09.07.2008 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Košetice přivítaly chovatele skotu

Premiérový chovatelský den skotu, který ve svém areálu 12. června uspořádal Agropodnik Košetice, a. s., ve spolupráci s firmou ABS cz, s. r. o., podpořilo šest zemědělských podniků z Pelhřimovska a Vysočiny. Vyvrcholením výstavy holštýnských plemenic doplněné o expozici masného skotu, konkrétně jalovic plemene aberdeen angus a dvouletého herefordského býka jménem Odysea, byla soutěžní přehlídka. Její šampiónkou se stala tříletá prvotelka Sváťa z farmy Rolnička – Lipanovice.

„Naším záměrem je prezentovat výsledky chovatelské práce z domovského regionu Pelhřimovska, ale i sousedícího Benešovska a Vysočiny. Bohužel, vzhledem k nepříznivé nákazové situaci se letošní zahajovací výstavy nemohly zúčastnit podniky hospodařící v okrese Benešov. Nižší počet předvedených zvířat vyvážila jejich kvalita, o kterou se zasloužili chovatelé z Dobrosevu Dobronín, Rozvodí s. r. o. Černov, Zemědělské farmy Rolnička, Zemědělského obchodního družstva Božejov, Tergro, s. r. o., Zemědělského družstva Lukavec a samozřejmě i chovatelé našeho podniku. Letošním prvním ročníkem výstavy a soutěžní přehlídky skotu bychom rádi položili základ tradici, která by oslovovala chovatelskou obec i z dalekého okolí,“ zahájil prestižní chovatelskou akci předseda představenstva akciové společnosti Agropodniku Košetice Ing. Zdeněk Dufek.

Pětice soutěžících podniků
Soutěžní přehlídky holštýnského skotu se zúčastnilo pět podniků. Mimo domácí Agropodnik Košetice to byly Dobrosev Dobronín, Rozvodí, s. r. o., Černov, Zemědělská farma Rolnička a Zemědělské obchodní družstvo Božejov.
Agropodnik Košetice hospodaří v oblasti s průměrnou nadmořskou výškou 500 metrů. Výměra obhospodařované plochy podniku je 2875 ha zemědělské půdy, ze které je 2377 ha orné. Základem výrobního programu je živočišná výroba postavená zejména na chovu skotu. K 31. květnu letošního roku má agropodnik ve stavech 717 krav, 501 jalovic, z nichž je 121 vysokobřezích, dále 210 telat do šesti měsíců věku a téměř 270 býků ve výkrmu. Pokud jde o výsledky mléčné užitkovosti, tak v kontrolním roce 2006/2007 dosahovaly na 517 laktacích úrovně 8 314 kg při obsahu 3,93 % tuku a 3,39 % bílkovin. Dojnice s nejvyšší celoživotní užitkovostí ve stádu nadojila za devět laktací 79 834 kg mléka s obsahem 4,19 % tuku (2980 kg) a 3,21 % bílkovin (2286 kg). V rámci živočišné výroby v Košeticích chovají také prasata – z 2 766 vykazovaných kusů za loňský rok bylo 201 prasnic s užitkovostí 20,26 odchovaných selat a drůbež, a to brojlerová kuřata, tak pekingské kachny. Zatímco ještě předloni prošlo podnikovými výkrmnami přes 263 000 kuřat, loni to bylo necelých 157 tisíc. Naproti tomu zvyšují zástav kachen, jež od roku 2005 nahradily husy; loni se jich vykrmilo více než 24,5 tisíce. V rostlinné výrobě se podnik specializuje na výrobu obilovin, které pěstuje asi na 1200 ha, dále řepky (220 ha ), brambor (250 ha) a víceletých pícnin (necelých 500 ha).
Dobrosev Dobronín obhospodařuje 2104 ha zemědělské půdy, z níž je 1768 ha orné. V živočišné výrobě se podnik hospodařící v průměrné výšce 550 m nad mořem specializuje na chov skotu. V loňském roce zemědělský podnik vykazoval za loňský rok v průměru necelých 1900 kusů skotu, z nichž bylo 675 dojnic a 37 krav s masnou užitkovostí. Mléčná užitkovost v kontrolním roce 2006/2007 při 537 laktacích odpovídala 9830 kg mléka při složkách 4,01 % tuku a 3,10 % bílkovin.
Dojnice s nejvyšší užitkovostí: Kopretina, která dala na čtvrté laktaci 15 799 kg mléka s obsahem 3,98 % tuku (629 kg) a 3,02 % bílkovin (477 kg). Dojnice s nejvyšší celoživotní užitkovostí je Lady, jež za sedm laktací nadojila 89 248 kg mléka.
Zaměření rostlinné výroby je obdobné jako u předcházejícího podniku – obilniny pěstují asi na 900 až 1000 ha, řepku na 250 ha, brambory na 60 až 100 ha a víceleté pícniny na 200 ha.
Rozvodí, s. r. o., Černov, obhospodařuje 1205 ha zemědělské půdy, ze které je 745 orné. Základ živočišné produkce tvoří chov skotu. Loni podnik vykazoval 850 kusů, polovina z nich byly dojnice (471 kusů k 31. 5. 2008). Mléčná užitkovost za kontrolní rok 2006/2007 byla při 332 laktacích 10 256 kg mléka se složkami 3,67 % tuku a 3,26 % bílkovin. Dojnice s nejvyšší celoživotní užitkovostí nadojila za devět laktací 103 914 kg mléka (4202 kg tuku, 3525 kg bílkovin).
Také zemědělská farma Rolnička, která hospodaří v průměrné nadmořské výšce 495 metrů, se specializuje na chov skotu. K poslednímu květnu letošního roku má farma ve stavech 119 krav, 130 jalovic, z nichž je 26 vysokobřezích a 40 telat do šesti měsíců věku. Výsledky kontroly mléčné užitkovosti za rok 2006/2007 při 90 laktacích odpovídají úrovni 11 506 kg mléka při 4, 49 % tukua 3,24 % bílkovin. Dojnice s nejvyšší celoživotní užitkovostí Máša nadojila za devět laktací 104 897 kg mléka s obsahem 4,02 ‚% tuku ( 4217 kg) a 3,02 % bílkovin (3168 kg). Prvotelka s nejvyšší užitkovostí ve stádu: Simona nadojila 14 027 kg mléka s 5,29 % tuku (742kg) a 2,92 % bílkovin (410 kg). Starší kráva s nejvyšší užitkovostí: Šipka nadojila 16 157 kg mléka, 3,73 % tuku (602 kg) a 3,09 % bílkovin (500 kg). Rostlinná výroba podniku je zaměřena na produkci obilovin a pícnin.
Zemědělské obchodní družstvo Božejov současné době hospodaří na1542 ha zemědělské půdy (1200 ha orné) v průměrné nadmořské výšce 550 metrů. Základem živočišné produkce je chov skotu. K 31. 5. 2008 má ZOD ve stavu 347 krav, dále 178 jalovic (z toho 35 vysokobřezích), 160 telat starších šesti měsíců a 120 býků ve výkrmu. Mléčná užitkovost v kontrolním roce 2006/2007 byla při 320 laktacích 9 365 kg mléka se složkami 3,71 % tuku a 3,25 % bílkovin. Rostlinná výroba je standardně rozložena mezi produkci obilovin, řepky, brambor a pícnin.

