Když jsou zvířata na prvním místě

AGP Beroun – Agropodnik, a. s., se specializuje na chov prasat a výkrm brojlerových kuřat. A přestože nevlastní žádnou půdu, dokáže fungovat i v době již několik let trvající krize. Velkou zásluhu na tom má především sehranost vedení společnosti se všemi zaměstnanci, pro něž je chovatelská práce životním posláním.

 

V rámci živočišné výroby akciová společnost AGP Beroun – Agropodnik provozuje pět farem. Dvě z nich – Levín a Housina slouží k produkci výkrmových prasat, na farmě Chlustina je rozmnožovací chov. Z celkového počtu okolo 1600 chovaných prasnic jich je 380 ustájeno ve středisku v Levíně, 1050 plemenic je na farmě Housina a 165 jich je v rozmnožovacím chovu. Zbývající dvě střediska – Vlence a Skuhrov, jsou technologicky vybavena k výkrmu brojlerových kuřat. Aktuálně produkovaným objemem 5200 tun vepřového a 1000 tun kuřecího masa nástupnická organizace bývalého Společného zemědělského podniku pro živočišnou výrobu stále patří k významným producentům v regionu.

Produkční farma VKV Levín funguje od roku 1971 a při pohledu zvenčí se nijak zásadně nezměnila. V současné době je tu třináct hal – šest z nich je určených pro výkrm celkem 3744 kusů, dvě předvýkrmové haly jsou rozdělené do čtyřech sekcí po 650 až 700 selatech, stejný počet poroden má celkovou kapacitu 208 míst. Ve zbývajících třech halách jsou prasnice v různém stadiu březosti, dále plemenice na připuštění a vyřazené. 

„Kvůli nízkým výkupním cenám jsme snížily stavy ze 450 na 380 prasnic. Protože ale prasnice mají vyšší užitkovost, potřebnou kapacitu zvířat do zástavu pokrýváme z vlastních zdrojů. Ke zlepšení reprodukčních ukazatelů přispěla největší měrou změna organizace práce. Pozitivní roli sehrálo i kvalitnější krmení prasnic a hlavně zodpovědný přístup ošetřovatelů, které motivujeme odměnami za živě narozené a odstavené sele. Odchováme okolo devětadvaceti až třiceti selat od prasnice za rok. Samozřejmě jsou chovy, co dělají i pětatřicet selat, ale v početných vrzích se rodí také selata, z nichž mnohá nedosahují hmotnosti ani jednoho kilogramu a vyžadují tak zvýšenou pozornost ošetřovatele. A když k tomu připočtete i nezbytnou podporu v podobě příkrmu sušeným mlékem, které je velmi drahé, pak je třeba si sednout a počítat…Dnes se i v chovatelsky vyspělých zemích razí trend, aby prasnice uživila selata sama,“ uvedl vedoucí střediska VKV Levín Ing. Jiří Sládek. 

Pro akciovou společnost AGP Beroun – Agropodnik je absence půdy velkým handicapem. A to nejen proto, že si nemůže produkovat vlastní krmné zdroje, ale také kvůli odpadu z provozovaného chovu prasat. Konkrétně kejdy, kterou na farmě v Levíně skladuje ve čtyřech nadzemních jímkách o celkové kapacitě 4800 kubíků.

„Pokud jde o budoucnost našeho střediska, zvyšuje se tlak zvenčí také kvůli zástavbě, která pokračuje i na okraj města, kde hospodaříme. Když zafouká vítr, prozradí přítomnost farmy. Snažíme se to řešit technologií zapravování kejdy přímo do půdy. Po loňském zdražení průmyslových hnojiv se poptávka po prasečí kejdě zvýšila. Spolupracujeme se třemi soukromníky, kteří se zabývají rostlinnou výrobou. Kejdu jim vozíme vlastní dopravou většinou po žních a s ohledem na výše zmiňované tlaky jde o to, aby se co nejrychleji zapravila do půdy. Samozřejmě se také snažíme šetřit vodou. Nově řešíme otázku úspory energií. Fotovoltaická elektrárna s výkonem 850 kW na středisku Housina je asi tři měsíce ve zkušebním provozu. V dohledné době by se měla stavět i na dalších střediscích. Investice se samozřejmě odvíjejí od finanční situace, protože dotace dostanete až zpětně. Musíme věřit, že farmářské ceny budou adekvátní k vynaloženým nákladům. Prase vykrmíme a z rozdílu od odečtených celkových nákladů musíte přežít. Firma je zdravá, funguje bez jakéhokoli úvěru jen z vlastních prostředků. Věříme, že s investováním do fotovoltaických elektráren to zvládneme,“ řekl na závěr naší návštěvy Ing. Jiří Sládek.*

Více se dočtete v některém z připravovaných čísel týdeníku Zemědělec.

 

Vedoucí střediska VKV Levín Ing. Jiří Sládek
Na porodně s ošetřovatelkou Hedvikou Koubíkovou
V eroscentru s Lenkou Kouckou
Produkční farma VKV Levín funguje bez problémů od roku 1971

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down