15.05.2018 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kde si masní býci užívají welfare

Společnost Karsit Agro, a. s., najdeme v jižním cípu Trutnovského okresu v blízkosti Dvora Králové Nad Labem, přes který prochází několik geomorfologických oblastí. Jednou je výběžek Hořicko-jaroměřské pahorkatiny (do této oblasti spadají území obcí Libotova, Hřibojed, Dubence a část Velkého Vřešťova) s nadmořskou výškou 280 až 390 n. m. splochým, jen mírně zvlněným terénem. Druhou oblastí je Bělohradsko-miletínský úval (zahrnující katastrální území obcí Bílé Poličany, Lanžov a část Velkého Vřešťova), s nadmořskou výškou od 280 do 310 m n. m. a částečně plochým i zvlněným terénem.

Karsit Agro hospodaří v obilnářské a z části v řepařské vlhčí výrobní oblasti. Obhospodařuje 4030 ha zemědělské půdy v 36 katastrálních územích, z toho je 3300 ha půdy orné. V celé oblasti jsou zastoupeny všechny druhy půd – od lehkých písčitých a písčitohlinitých půd, přes nejkvalitnější půdy po nejtěžší půdy jílovité až jíl. Tyto nejtěžší půdy jsou z většiny zatravněny a využívají se především k spásání masným skotem.

Pěstování plodin již historicky ovlivňuje zaměření podniku z větší části na živočišnou výrobu, zejména chov dojného a masného skotu. Základním cílem rostlinné výroby je zajistit dostatečné množství krmivové základny pro potřeby živočišné výroby a to zejména kvalitní jetelové senáže a koncentrovanou kukuřičnou siláž pro vysokoprodukční stádo dojnic.

Na orné půdě se pěstují především obilniny, krmné plodiny a řepka. Největší plochu zaujímá pšenice ozimá na 800 ha, ječmen ozimý na 300 ha, tritikale ozimé na zhruba 320 hektarech a ječmen jarní na přibližně 80 ha. Na třiceti hektarech se pro zabezpečení krmivové základny obory a stáje Velichovky pěstuje oves. Na přibližně 550 ha vysévají řepku.

Z krmných plodin se pěstuje kukuřice na siláž (300 ha), jetel luční (240 ha). Zbylá výměra připadá na cukrovku (100 ha), mák a hrách (120 ha).

 

 

Více si přečtete v Zemědělci v regionu pro Pardubický kraj

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down