Kulhání – plodnost a mléčná užitkovost

Kulhání skotu je jednou z klíčových endemických chorob způsobujících zdravotní problémy a problémy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a ztráty produkce. Kvantifikace dopadu choroby je proto nezbytná pro zdůraznění jejího významu pro chov a pro stanovení kontroly a intervence jako přínosů v nákladech.

Přibližně 85 % případů kulhání je způsobeno zdravotními problémy nohou, jako je vřed, digitální dermatitida, hniloba paznehtů, hluboká infekce a laminitida, přičemž pouze 15% je způsobeno lézemi jinde na končetině. Většina těchto problémů vzniká za určitých podmínek prostředí a invaze bakteriálních druhů, jako jsou F. necrophorum, D. nodosus, B. melaninogenicus, S. aureus a A. pyogenes.

 

Epidemiologie

Většina případů kulhání se vyskytuje u dospělých krav ve věku od 6 do 8 let. Mladé krávy se nezdají být tak náchylné. Vážné ekonomické důsledky má kulhání krav ých krav se během prvních tří měsíců laktace.

Kulhání může být častější u těžších plemen, jako je holštýnské, než u lehčích ayrshire, guernsey a jersey. Část těchto rozdílů je působena různým růstem a mírou opotřebení paznehtu. Dojnice s méně pigmentovými paznehty jsou náchylnější ke kulhání.

Kulhání je často spojena s subakutní acidózou bachoru v důsledku nerovnováhy v příjmu krmiv a koncentrátu. Ačkoli rozhodující důkazy jsou vzácné, funkce bachoru by měla být optimální, aby se zabránilo kulhání.

Produkce mléka a plodnost

Ztráta produkce mléka spojená s kulháním je ovlivněna závažností infekce, rychlostí, s jakou je chromá kráva identifikována a použitým léčebným protokolem.

Kulhající krávy často vykazují nízkou plodnost. Důvody jsou následující.

Snížený příjem krmiva vede k záporné energetické bilanci. Může být obtížnější identifikovat příznaky estru a tyto příznaky mohou být méně zřejmé nebo se projevují jen kratší dobu.

Stres může nepříznivě ovlivnit funkci vaječníků a vývoj folikulů, s potenciálním zpožděním v cyklu a problémy načasováním ovulace. Poškození, zánět paznehtu může být spojen s prodloužením servis periody. To může být způsobeno zvýšenou produkcí prostaglandinu (PGF2a), který je důležitý v regulaci estrálního cyklu krávy.

Ekonomické ztráty

Rozsah finanční ztráty ze snížené mléčné užitkovosti jsou v mnoha zemích podobné, většinou se pohybují mezi 40–50 EUR za krávu. Tuto ztrátu lze připsat faktorům, jako jsou snížené příjmy z mléka, předčasné vyřazení krav, snížená živá hmotnost, náklady na léčbu, delší mezidobí a dodatečné náklady na pracovní sílu.

Nezbytná opatření proti kulhání

Mezi opatření, která je třeba dodržovat patří hygiena (všechny podlahy musí být vyčištěny, aby se odstranily moč, voda a hnůj, které neustále smáčí končetiny krav), regulace teploty ve stáji (v teplých těchto obdobích mít k dispozici větrací a chladicí zařízení), intenzita chovu – naplnění stáje (poskytnout dostatek prostoru, aby méně dominantní krávy měly únikovou cestu a nepanikařily a nezranily se při útěku), koupele končetin (koupele obsahující formaldehyd nebo roztok koupelí).

Zcela zásadní je ošetřování paznehtů. Ty by se měly ořezávat nejméně jednou nebo dvakrát ročně. Ideální časy jsou při zaprahování a znovu kolem 100. dne laktace a samozřejmě aktuální problémy kdykoliv během roku.

Z hlediska výživy jsou živiny, jako jsou bílkoviny, mastné kyseliny, minerály (Ca, Zn, Cu) a vitamíny (A, D, biotin) nezbytné pro kontrolu kulhání, protože udržují integritu paznehtů.

Při včasné diagnóze onemocnění mohou zvířata dobře reagovat na lokální podávání antibakteriálních látek. V pokročilých stádiích však bude nutná systémová léčba.

Nejnovější výzkum

Stále neexistuje plné pochopení toho, proč imunitní systém není schopen se zbavit infekce. V současné době se však provádějí studie, v nichž se zkoumá genetická odolnost vůči kulhání, profilují se geneticky jednotlivá zvířata a provádí genomické analýzy. Vyvíjejí se optimální strategie pro chov geneticky odolného skotu vůči kulhání. Ěrpají se znalosti z veterinární medicíny, genetiky, biotechnologie, bioinformatiky, molekulární patologie, imunologie, mikroskopie a epidemiologie.

Welfare je problém

Zvířata trpící onemocnění končetin budou projevovat známky nepohodlí. Zvířata stráví více času ležením, a proto je pravděpodobnější, že se u nich objeví proleženiny a poruchy vemene. Zvířata s bolavými končetinami budou méně přijímat krmivo, a proto je pravděpodobnější, že se u nich objeví stav negativní energetické bilance (NEB), který povede k závažnější sekundární nemoci. Kulhání také vyvolává důležitou otázku pro dobré životní podmínky zvířat. Vzhledem k vysoké inervaci, způsobí nepohodlí a bolest stres, který povede k rozvoji závažnějších poruch.

Zdroj: Dairy Global

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down