Kontrola zdraví končetin dojnic – priorita zimního období

Protože se zemědělci připravují ustájení krav na zimní měsíce, je ideální čas, aby se zkontrolovalo, zda krávy nekulhají. Zima je riziková doba z hlediska zdraví končetin, a pokud se kulhání udrželo pod kontrolou, bude to patrné právě v zimních měsících.

Důležité je včas a nejlépe preventivně používat koupele končetin, resp. paznehtů. Nemocí, jako je digitální dermatitida je vysoce infekční a jen zřídka se dá vymýtit. Je tedy nutné sledovat, jaké typy lézí ve stádě jsou. Akutní léze (M2)působí největší bolest a problémy a je třeba je individuálně léčit. Chronické léze (M4 léze) jsou ty, které se hojí pomocí dobrých koupelí končetin, aby bylo zajištěno, že tento stav nepřejde do fáze M2. Sekundární infekce způsobené účinkem kejdy a špatné hygieny ustájení spustí nové záchvaty dermatitidy, takže je důležité začít s koupelemi v dostatečném předstihu.
Vliv může mít kondice při otelení

Vedle účinného managementu, monitorování a znalosti stavu končetin celého stáda, a to nejen viditelně kulhající krávy. Bylo prokázáno, že včasná účinná léčba paznehtních lézí může výrazně zlepšit Tělesná kondice při otelení má vliv na prevalenci chromosti na začátku laktace, proto by se kondice (BCS) měla hodnotit, aby se identifikovaly krávy, které jsou laminitidou ohroženy. Krávy v ideálním stavu (BCS 3) při porodu, mají nižší pravděpodobnost, že budou kulhat. Přesné a pravidelné bodování kondice vede k rozpoznání krav s BCS 2, které vyžadují včasnou léčbu, a podobně ty skóre nad 3 jsou náchylné k problémům.
Zodpovědná osoba na farmě
Pro správné odhadování a bodování kondice je trénink personálu životně důležitý. Alespoň jeden zaměstnanec by měl být vyškolen v odhadování kondičního stupně a jeden z nich by měl být schopen poskytnout první pomoc a účinně okamžitě léčit nemocné paznehty.

Pamatujte si

Prevence kulhání zvýší dojivost krav, pohodu a kvalitu života zvířat a ekonomiky farmy.
Pravidelná detekce a včasná léčba sníží čas na zotavení, předchází předčasnému vyřazení a zlepší komfort dojnic.
Monitoring výskytu kulhání a ošetření paznehtů, udrží kulhání stáda na nízké úrovni.

Správné ošetřování a úprava paznehtů je nezbytnou součástí kontroly kulhavosti a pohodlí krávy.
Boxová lože by měla mít odpovídající velikost, aby krávy mohly snadno vstoupit, lehnout si a vstát.
Boxová lože by měla mít dostatečně hlubokou, měkkou a čistou podestýlku.
Všechny povrchy musí být udržovány v čistotě, tak aby se krávy mohly pohodlně pohybovat.
Koupele by měly být řádně udržovány a čištěny.
Monitoring prevalence kulhání a odpovídající reakce pomůže udržet kulhání na přijatelné úrovni.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down