25.07.2019 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kombinovaná výroba zvítězila

AGROSPOL ÚTĚCHOVICE, spol. s r. o., hospodaří na rozhraní Vysočiny a Jihočeského kraje na výměře 1380 hektarů zemědělské půdy. Z této plochy připadá 180 ha na trvalé travní porosty, zbylou část zabírá orná půda.

Na orné půdě se podle jednatele společnosti Miroslava Kapouna pěstují hlavně obilniny, největší zastoupení z nich má pšenice ozimá na 193 hektarech. Na 173 ha najdeme jarní ječmen, na 43 ha ječmen ozimý. Ozimé žito pěstují na 59 ha, oves na 43 hektarech. Řepka se osévá na 257 hektarů, brambory, především určené na průmyslové zpracování a množení, jsou na ploše 154 ha. Výměra deseti hektarů připadá na lupinu na osivo a tří na svazenku.

Pro potřeby živočišné výroby se v Útěchovicích pěstuje kukuřice na siláž na 120 hektarech, jetel na 66 ha a luskoobilné směsky na výměře 79 hektarů.

V podniku chovají 330 českých strakatých dojnic, celkem je v tamních stájích tisícovka hlav. Průměrná užitkovost stáda je 8451 kilogramů mléka na kus a rok se složkami na úrovni 4,05 % tuku a 3,52 % bílkoviny. Mléko v kvalitě Q se odbytuje přes MHD Jih za aktuální jednotkovou (květnovou) cenu 8,84 Kč.

„Za posledních 31 dní jsme do mlékárny prodali 221 tisíc litrů,“ upřesňuje hlavní zootechnik Václav Páral.

V oblasti výživy podnik již několik let spolupracuje se společností Fides Agro, spol. s r. o., konkrétně s Ing. Miroslavem Lepeškou. Kromě sestavení krmné dávky se spolupráce týká také rozborů krmiv nebo zajištění případných metabolických testů. Ale to je podle zootechnika málokdy: „Když je stádo v pořádku, má se do něj co nejméně zasahovat,“ je přesvědčen Páral.

Dojnice přijímají pět krmných dávek podle stadia laktace: rozdoj, vrchol, konec laktace, suchostojné a příprava na porod. Vzhledem k suchému počasí minulých let se poměr kukuřičné siláže a senáže mění podle jejich dostupnosti. „Vždy ale musí být hmota kvalitní,“ upozorňuje Lepeška. V této souvislosti v letošním roce oseli osm hektarů půdy žitem na  výrobu senáže.

Do směsí pro dojnice se přidává obdukovaná močovina Optilac, zaprahlé plemenice přijímají směs Monophos, kravám v přípravě na porod se zkrmuje doplněk Milkstart a pro nejmladší kategorii na farmě je určena mléčná náhražka Telfid Grand Acid.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down