Krmivářská legislativa EU v roce 2018, přehled vydaných právních předpisů

Opět jako v minulých letech byly orgány Evropské unie i v roce 2018 velice aktivní. V Úředním věstníku EU bylo v tomto roce zveřejněno 41 právních předpisů týkajících se krmiv. Tradičně nejvíce jich bylo ve formě nařízení Evropské komise o povolení doplňkových látek. Zájemci o krmivářskou legislativu se mohou s jednotlivými předpisy detailně seznámit na internetové adrese http://eur-lex.europa.eu/, kde je možný přímý vstup do věstníku a seznámit se s textem právního předpisu, který je uveden i v českém jazyce. Tento článek je určen především těm krmivářům, kteří průběžně nesledují Úřední věstník EU. Komentář k jednotlivým předpisům nelze především z důvodu náročnosti na rozsah textu v tomto článku uvést. Z tohoto důvodu je komentář v tomto článku zaměřen pouze na předpisy, které si vyžadují od krmivářské praxe zvýšenou pozornost.

Nařízení týkající se doplňkových látek

 Kategorie senzorické doplňkové látky. Funkční skupina – zchutňující látky

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/238 ze dne 15. února 2018 o povolení 5′-ribonukleotidů sodných, 5′-guanylanu sodného a 5′-inosinanu sodného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/239 ze dne 15. února 2018 o povolení methyl-N-methylanthranilátu a methylanthranilátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat kromě ptáků

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/240 ze dne 15. února 2018 o povolení trimethylaminu, trimethylamin-hydrochloridu, 3-methylbutylaminu pro všechny druhy zvířat kromě nosnic a 2-methoxyethyl benzenu, 1,3-dimethoxy-benzenu, 1,4-dimethoxy-benzenu, 1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzenu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/241 ze dne 15. února 2018 o povolení piperinu, 3-methylindolu, indolu, 2-acetylpyrrolu a pyrrolidinu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/242 ze dne 15. února 2018 o povolení hex-3(cis)-en-1-olu, non-6-en-1-olu, okt-3-en-1-olu, non-6(cis)-enalu, hex-3(cis)-enalu, hept-4-enalu, hex-3(cis)-enyl-acetátu, hex-3(cis)-enyl-formiátu, hex-3-enyl-butyrátu, hex-3-enyl- hexanoátu, hex-3(cis)-enyl-isobutyrátu, citronellolu, (-)-3,7-dimethyl-6-okten-1-olu, citronellalu, 2,6-dimethylhept-5-enalu, kyseliny citronellové, citronellyl-acetátu, citronellyl-butyrátu, citronellyl- formiátu, citronellyl-propionátu, 1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethanu a hex-3-enyl-isovalerátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/243 ze dne 15. února 2018 o povolení 3-hydroxybutan-2-onu, pentan-2,3-dionu, 3,5-dimethylcyklopentan-1,2-dionu, hexan- 3,4-dionu, ethyl-2-oxopropyl-acetátu, 2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1,4-dionu a 3-methylnona-2-,4- dionu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/244 ze dne 15. února 2018 o povolení vanilylacetonu a 4-(4-methoxyfenyl)butan-2-onu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zamítnutí 1-fenylethan-1-olu

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/245 ze dne 15. února 2018 o povolení mentholu, d-karvonu, menthyl-acetátu, d,l-isomenthonu, 3-methyl-2-(pent-2-en-1-yl) cyklopent-2-en-1-onu, 3,5,5-trimethyl-2-cyklohexen-(1)-onu, d-fenchonu, fenchylalkoholu, karvyl- acetátu, dihydrokarvyl-acetátu a fenchyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat*

Ing. Jiří Zedník , CSc.

odborný poradce pro výrobu krmiv a výživu zvířat

Kompletní článek najdete v časopise Krmivářství 2/2019

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down