Kvalita podestýlky a zdraví mléčné žlázy

Ve čtvrtek 18. března 2021proběhl další webinář firmy Iframix, tentokrát na téma Tři pravidla pro zdraví mléčné žlázy – podestýlka, bakteriální zátěž a lepší management podestýlky. Přednášela Sandra Goddenová z univerzity v Minnesotě. Obsahem přednášky byl vztah mezi počty bakterií v podestýlce a zdravotním stavem mléčné žlázy s doporučením jak se o podestýlku starat a jak monitorovat její kvalitu.

Sandra Goddenová je profesorkou na katedře veterinární populační medicíny na Minnesotské univerzitě, kde se věnuje výuce, aplikovanému výzkumu a terénní veterinární činnosti u dojnic. Zabývá se zejména prevencí mastitid a odchovem zdravých telat.

Přednášející mluvila o pozitivní korelaci mezi počtem bakterií v podestýlce a zdravotním stavem mléčné žlázy

Popsala experimenty, které prováděli v chovech dojnic v USA u 80 stád  v 10 státech a posuzovali kvalitu podestýlky (nový písek, recyklovaný písek, separát a organická podestýlka). Po odběru podestýlky se posuzovalo riziko vzniku intramamárních infekcí.

Nejužší vztah mezi počtem bakterií v podestýlce i a vznikem infekcí byl u recyklovaného písku, organických materiálů a separátu. Nejrizikovější je z tohoto pohledu separát anejlepčí je písek.  Nicméně ne všechny chovy používající separát mají vysoké počty bakterií v podestýlce nebo problémy se záněty vemene. S použitím horkovzdušného  sušení byl separát sušší s nižším počtem bakterií. Chovy, které využívají sušený nebo kompostovaný separát vykazovaly lepší stav mléčné žlázy než ty, které používaly čerstvý nebo kompostovaný separát.

Jaká jsou kritéria pro volbu podestýlkového písku? Musí mít nízký obsah organické hmoty, sucgh, nesmí obsahovat kameny, musí mít vhodnou velikost částic, protože příliš jemný písek se lepí na vemeno a hůře se recykluje, příliš hrubý poškozuje paznehty. Célem je, aby 80 % všech částic mělo 0,1–1 mm.

Zásady péče o podestýlku v boxovém ustájení jsou časté (denní) doplňování čistého steliva, správná konstrukce a velikost loží, odstraňování  vlhké a špinavé podestýlky ze zadní třetiny lože alespoň dvakrát denně a odklízet výkaly z chodeb.

Přednášející  dále popsala management kompostovacích stájí, kde jsou vhodnou podestýlkou piliny nebo jemné suché hobliny, které se dvakrát denně do hloubky provzdušňují.

Na závěr přednášející shrnula, že počty bakterií v podestýlce jsou spojeny s poškozením zdraví mléčné žlázy. Separát je nejrizikovější podestýlkový materiál. Péče o podestýlku a odkliz výkalů z loží a chodeb jsou vždy důležité. Monitoring hygieny podestýlky může být užitečným nástrojem v programech tlumení mastitid.

Podrobněji v týdeníku Zemědělec a časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down