19.07.2010 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jubilejní den na výbornou

V areálu podniku Kralovická zemědělská, a. s., na Hadačce proběhl jubilejní desátý ročník chovatelského dne, jehož nosným programem byla výstava hospodářských zvířat. Stejně jako v předchozích letech mohli návštěvníci v krytém předvadišti obdivovat koně, skot, prasata a v kotcích pak i ovce. Součástí dnes již tradiční západočeské zemědělské výstavy je také prezentace polních plodin a přehlídka zemědělské techniky.

Organizátorům zmiňované zemědělské výstavy, jmenovitě pak akciové společnosti Kralovická zemědělská, plemenářské firmě CRV Czech Republic, spol. s r. o., Sdružení chovatelů hospodářských zvířat v západních Čechách a Jezdeckému klubu Aris – Jiřího a Ireny Eretových počasí opravdu přálo, a tak se regionální chovatelská akce stala cílem aktérů i z dalších částí republiky.
Nejlepší zvířata byla tradičně oceněna poháry, které věnovaly společnosti CRV Czech Republic a Českomoravská společnost chovatelů a. dále Svaz chovatelů českého strakatého skotu a Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o. s. Chovatelé nejlepších zvířat současně obdrželi ceny od firem VVS, Biomin, Tekro, Sano a AB Plus-Beneš, s. r. o.

Deset plemen koní
V krytém předvadišti se postupně vystřídalo deset plemen koní. Jako první přicválala klisna irského koba Miroslava Süsze z Dýšiné. Dvouletá vraná klisna Dougies Lizz van Irish Coloured Cob Peer po hřebci Its Douglash a matce Blizz van Irish Coloured Cob Peer po O´Bryan van de Kendelhoeve z belgického chovu si získala nejen diváckou obec, ale i moderátorku Šancovou, která jí ocenila pohárem. Kromě irského plemene koní Süzsovi předvedli ještě dvanáctiletého andaluského valacha (Pura Raza Espaňola) Elegit 1, potomka po hřebci Arnau a matce Emisaria po Destinado XXVII. Hřebce stejného plemene koní patnáctiletého Ganadora XVIII (po Levante VI a matce Yllorona III po Pestillo) představil i Petr Skořepa z Pleteného Újezda, který s ním exceloval s prvky drezurního ježdění.
Chovatelé Irena a Jiří Eretovi z osady Plasy pak předvedli kinské koně, a to desetiletou klisnu Mackenzie (po hřebci 718 Mineral s. v. a matce 1/381 Fany po Blatec II) ve zbarvení isabela s dvouměsíčním hříbětem Monty Kinský (po 1245 Sarkon Kinský) a dále dvanáctiletou plavku Legacy Kinská (po 296 Almhirt Chlumecký). A byla to právě Mackenzie s hříbětem, která jmenovaným chovatelům, jež předvedli ještě osmnáctiletou klisnu anglického teplokrevníka Galánku (po Harlow a matce Gaga po Lakmus) vynesla chovatelské ocenění v podobě poháru.
Domácí plemeno, tentokrát starokladrubské koně představil Ing. Jaromír Boháček z nedaleko vzdálených Líšťan. Naše národní plemeno koní tak reprezentovala jeho vraná klisna Boleta 1 (po Romke Eminence V s. v. a matce JM 3449 Barola po Romke) s datem narození 1998 se svým loňským hříbětem – tmavou smíšenou bělkou Bonetou 42 (po Favory Rava XXI).
Z Nizozemska importované fríské vranky předvedla Markéta Hradecká z Března u Chomutova. Zatímco šestiletá klisna Maria byla po hřebci Fetse 349 a matce Aafke uit Amen, Djura W měla v původu Olofa 315 a klisnu Sannew.
Chovatel westernových koní Petr Stříbrný z Manětína přivedl do pomyslného oválu předvadiště tři plemena, a to dvouletou klisnu Ashley Sil Ver Way paint horse, kterou následoval čtyřletý ryzák LilSan Rio Smart quarter horse z chovu Pavla Kozáka z Milevska a dvacetiletá klisna plemene appaloosa chovatele Kilnera.
Chladnokrevné zástupce koní předváděli na Hadačce stejně jako loni Jana Míčová (Šůsová) a Zdeněk Hasch z Plzně. Zatímco plzeňská chovatelka představila sedmileté norické klisny – světlou ryzku Bajku (po hřebci 444 Neugot I/20 a klisně ZČ 1204 Bréza) a ryzku Palmu (po 687 Ministr s.v. a klisně 26/502 Pamela po 444 Neugot I/20), chovatel Hasch předvedl dva valachy stejného plemene. Oba bratři tříletý Lauda i pětiletý Láda, který byl třetím z koní oceněných pohárem jsou potomky po hřebci 687 Ministrovi.

