získal ještě před svým dovozem ve Švýcarsku. Chovatel Jan Brožek je dosud jediným chovatelem tohoto bílého bezrohého plemene velkého tělesného rámce s trojstrannou užitkovostí. Do kontroly užitkovosti má zapojeno devět bahnic, plodnost je na úrovni 122,2 %, průměrný denní přírůstek jehňat činí 267 g. „Mým chovatelským záměrem je vybudovat základní stádo v počtu kolem 50 kusů a produkovat jak plemenná zvířata s využitím k dalšímu chovu, tak jehňata za účelem jatečného zpeněžení,“ prozradil jediný chovatel v republice.
Šampiónem mezi kozami se stal plemenný kozel bílého krátkosrstého plemene chovatele Víta Vrba z Lukavice. Pro jmenovaného chovatele je to v krátké době další významné chovatelské ocenění, když pro změnu s plemeníkem hnědé krátkosrsté triumfoval na loňské národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Přerově.

Kolekce suffolků z Mořkova
Stejně jako na loňské národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Přerově byla nejlépe oceněna kolekce plemene suffolk chovatele Vladimíra Biskupa z Mořkova u Nového Jičína. Současná vynikající úroveň stáda v Mořkově je výsledkem cílevědomé chovatelské práce. S jeho budováním pomocí převodného křížení chovatel začal v roce 1994, kdy začínal s 250 ovcemi plemene české merino soukromě hospodařit. V současné době má do kontroly užitkovosti zapojeno přes 400 bahnic, z nichž je dvacet procent čistokrevných zvířat, zbývající podíl ovcí má minimálně 75% podíl suffolské krve.
V chovu Vladimíra Biskupa působí také dnes již čtyřletý plemeník HBL 31, jenž je přímým potomkem z Dánska dovezeného plemenného berana Hannibala, který dlouhé roky působí v chovu Pavla Sokola v Rychnově nad Nisou. Přestože v porovnání s loňským rokem je v kontrole užitkovosti o čtyři stáda méně (115), počet zapojených bahnic se zvýšil o více než 500 kusů, a to na 4919.

Oxford down z Orlové
Druhou nejlépe oceněnou kolekcí byla bahnice s jehnětem plemene oxford down ze šlechtitelského chovu Ing. Milana Valečka z Orlové – Lutyně. Oceněný chovatel začal s chovem jmenovaného plemene společně s Danielou Dzikovou, kdy v roce 1989 pořídili stádo deseti bahnic a dvou plemeníků. Dnes má společně vybudované stádo statut šlechtitelského chovu.
„V současnosti máme stádo 35 bahnic a plemenného berana linie Orbi, po kterém je dosud 50 plemenných beranů. Celkem dvanáct hektarů obhospodařovaných pastvin nás omezuje v dalším navyšování počtu tohoto u nás zatím nedoceněného plemene. Naším záměrem je udržet chov na současné úrovni. Plánujeme také dovoz jednoho až dvou plemenných beranů ze Slovenska a Anglie,“ sdělila spolumajitelka jediného šlechtitelského chovu plemene oxford down v republice Daniela Dziková. Do kontroly užitkovosti v České republice je zapojeno třináct stád s celkovým počtem 652 bahnic.
Trojici nejlepších uzavírala bahnice původní valašky se dvěma jehňaty z chovu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Jde vůbec o nejstarší chov původních valašek v České republice. V roce 2005 bylo do kontroly užitkovosti zapojeno třináct chovů se 168 bahnicemi.

Kolekce afrických koz
Také odbytová akciová společnost Oveko-Brno, která předváděla skupinu kozlíka se třemi kozami a dvěma kůzlaty búrské kozy, získala druhé ocenění za nejlepší kolekci v krátké době za sebou. V prvním případě to bylo na loňské přerovské národní výstavě hospodářských zvířat. Podle předsedy SCHOK v ČR Ing. Víta Mareše je chov tohoto afrického rohatého plemene s typickým výrazným klabonosem a se středně dlouhýma svislýma ušima u nás již konsolidovaný.
Asi dvě desítky chovatelů, kteří mají toto masné plemeno zapojeno do kontroly užitkovosti, projevují zájem o plemennou práci. O tom svědčí nejen nákupy plemenných zvířat ze zahraničí, například ze Slovinska nebo Německa, ale také založení Klubu chovatelů búrských koz dne 10. března tohoto roku. Podle výsledků kontroly užitkovosti v České republice za rok 2005 je koza búrská v počtu kolem 75 kusů rozptýlena mezi dvě desítky chovatelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *