27.01.2012 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komplexně o chovu masného skotu

V rámci třídenního fóra „Jít vpřed! Top Agrar! České zemědělství 2012-2020“ proběhl 25. ledna seminář pro chovatele masného skotu „Aktuální problémy v chovech masného skotu II.“

Se současnou situací a trendy v obchodování s masným skotem a hovězím masem seznámil účastníky semináře, kterých se sjelo více než 200, Ing. Miroslav Vráblík, předseda ČSCHMS. Uvedl, že Evropská unie není soběstačná ve výrobě hovězího masa. Ale v roce 2010 se významným obchodním partnerem EU stalo Turecko a následně také Rusko. Do Turecka se vyváží hovězí maso a živá zvířata, Rusko má zájem o čistokrevná zvířata s průkazem původu. V průběhu roku 2011 se do září vyvezlo 100 000 tun do Ruska a 131 000 tun masa a zvířat do Turecka. Čeští chovatelé vyvezli asi 200 000 zvířat, a to jatečných i zástavu.
Vývoj dotační politiky v chovu skotu byl tématem přednášky viceprezidenta Agrární komory ČR Ing. Bohumila Belady. Návrh na přímé platby pro rok 2014 je v současné době asi 255 euro na hektar zemědělské půdy, tedy asi 6 300 Kč (podle kurzu eura) na hektar. Ze současného SAPS se přejde na systém platebních nároků – -také na hektar zemědělské půdy – s datem 15. 5. 2014. V této souvislosti doporučil Ing Belada zemědělským podnikům dořešit či vyřešit nájemní smlouvy na zemědělskou půdu, protože pokud by končily před uvedeným datem, mohlo by to ohrozit získání platebního nároku.
Ing. Pavel Káčer (Jihočeský chovatel a.s.) a MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.. ( BIOMIN Czech s .r .o.) popsali přínos platformy BovesPro pro chovatele masného skotu. Jde o komplexní soubor produktů a služeb, v jehož rámci jsou jak pro konvenční, tak pro ekologické chovy masného skotu nabízena speciální minerální doplňková krmiva pro krávy březí i otelené, pro zvířata na pastvě a také pro býky. K dispozici jsou i minerální lizy. Součástí platformy je poskytování chovatelského poradenství i zooveterinárního servisu.
Zdravotní stránce chovu krav bez tržní produkce mléka se věnoval MVDr. Jan Bažant (SVS ČR), který ve své přednášce o IBR a dalších nákazách masného skotu hodnotil současnou situaci v národním ozdravovacím programu od IBR a stav příprav ozdravení chovů od BVD/MD a paratuberkolózy. Národní ozdravovací program od IBR je u nás v závěrečné fázi a neovlivní to ani skutečnost, že někteří chovatelé jej do konce roku 2012 nestihnou dokončit, uvedl MVDr. Bažant. Dnem 31.12. 2012 končí příspěvek státu, nebude hrazeno laboratorní vyšetření, příspěvek na odběr krve a na jednu vakcinační dávku.
Po přestávce se ke zdraví krav vrátil doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. (VFU Brno), který se zaměřil na kontrolu onemocnění masných krav v období kolem porodu.
O optimální údržbě travních porostů a pastvin přednášel Rien Louwes Royal (Barenbrug Group) a vysvětlil, jak pícninářství pomáhá ekonomice chovu masného skotu. V závěru své přednášky doporučil sledovat stav pastvin a obnovovat je,  zvolit travní směs, která bude pro danou situaci nejvhodnější a výrobu objemných krmiv optimálně organizovat pro dosažení nejlepšího výsledku farmy.
Legislativu a zásady ekologického chovu shrnul ve své přednášce Ing. Milan Berka (KEZ o.p.s.).
Zajímavý příspěvek si připravila MVDR. Radka Bořutová, Ph.D. (BIOMIN Holding GmbH). Seznámila posluchače s celosvětovým rozšířením mykotoxinů nejen v krmivech, ale i v potravinách a také poradila, jak s nimi bojovat.
V závěrečném referátu semináře se MVDr. Lubomír Borkovec (Komora veterinárních lékařů ČR) zaměřil na prevenci onemocnění telat ve stádu masného skotu a jejich léčení .

Na organizaci semináře se podílely firmy BIOMIN Czech s. r. o., FARMTEC, Jihočeský chovatel a. s., Farmtec, Pfizer a Ketris ve spolupráci s AK Č a Českým svazem chovatelů masného skotu.

Více se dočtete v týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down