Triumf chovatelů ze Štichovic
Hodnocení českého strakatého plemene se ujal šlechtitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu Ing. Pavel Král. Předváděná skupina deseti prvotelek pocházela ze šesti zemědělských podniků. Dvojicí mladých krav se prezentovali chovatelé podniků Agronea, a. s., Polička, Agraspol Předmíř, a. s., Zbirožská a. s., Cheznovice, Zemědělské družstvo Dobříč a Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice. S jedinou zástupkyní kategorie mladších krav se do soutěžní přehlídky zapojila také D-K zemědělská, a. s., Kožlany.
Ve jmenované kategorii krav na první laktaci se nejlépe umístila kráva č. 204906-932 z chovu Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Prvotelka narozená 22. 9. 2007 (UF-67 Zitavar x HG-109) dosahovala užitkovosti 6823 kg mléka s obsahem 3,8 % tuku (259 kg) a 3,55 % bílkovin (242 kg). „Jde o krávu s dobře vyjádřeným užitkovým typem, harmonickou, konstitučně pevnou s vynikajícím vemenem a mechanikou končetin,“ okomentoval vítěznou prvotelku šlechtitel Král.
V kategorii krav na druhé a dalších laktacích bylo předvedeno deset plemenic. Tříčlennou skupinu starších krav na Hadačku přivezly Zbirožská, a. s., Cheznovice a Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice, dvě plemenice předvedlo Výrobně hospodářské družstvo Hradiště, zbývající počet pak doplňovaly jednotlivé krávy ze ZD Dobříč a akciové společnosti Agraspol Předmíř.
Také ze skupiny starších krav se nejlépe umístila plemenice ze štichovického chovu. Čtyřletá plemenice č. 176708-932 (RAD-71 x SAL-25) dala na maximální první laktaci 6776 kg mléka s obsahem složek 3,93 % tuku (266 kg) a 3,6 % bílkovin (244 kg). Podle ing. Krále měla oceněná kráva ideální tělesný rámec s prostorným středotrupím, dále vynikala osvalením, utvářením vemene a dobře zaúhlenými končetinami.
Západočeský zemědělský podnik hospodařící na severním okraji Plzně si z desátého ročníku chovatelského dne v Kralovicích odnesl ještě další a celkově tak třetí ocenění, a to za šampiónku výstavy. Tou se stala již dekorovaná prvotelka s ušním číslem 204906-932.
Plemenicí s nejlepším vemenem byla vyhlášená kráva č. 293197-931 z chovu Agraspolu Předmíř. Prvotelka narozená 15. 8. 2007 (RAD-217 Varus x MOR-51) dosáhla užitkovosti 7433 kg mléka při složkách 3,31 % tuku (246 kg) a 3,24 % bílkovin (241 kg).
Krávy českého strakatého plemene doplňovala ještě kolekce jalovic. Pohár za tři nejlepší mladá zvířata si odvezlo Zemědělské družstvo Dobříč.

