12.11.2020 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kritické body biosekurity v chovech prasat

Africký mor prasat se stále šíří nejen v Asii, ale i v Evropě, kde se v současnosti vyskytují ohniska ve čtrnácti zemích. Z pohledu České republiky představují nejzávažnější epizootologické riziko ohniska afrického moru prasat v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku. Protože aktuálně se africký mor prasat vyskytuje ve třech ze čtyř zemí sousedících s Českou republikou, upozorňuje Státní veterinární správa na nutnost dodržování platných mimořádných veterinárních opatření a zásad biologické bezpečnosti nejen v chovech prasat, ale i při obchodování s vepřovými produkty a zvěřinou. Současně platí zákaz přikrmování a omezení vnadění černé zvěře, kterou lze intenzivně lovit po celý rok. Dále se zakazuje dovoz trofejí z černé zvěře ze zemí s výskytem afrického moru prasat, odkud se pro domácí prasata nesmí dovážet ani seno a sláma.

Analýzou rizikových faktorů přenosu infekce afrického moru prasat z populace černé zvěře do chovů prasat a vytipováním kritických kontrolní bodů v chovech prasat, které zabraňují pronikání viru AMP do chovů prasat se ve své práci zabývali Ing. Gabriela Malá, Ph.D., s Doc. MVDr. Pavlem Novákem, CSc., z
VÚŽV, v.v.i., v Praze – Uhříněvsi.
Z jejich navržených opatření vyplývá, že v chovech prasat je nezbytné zaměřit v první řadě pozornost na zabezpečení areálu farmy před vniknutím černé zvěře neporušeným oplocením a uzavřením všech vjezdů a vstupních branek. Stejně důležitá je i kontrola kvality krmiv a zdrojů vody pro napájení prasat, včetně udržování vysoké úrovně hygieny chovného prostředí. Pravidelné čištění a sanitace stájí, zásobníků krmných směsí, čištění a dezinfekce vodních zdrojů včetně napájecích systémů jako nedílné součásti zásad správné chovatelské praxe může významně přispět ke snížení rizika zavlečení patogenů z volně žijících zvířat na farmu. To vše má samozřejmě pozitivní vliv na zdravotní stav zvířat i ekonomickou rentabilitu chovu.
Podrobnější informace se dočtete v prosincovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down