13.07.2009 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jihočeská reprezentace plemeníků

V rámci přehlídky plemeníků bylo v areálu inseminační stanice kanců Radouňka předvedeno devatenáct zástupců mateřských a otcovských plemen a syntetických linií. Na vzorku předvedených kanců plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské a syntetických linií SL 34 (D x BO), SL 38 (D x Pn) a SL 48 (BO x Pn) si tak chovatelská veřejnost mohla vytvořit představu, jakým směrem se šlechtění prasat ubírá. Reprezentující byli dobrým vzorkem z celkového počtu sedmdesáti plemeníků využívaných na stanici.

Inseminační stanice kanců Radouňka nedaleko Jindřichova Hradce ve svém samostatném areálu využívá 70 plemeníků. Pro potřeby šlechtitelské a rozmnožovací sféry nabízí kance mateřských plemen (bílé ušlechtilé a landrase) s vysokou plodností, vynikající růstovou schopností, konstituční pevností a odolností vůči stresu. Dále pro produkční sféru nabízí dávky kanců otcovských plemen a jejich kombinací (bílé otcovské, pietrain, belgická landrase a hybridní linie SL 48 – BO x Pn, SL 47 – BO x BL, SL 38 – D x Pn, SL 37 – D x BL a SL 34 (D x BO), u nichž se klade důraz na vysokou růstovou schopnost, vynikající zmasilost a kvalitu masa, pevnou konstituci a dobrou konverzi krmiva. Na inseminační stanici se využívají také kanci francouzského šlechtitelského programu France Hybrides, u kterých je deklarována velmi dobrá intenzita růstu selat již od narození, nízká spotřeba směsi a dobrý podíl libové svaloviny.
Provoz inseminační stanice je pod stálým veterinárním dozorem a vyšetření na aujezskyho chorobu, klasický mor prasat a brucelózu vychází z metodiky kontroly zdraví zvířat každoročně vytvořené Státní veterinární správou ČR.
„Dobrý zdravotní stav je pro nás prioritou. Můžeme se pochlubit statusem, deklarujícím stanici jako prostou PRRS. Zaměřujeme se i na další onemocnění, se kterými se chovatelé prasat mohou potýkat. Vyšetřujeme například na cirkoviry, pro které je nativní semeno jednou z možných cest přenosu. V rámci preventivních opatření chceme ještě vyšetřovat na leptospiry a chlamydie. Naším záměrem je zvyšovat bezpečnost inseminačních dávek a posunout tak kvalitu našeho finálního produktu opět o krok dopředu,“ řekl ve svém vystoupení vedoucí stanice Ing. Pavel Vlček.

Přehlídka mateřských plemen
Komentáře k předváděným plemeníkům, kteří jsou samozřejmě plně využívaní v provozu se ujal hlavní šlechtitel prasat pořádající plemenářské firmy Reprogen, a. s., v Plané nad Lužnicí, Ing. Ladislav Běhounek. Spolupořadatelem přehlídky plemeníků bylo Sdružení jihočeských chovatelů.
Trojici zástupců plemene bílé ušlechtilé (BU) uvedl kanec FOE – 35, který se narodil 10. 7. 2008 a je po otci 25 Faloxe a matce po 50 DTT0434. „Jde o typického představitele bílého ušlechtilého plemene s dobrou kýtou i přiměřeně osvalenou plecí, má temperament a dobře skáče. Je z pátého vrhu, ve kterém bylo 21 všech narozených stejně, jako živě narozených, z nichž se odchovalo 13 selat. V současnosti se testuje na matkách kanců v našem regionu,“ doplnil v komentáři šlechtitel.
Druhý, o sedm měsíců starší předvedený plemeník FTY – 31 po otci 1 Fatym a matce po 2 Fachil, který se na základě plemenných hodnot řadí v rámci populace mezi TOP 5 % kanců vynikal zejména tělesným rámcem a silnou kostrou. U posledního a nejstaršího z první série předvedených kanců plemeníka BLP – 24 narozeného 12. 2. 2007 šlechtitel mimo jiné vyzdvihl jeho vynikající skokové schopnosti s největším počtem dávek.
Také druhé mateřské plemeno landrase reprezentovali tři plemeníci, a to roční kanec FLB – 26 po otci 21 Flaube a matce po 79 SKV0417, dále o rok starší plemeník FLN – 29 po otci 26 po otci 1 Flint a matce po 79 SKV0417 a konečně DBY – 41 narozený 27. 3. 2007. Plemenné hodnoty potomka po plemeníkovi 31 Derby a matce po 38 Ikar jsou CPH 2406, směrodatná odchylka PH 1,8 a TOP 5 %. U všech kanců plemene landrase Ing. Běhounek konstatoval, že jde o rámcová zvířata s dobrou délkou těla s vynikajícími končetinami a dobrou ovladatelností.

