15.02.2019 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kde jsou kritická místa v chovu masného skotu?

Velký rozvoj chovu masného skotu společně se zvyšující se koncentrací zvířat chovaných na jedné farmě s sebou nese kromě všech pozitivních aspektů také rizika spojená se zhoršením biologické bezpečnosti chovu. Optimálně navržený systém externí a interní biosekurity a především pak jeho důsledné dodržování vytváří předpoklady nejen pro udržení dobrého zdravotního stavu chovaných zvířat a odpovídající úrovně jejich welfare, ale i dosažení geneticky daných produkčních i reprodukčních ukazatelů a tím i ekonomické rentability chovu.

Preventivní opatření před zavlečením infekce do chovu masného skotu je možné shrnout do následujícího desatera:
1. Důsledné dodržování odděleného ustájení nově nakoupených zvířat a zvířat po návratu z výstav, veletrhů, aukčních trhů po minimální dobu čtyř týdnů.
2. Zákaz vstupu a volného pohybu cizích osob na celé farmě.
3. Zákaz vjezdu cizích vozidel do areálu farmy.
4. Zabezpečení vhodného pastevního managementu.
5. Zabezpečení odpovídajícího množství kvalitního krmiva.
6. Zabezpečení odpovídajícího množství kvalitní napájecí vody.
7. Pravidelná sanitace pastvin i objektů pro zimní ustájení.
8. Návrh a důsledné dodržování zásad prevence a profylaxe jako součásti zásad správné chovatelské praxe.
9. Vakcinace vybraných věkových kategorií skotu v souladu s vakcinačním plánem, navrženým na základě důkladné analýzy zdravotního stavu stáda.
10. Vedení podrobné zootechnické a veterinární evidence.
Více se dočtete v článku doc. MVDr. Pavla Nováké, CSc., Ing. Gabriely Malé,Ph.D., a Bc. Alžběty Jarolímkové, který vyjde v březnovém čísle časopisu Náš chov.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down