16.08.2009 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kukuřičnou siláž ničím nenahradíš

Jako pro skot nenahraditelné krmivo a zdroj nezbytných živin označují kukuřičnou siláž odborníci. Základem úspěchu při silážování je zvolení vhodné techniky a technologie sklizně, uskladnění a vybírání.

Stříbrnou příčku v soutěži Siláž roku 2008 pořádané krmivářskou firmou Medipharm CZ, s. r. o. získalo Zemědělské družstvo Sloupnice. Do soutěže se přihlásila podle slov Ing. Bronislavy Slezákové ze společnosti Medipharm zhruba stovka zemědělských podniků, finále se zúčastnilo 15 nejlepších.

Na polích

ZD se sídlem ve Sloupnici nedaleko Litomyšle hospodaří na 3000 hektarech zemědělské půdy, z nichž je 2,5 tisíce ha orné. Na zhruba 1250 hektarech se letos pěstují obilniny, z nichž má největší zastoupení pšenice ozimá v potravinářské kvalitě (523 ha) a jarní ječmen, který svými kvalitativními parametry splňuje požadavky na výrobu sladu (406 ha). Na zbylé výměře určené pro obilniny najdeme plodiny pro krmné účely, hlavně ječmen ozimý (208 ha) a tritikale (101 ha).
Další stěžejní plodinou je ve Sloupnici kukuřice. Pěstuje se jak na siláž (230 ha), tak na zrno (130 ha), které se používá kromě klasické úpravy i ve formě vlhkého mačkaného zrna.
Na družstevních polích najdeme také cukrovku zhruba na sto hektarech, hrách na přibližně stejné výměře a brambory na výměře poloviční: „Dříve jsme obdělávali i 200 hektarů brambor,“ podotkl ředitel podniku Ing. Jaroslav Vaňous.

Plemeno holštýn

Ve stájích ZD Sloupnice najdeme zhruba 1100 převážně holštýnských krav a odpovídající počet telat a jalovic. Původně byly ve všech střediscích krávy plemene české strakaté. Díky nákupu březích holštýnských jalovic v devadesátých letech a převodnému křížení mléčná užitkovost v podniku stoupá - dnes v celém družstvu vykazují průměrnou denní dojivost na úrovni 22 kilogramů mléka. Nejlepší a nejnovější stáj v Řetové se může pochlubit užitkovostí 26 kg na kus a den. Ani s obsahem složek nemají podle Vaňouse problémy, za rok 2008 činil průměrný obsah bílkovin vyhoupl 3,32 procenta a tuku na 3,83 %. Počet somatických buněk nepřekračuje hranici 276 tis./ml. Mléko dodávají do mlékárny Agricol v Poličce za aktuální cenu 5,96 Kč za kilogram.
Technologicky je podnik rozdělen do několika farem. Skot se chová ve čtyřech – ve volných stájích v Dolní Sloupnici, Němčicích, Řetové a několik nepřizpůsobivých zvířat je ve staré vazné stáji v Horní Sloupnici.
Středisko v Němčicích prošlo rekonstrukcí v roce 1995 jako první. Z dvou bývalých vazných kravínů typu K-96 a výkrmny býků vznikly volné stlané stáje s kapacitou 400 kusů vybavené autotandemovou dojírnou 2 x 5 míst. „V roce 1995 jsme byli jedním z průkopníků volného ustájení, dnes by ale tato stáj opět potřebovala rekonstrukci. Zvířata by ocenila více světla i vzduchu,“ uvedl Jaroslav Vaňous.
I stáj v Dolní Sloupnici, rekonstruovaná v roce 2000 z bývalé výkrmny býků pro pět stovek krav využívá stlaného ustájení. Je osazená rybinovou dojírnou pro 2 x 12 dojnic.
Nejnovější technologii najdeme v obci Řetová. Zdejší boxová stáj byla po rekonstrukci uvedena do provozu v loňském roce. Skládá se ze dvou částí – produkční s kapacitou 248 míst, která vznikla na místě bývalé odchovny mladého dobytka, a reprodukční vzešlé ze stáje typu K-174. Celý objekt využívá kejdového hospodářství, ke kterému patří nedaleká jímka s kapacitou 3804m³. V ložích mají krávy k dispozici matrace dánské výroby Erri Comfort naplněné drcenou gumou a potažené prodyšnou tkaninou.
Nejnápadnější v produkční stáji je absence dojírny – sloupničtí se totiž rozhodli pro instalaci dojících robotů. „Vybrali jsme si značku Lely Astronaut, i proto že s firmou Agropartner Soběslav, s. r. o., vedle Agrokonzulty Žamberk s. r. o., dlouhodobě spolupracujeme v oblasti servisu zemědělské techniky značek Case, Lely a dalších,“ vysvětlil Ing. Vaňous.

Kukuřice i senáže

V současné době mají ve Sloupnici k dispozici 14 jam s celkovou kapacitou 19 až 23 tisíc tun materiálu podle stupně naplnění. Jámy se průběžně opravují.
Na družstevních polích se dnes pěstuje zhruba 230 hektarů silážní kukuřice s výnosy zelené hmoty okolo 47 tun z ha. „Při výrobě kvalitní siláže se nesmí zapomenout na výběr vhodného hybridu a nesmí se zanedbat správný technologický postup,“ říká Ing. Vaňous. Do kukuřičných siláží také přidávají konzervační přípravek Mikrosil.
V oblasti senáží zkoušejí sloupničtí v letošním roce nový způsob zakrytí hmoty „do dárečku“, což znamená, že se dvěma plachtami přikrývá nejen horní část a čelo jámy, ale také její boky. Součástí nového postupu je i dvojí dusání pomocí speciálně upraveného traktoru s radlicí. Horní vrstva senáží se nakonec ošetří speciálním konzervantem.

Další druhy

Kromě skotu chovají v ZD Sloupnice i další druhy hospodářských zvířat.
Kapitolou sama pro sebe jsou podle slov ředitele prasata. „Chovala se zde vždy, v roce 2003 jsme přistoupili k rekonstrukci výkrmny, v roce 2005 jsme opravili předvýkrmu. Bohužel nakoupená selata nám do chovu zavlekla dysenterii, kterou jsme se střídavými úspěchy léčili dva roky. Nakonec nezbylo než ozdravit celý chov pomocí kompletní obnovy stáda,“ konstatoval Vaňous. V současné době se sloupničtí připravují na naskladnění selat, které by mělo proběhnout v srpnu. „Když půjde vše podle plánu, jsme schopni dodávat 500 tun jatečných prasat ročně,“ sdělil ředitel podniku.
Nedílnou součástí družstva je také výkrm brojlerů, při kterém se každý rok vyskladňuje šest turnusů po 25 až 30 tisících kusech. V družstvu se chová také 40 včelstev.

Klíčové informace:

• ZD Sloupnice se sídlem ve Sloupnici hospodaří na 3000 hektarech zemědělské půdy
• Chovají zhruba 1100 holštýnských krav s průměrnou užitkovostí 22 kg mléka denně
• Dojení obstarají v produkční stáji v Řetové čtyři dojící roboty, jeden obslouží zhruba 60 krav

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down