BO a syntetické linie
Jedenáctiměsíční kaneček bílého otcovského plemene (BO) FOK – 36 po otci 21 Fokus a matce po 1 Fous byl prvním z deseti předvedených plemeníků otcovských plemen. Podle Ing. Běhounka kaneček, který dosahoval průměrného denního přírůstku 973 g (1415 g v testu), 65,4 % libové svaloviny a 0,72 cm výšky hřbetního tuku patří k jedněm z nejlepších plemeníků na stanici.. Plemenné hodnoty kanečka jsou CPH 1395, směrodatná odchylka PH 1,9 a TOP 5 %.
V kolekci hybridní linie 34 (BO x D) se představili tři kanečci, a to jedenáctiměsíční H34 –129 po otci 21 Fazol a matce po 44 DER0413, a dva osmnáctiměsíční H34 – 45 (1 Fortel, 79 JCW0454) a H34 – 37 (1 Fote, 1 Frodo). „Tato kombinace má vynikající přírůstek, pevnou konstituci, požadovanou odolnost a dobrou kvalitu masa. Potomstvo lze vykrmovat do vyšších porážkových hmotností,“ doplnil šlechtitel z Reprogenu.
Opět tříčlennou kolekci linie H38 (D x Pn) reprezentovali dva kanečci, tentokrát sourozenci po otci 1 Fabrici a matce po 1 Fortel, které doplňoval potomek po 21 Pax a matce po 23 Druid. „Tato linie má dobrou růstovou schopnost s vynikajícím podílkem libové svaloviny při nízké konverzi. Nejstarší z trojice, plemeník H38 – 431 narozený 23. 6. 2005 má excelentní délku těla, je velmi dobře osvalený a zachoval si pevné končetiny. Má klidný temperament a je vynikající dárce,“zaznělo z lavičky moderátora přehlídky.
Obdobné užitkové vlastnosti vykazují i plemeníci hybridní linie H48 (BO x Pn). Převedené trio plemeníků reprezentovalo potomstvo po otcích 1 Fialka, 1 Fukato a 21 Panda a matkách po 1 Fous, 79 JCW0454 a 66 April. V polním testu dosahovali průměrného denního přírůstku v rozmezí od 805 do 884 g (od 1115 do 1393 v testu), podílu libové svaloviny od 64,5 % do 68,3 % a výšky hřbetního tuku od 0,4 do 0,7 cm.
V závěru přehlídky byla ještě předvedena skupina kanců France Hybrides, u nichž Ing. Běhounek vyzdvihl zejména vynikající osvalení plece a kýty stejně, jako hřbetní partie a dobré končetiny.
(Více informací se dočtete v červencovém čísle časopisu Náš chov.)
Klíčové informace:
– Inseminační stanice kanců Radouňka patří ke čtrnácti inseminačním stanicím kanců, které jsou na území Čech a Moravy.
– V samostatném areálu inseminační stanice nedaleko Jindřichova Hradce je ustájeno 70 plemeníků, reprezentující plemena bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské, pietrain, belgická landrase a hybridní linie SL 48 (BO x Pn), SL 47 (BO x BL), SL 38 (D x Pn), SL 37 (D x BL) a SL 34 (D x BO). Mimo to se na inseminační stanici využívají také kanci francouzského šlechtitelského programu France Hybrides.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down