28.01.2016 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

KU skotu v kontrolním roce 2014/2015

V kontrolním roce 2014/2015 bylo do kontroly užitkovosti zapojeno 356,6 tis. krav. Počet krav v kontrole užitkovosti se v letech 2013 až 2015 zvyšoval. V letech 2013 až 2014 došlo ke zvýšení podílu krav zapojených do kontroly užitkovosti a podíl krav zapojených do kontroly užitkovosti je dlouhodobě vyšší než 93 %. V minulosti byla využívána převážně metoda KU A4 (A4P). Podíl této metody se v posledních letech snižoval. Metoda A4 je nahrazována metodou A4A. Metoda A4A je metoda, v jejímž rámci se zjišťuje množství nadojeného mléka jako celkový výdojek za kontrolní den, který je tvořen součtem dílčích výdojků a je odebrán alternativní vzorek, jeden měsíc z večerního dojení a druhý měsíc ranního. Podíl metody AT byl ve sledovaném období zanedbatelný.

Stejně jako v minulých letech pokračovalo i v roce 2015 zvyšování dojivosti v kontrole užitkovosti. Z tabulky 1 je patrné, že krávy na 2. a dalších laktacích měly vyšší dojivost než krávy na 1. laktaci. Obsah tuku a bílkovin nebyl pořadím laktace významně ovlivněn.
Vyšší podíl krav v kontrole užitkovosti byl vykázán v horských a podhorských oblastech a podíl krav v nížinných oblastech byl nižší (tabulka 2). Podíl krav v horských a podhorských oblastech a nížinné oblasti se v posledních letech výrazněji nezměnil.
Z výsledků kontroly užitkovosti je patrné, že dojnice v nížinných oblastech měly vyšší dojivost, nižší obsah tuku a bílkovin, nižší věk při prvním otelení a delší mezidobí. Rozdíly ve výsledcích jsou dané podílem českého strakatého a holštýnského skotu v jednotlivých výrobních oblastech.*

Více si přečtete ve Farmáři 1/2016

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down