29.05.2023 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontrola amoniaku ve stelivu drůbeže

Vysoké hladiny amoniaku jsou celosvětově považovány za problém v produkci drůbeže. Při nevhodném managementu ohrožuje toxický plyn zdraví ptáků a lidí, generuje finanční ztráty a škody. Amoniak je neviditelný, ve vodě rozpustný alkalický plyn, který je nebezpečný pro životní prostředí i pro člověka.

Kontaminace čpavkem může způsobit problémy životního prostředí, jako je acidifikace, poškození vegetace, narušení biologické rozmanitosti a snížení kvality vody. Když je plynný čpavek vystaven vlhkosti, reaguje a vytváří zásaditý, korozivní roztok nazývaný amonium. Amonium leptá výstelku dýchacího traktu kuřat a paralyzuje nebo dokonce ničí řasinky epiteliálních buněk očí a nosní sliznice. Nakonec se bakterie dostanou do plic nebo vzduchových vaků a způsobí infekce. Dusík je součástí krmiva drůbeže, a to zejména prostřednictvím bílkovin. Část tohoto dusíku bude využita v metabolismu zvířat, ale většina se vyloučí ve formě kyseliny močové (kolem 80 %), amoniaku (kolem 10 %) a močoviny (kolem 5 %). Doporučuje se ne více než 10 ppm amoniaku ve vzduchu, aby byla produkce bezpečná pro drůbež a ošetřovatele.

Nemoci, poruchy a další

Podle vědců by absence adekvátního monitorování a kontroly amoniaku mohla u lidí vytvořit predispozici k respiračním onemocněním, poruchám mozku, poškození jater a poraněním cév a svalů. Pokud jde o ptáky, nedostatek čistého vzduchu k dýchání ovlivňuje pohodu a snižuje jejich produktivitu, což má za následek značné ekonomické ztráty i nedostatečný rozvoj jatečně upravených těl. Hladiny amoniaku nad 10 ppm se odrážejí ve sníženém příjmu krmiva a růstu a následně nižší míře konverze krmiva, podráždění očí a plic ptáků. Běžná je také zvýšená úmrtnost ve všech fázích výkrmu, ale hlavně v 1. a 2. týdnu.

Alternativní metody

Existuje několik alternativních řešení pro zmírnění přítomnosti a účinků amoniaku. Mezi ně patří úpravy složení krmiv a doplňky a úpravy v budově a větrání hal. Nejúčinnější je ošetření podestýlky. Alternativními řešeními jsou síran hlinitý, extrakt z Yucca schidigera a Neutromix – nový produkt prezentovaný společností I9 Vetiagro v Brazílii.

Síran hlinitý

Aplikace síranu hlinitého na podestýlku před umístěním kuřat může snížit hladinu amoniaku v halách až na šest týdnů; po nějaké době však ztrácí účinnost. Kromě toho použití síranu hlinitého vyžaduje 2–5 dní mezi aplikací a umístěním ptáků a má poměrně zračné náklady, protože doporučená dávka se pohybuje od 45 do 90 gramů na ptáka nebo ± 200 gramů na m2.

Yucca schidigera

Extrakt z Yucca schidigera snižuje hladinu močoviny a iontů čpavku v ptačí krvi, zpomaluje nadměrné odbourávání dusíku ve slepém střevě a fixuje čpavek ve stolici, takže se neuvolňuje jako plyn. Extrakt může být přidán do krmiva nebo jako sprej nanesený na výkaly ke snížení zápachu čpavku.

Neutromix

Prostředek okamžitě neutralizuje amoniak po nasypání nebo nalití do steliva tím, že zabraňuje přeměně a těkání dusíku. Přípravek se aplikuje v dávkách 100–200 gramů na m2 a 15–30 mililitrů na m2 v závislosti na typu a vlhkosti podestýlky před ustájením kuřat.

Dalších pět způsobů redukce amoniaku

  1. Složení krmné dávky a krmný management spočívá v zajištění vyvážené, kompletní dávky, což je nanejvýš důležité. Krmivo pro drůbež obsahující léky, jako jsou kokcidiostatika, je spojeno s metabolickými změnami, které často souvisí s vysokým obsahem vody ve výkalech. Tento problém často překonává změna krmných složek. Hladina hrubých bílkovin v krmivu by měla být snížena a měla by být sestavena spíše na základě požadavků na aminokyseliny než na hrubé bílkoviny. Další výhodou sníženého množství bílkovin bude snížená potřeba příjmu vody, protože nadbytek bílkovin vyžaduje vodu jako součást procesu vylučování. Sníží-li se obsah bílkovin v dávce o 3 %, znamená to 8% snížení spotřeby vody, sušší stelivo a následně méně vlhkosti a čpavku ve vzduchu.
  2. Optimalizujte hustotu osazení haly, počet kuřat, abyste pomohli omezit nadměrnou vlhkost v hale a omezili tak anaerobní procesy.
  3. Upravte rychlost ventilace – pokud se zvýší hladina čpavku, je potřeba vyšší ventilace.
  4. Úpravy teploty by měly být provedeny vždy podle klimatu a welfare kuřat.
  5. lepšete stravitelnost živin. Toho lze dosáhnout i doplněním dávky o aditiva.Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2023.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down