Kde hledat rezervy při dojení krav?

V příspěvku o rezervách při dojení krav se autor soustředil na hledání stále se opakujících objektivních i subjektivních rezerv. Především narušování doporučených pracovních rutin při dojení, které významně negativně ovlivňují užitkovost, zdraví, reprodukční ukazatele, ale také výskyt neadekvátních projevů v chování krav. Tato negativa v prvé řadě ovlivňují produkční náklady na mléko.

Proces dojení však nelze vztahovat pouze na vlastní prostor dojírny, protože dojení začíná již přesunem dojnic do čekárny, dále do dojírny a zpět do vlastní stáje či přes vyhrazené kotce pro další ošetřování.

Přeháněcí chodba: Dojnice by se správně měly přesunovat do čekárny a prostoru dojírny volnou chůzí (zásadně nikoliv násilným naháněním) a nikoliv v nadměrném zhuštění skupiny. Při těchto přesunech je nutné zcela eliminovat jakýkoliv křik, bití, či dokonce používání elektrických pohaněčů. Kráva je totiž dostatečně inteligentní tvor k tomu, aby mohla bezproblémově komunikovat s poučeným stájníkem nebo ošetřovatelem, a to bez jakýchkoliv hlasitých a bolestivých pobídek.

Čekárna:  Často opakující se chybou v našich kravínech, a to především rekonstruovaných, jsou plošně poddimenzované čekárny. Abnormálně se zvyšuje výskyt „cucání“, agresivity, nervozity, zvýšeného kálení apod. Rovněž se zvyšuje četnost poranění v důsledku častějších vzájemných vzeskoků. Zcela patrné je následné zhoršení spouštění mléka.

Dojírna:  Množství chyb a omylů při vlastním dojení je také značně početné, navíc ovlivňují zdraví, užitkovost i ekonomiku. Jde především o nekázeň a nedodržování osvědčených zásad, předpisů a postupů.

Kotce pro ošetřování, inseminaci a kontrolu:  Jen velice zřídka v našich podmínkách lze spatřit zakomponovanou komunikací v linii stáj – dojírna – stáj velmi důležitou zastávku pro vybrané dojnice! Při cestě z dojírny je identifikovaná dojnice odbočena automaticky otevíratelnou brankou do vyhrazeného prostoru vybaveného záchytnými a fixačními boxy pro veterinární úkony, nebo ošetřování paznehtů, vakcinaci atd.

 Doc. Ing Oldřich Doležal, DrSc., technolog-specialista

Více se dočtete v únorovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down