Bonitace holštýnek
Kolekci holštýnských plemenic uvedla kráva s nejvyšší celoživotní užitkovostí 093914-307 (NX-695 Tharla x NBY-027) z chovu Naděždy Boháčkové z Náklova. Třináctiletá plemenice, která nadojila za deset laktací 105 199 kg mléka při tučnosti 3,56 % a obsahu bílkovin 3,29 % přinesla majitelce pohár a čestné uznání.
Z početné skupiny krav holštýnského plemene bylo k předvedení vybráno dvacet zvířat (deset prvotelek a stejný počet plemenic na vyšších laktacích), která pocházela ze šesti chovů, a to z akciové společnosti Agro Sedlice, dále Alimexu Nezvěstice, a. s., Naděždy Boháčkové z Náklova, Kralovické zemědělské, a. s., Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice – Jirny, a. s., a kladrubské společnosti Zevyp.
V kategorii prvotelek se na prvním místě umístila mladá plemenice č. 220448-932 (NUN-107 Canvas xNEA-267 Cavalier) z chovu Alimex Nezvěstice, a. s., následovaná vrstevnicemi z Agra Sedlice č. 309041-931 (NEA-221 WIN 395 x NXA-103) na druhém a ze Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice – Jirny č. 195676-921 (NEA-588 Shottle x NXA-325 Smarty) na třetí příčce. Vlastní užitkovost vítězné prvotelky, která podle bonitéra Škrabala vynikala zejména mléčným charakterem, vemenem s bezkonkurenční texturou a bezvadnými končetinami byla na úrovni 8784 kg mléka s obsahem 3,87 % (340 kg) tuku a 3,38 % (297 kg) bílkovin.
V kategorii starších holštýnských krav o první tři místa zápolili chovatelé z Agra Sedlice a ZOD Šestajovice. Z konečného verdiktu se nakonec radovali středočeši, kteří s tříletými plemenicemi –195532-921 (NXA-457 Goldwyn x NEA-025 Morty) a 167103-921 (NXA-457 Goldwyn x NEB-855 Hershel) umístili na prvních dvou příčkách. Prvně zmiňovaná dojnice s vynikajícím mléčným charakterem a mimořádnou pevnou horní linií dosáhla nejvyšší užitkovost na I. laktaci, kdy nadojila 7589 kg mléka s obsahem 3,57 % tuku (271 kg) a 3,18 % bílkovin (241 kg). Nejlépe oceněná starší holštýnka byla judgem současně vyhlášena jak krávou s nejlepším vemenem, tak šampiónkou výstavy.
Nejlepší kolekcí holštýnských jalovic se prezentovala akciová společnost Kralovická zemědělská, která ze své farmy Kočín reprezentovala genetiku po býcích NXA-271 Terray a NEB-972 Rotheneuf.

Přehlídka prasat
Přehlídku prasat komentoval hlavní šlechtitel východočeské akciové společnosti Chovservis Ing. Miroslav Kolář.
Skupinu čtrnácti předvedených zvířat tvořili dva kanečci, a to zástupce bílého otcovského plemene z nukleového šlechtitelského chovu Dřevec akciové společnosti D – K zemědělská a reprezentant syntetické linie 48 (kombinace bílého otcovského s pietrainem) ze šlechtitelského chovu Výrov, který provozuje Kralovická zemědělská , a. s. Zbývající tucet plemenných prasniček předvedly dva podniky. Zatímco již zmiňovaný domácí podnik ze svého nukleového, respektive rezervního šlechtitelského chovu Výrov představil prasničky bílého ušlechtilého a přeštického černostrakatého plemene, Bílovská zemědělská, a. s., z rozmnožovacího chovu Vysoká Libyně se pochlubila reprezentantkami F1 generace v kombinaci bílé ušlechtilé x landrase.
Doplňkovou expozici ovcí, respektive plemenných beránků plemen charollais a Romey, připravila akciová společnost Nečtinská zemědělská. Kolekce zvířat vhodně doplňovaly i firemní expozice s ucelenou nabídkou a servisem ať už z výživy zvířat, tak z oblasti šlechtění, ustájovacích technologií nebo zooveterinární.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down