Vítězná zvířata
Podle zavedených zvyklostí bylo třináct plemenic holštýnského skotu rozděleno do dvou skupin. Zatímco do sedmičlenné skupiny prvotelek zařadil nejvíce plemenic domácí agropodnik, a to celkem čtyři kusy, ve skupině starších krav měli hned tři želízka v ohni chovatelé z Černova. Hodnocení exteriéru holštýnek se ujal hlavní bonitér Svazu chovatelů holštýnského skotu Ing. Ladislav Vondrášek.
Finálovou trojici v kategorii prvotelek tvořily dvě plemenice z Dobrosevu Dobronín, které z prvního místa doplnila prvotelka ze zemědělské farmy Rolnička. Vítězná prvotelka Sváťa (č. 215 393 931) po otci Daczer a z matky po plemeníkovi Monza se narodila 1. 8. 2005 a na 211 dnech první laktace vykázala užitkovost 10 823 kg mléka, 4,21 % (456 kg) tuku a 3,19 % (345 kg) bílkovin. „Je to velmi pěkná plemenice, které nelze nic vytknout. Má pěkné vemeno s dobře utvářenými struky i vynikajícím závěsným vazem. Dále vyniká v horní linii, spěnka i hlezna ukazují na korektní stavbu končetin, “ řekl na adresu nejlepší prvotelky, která se současně stala šampiónkou výstavy posuzovatel Vondrášek.
V kategorii starších krav byla bonitérem nejlépe ohodnocena čtyřletá plemenice Gábina (č. 171 375 961) ze ZOD Božejov. Vyhodnocená dojnice po otci Gorby a z matky po Marlowovi za 288 dnů laktace nadojila 9605 kg mléka s obsahem složek 3,94 % (378 kg) tuku a 3,32 % (378 kg) bílkovin. Posuzovatel Ladislav Vondrášek u zmiňované krávy vyzdvihl vynikající stavbu těla, utváření horní linie i šířkové rozměry, dále výborné končetiny a utváření vemene.
Titul krávy s nejlepším vemenem bonitér přisoudil čtyřleté plemenici Ireně (č. 207 019 961) z Dobrosevu Dobronín. Oceněná kráva po otci Boss Iron a matce po plemeníkovi Langs na maximální první laktaci dala 8174 kg mléka s obsahem 4,38 % (358 kg) tuku a 3,43 % (280 kg) bílkovin. „Tato kráva má výrazný mléčný charakter s vynikajícím upnutím kapacitního vemene s výraznou texturou. Nelze nic vytknout ani rozmístění a utváření struků,“komentoval bonitér.
Kromě soutěžní přehlídky mohli návštěvníci obdivovat ještě kolekce jalovic po plemenících Lucky Red, Garrison a Boliver. Společnost Tegro, s. r. o. se sídlem v Těšenově u Horní Cerekve do košetického areálu přivezla jalovice plemene aberdeen angus Přehlídku zvířat svým plemenným býkem plemene hereford obohatilo také zemědělské družstvo Lukavec, které se v živočišné výrobě specializuje na produkci mléka a hovězího a vepřového masa. Přehlídkou zvířat chovatelský den nekončil, ale pokračoval přednáškou amerického odborníka Dr. Charlieho Chase, věnované managementu chovu holštýnského skotu. Po následné diskusi premiérový chovatelský den Agropodniku Košetice končil volnou zábavou.
Další ročníky přehlídek skotu košetičtí chovatelé plánují každý druhý rok, aby se doplňovaly s již zavedenou výstavou ve Zdislavicích.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down