30.07.2021 | 01:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konstrukční a provozní opatření biosekurity na farmě

Problematika biosekurity není specifická pro jednotlivé druhy zvířat, ani pro onemocnění; obecně platí pro velkochovy, malochovy, ekologické chovy i drobnochovy. V rámci rekonstrukcí, modernizací, rozšíření nebo výstavbu nových farem pro chov hospodářských zvířat musí být kromě dodržení legislativních požadavků současně vytvořeny podmínky pro udržení dobrého zdravotního stavu a pohody (welfare) všech druhů a kategorií chovaných zvířat včetně ochrany životního prostředí a dodržení všech zásad bezpečnosti práce. Přestože biosekurita není v současnosti pro většinu chovatelů prioritou, je to jeden z nejdůležitějších faktorů ochrany hospodářských zvířat před infekčními chorobami.

Cílem příspěvku Doc. MVDr. Pavla Nováka,CSc., a Ing. Gabriely Malé, Ph.D.,z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., je analýza klíčových prvků biologické bezpečnosti v chovech hospodářských zvířat. A to jak z pohledu umístění farmy, tak funkčního rozložení jednotlivých objektů včetně dalších prvků, které mají zásadní význam na možnost realizace preventivních opatření biologické bezpečnosti chovu jako součásti zásad správně chovatelské praxe. Při jeho zpracování autoři vycházeli jednak z dostupných poznatků řešení ohnisek onemocnění v chovech skotu, prasat a drůbeže, jednak z praktických zkušeností získaných v rámci epizootologické surveillance v ohniscích afrického moru prasat a aviární influenzy.
Na základě komplexní analýzy klíčových konstrukčních a provozních opatření je možné konstatovat, že jejich absencí, nedodržováním, resp. špatným nastavením dochází ke zvýšení rizika průniku infekčních agens do chovů a jejich šíření v areálu farmy.
Návrh infrastruktury farmy pro chov hospodářských zvířat se začleněním komplexních opatření biologické bezpečnosti chovu zpracované ve spolupráci všech zainteresovaných subjektů (projektanta, chovatele, veterinárního lékaře aj.) včetně zapojení pracovníků farmy má na jedné straně zásadní význam pro udržení dobrého zdravotního stavu a odpovídající úrovně welfare, na druhé straně je potom předpokladem dosažení produkčního a reprodukčního potenciálu zvířat a tím i ekonomické rentability chovatele.*
Více se dočtete v srpnovém čísle časopisu Náš chov

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down