27.06.2024 | 03:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kyselina máselná jako nežádoucí minoritní fermentační produkt v bílkovinných silážích

Bílkovinné a polobílkovinné siláže jsou významným zdrojem rostlinného proteinu ve výživě přežvýkavců, a dojnic zvlášť. Proto je trvalá snaha všech krmivářů a chovatelů skotu obecně nejen o maximální vysokou výživnou hodnotu a stravitelnost organických živin, ale také o vynikající kvalitu fermentačního procesu.

U bílkovinných pícnin, jetelovin zejména, je s ohledem k jejich velmi nízkému obsahu vodorozpustných sacharidů zřejmé, že klíčovým faktorem úspěšnosti fermentační kvality bude odpovídající obsah sušiny silážované pícniny. Také s přihlédnutím ke kvalitnímu a kvantitativnímu složení epifytní mikroflóry je tím nejúčinnějším faktorem usměrnění průběhu kvasného procesu. Hlavním zdrojem energie pro tvorbu fermentační kyseliny máselné v silážích jsou nejen sacharidy ve formě jednoduchých cukrů, ale při jejich nedostatku také rostlinný protein.

Kvalita fermentace

Dále je vhodné upozornit na skutečnost, že i když technologicky vytvoříme anaerobní prostředí v silážním skladu (díky vhodné délce řezanky a rychlému utlačení silážované hmoty), nemusí vždy úspěšně proběhnout dobrá fermentace a následná úspěšná konzervace živin. Je to způsobeno i tím, že mnohé skupiny nežádoucích mikroorganismů (klostridie) jsou také anaerobní, stejně jako mléčné bakterie, nebo dokážou být aktivní i při nižším parciálním tlaku kyslíku v silážích (plísně, kvasinky). Pokud epifytní mikroflóra obsahuje vyšší zastoupení enterobakterií vlivem méně vhodného (vlhkého) počasí, nevhodné manipulaci s posečenou a naváženou hmotou, nebo spor klostridií (zejména vlivem kontaminace porostu zeminou v důsledku nízké výšky strniště, nebo operacemi se zavadlou hmotou – při obracení nebo sběru píce) a plísně (výskyt houbových chorob na porostech), pak nemůžeme očekávat úspěšný fermentační proces ani po přídavku mikrobiálního inokulantu obsahující mléčné baktérie, protože ty tvoří jen minoritní konkurenci ostatním nežádoucím mikroorganismům v soutěži o využití cukrů.

Co je kyselina máselná a jak v silážích vzniká?

Ve vojtěškových silážích, které jsou připraveny s nižším obsahem sušiny, převládá vždy heterofermentativní typ kvašení provázený vysokou tvorbou kyseliny octové a máselné. Tento typ kvasného procesu je poznamenán vysokou ztrátou sušiny a energie silážované hmoty. Vyšší podíl dostupné vody v konzervované píci (nižší obsah sušiny) má stimulační efekt na zvýšenou aktivitu nežádoucích mikroorganismů a jejich metabolismus.

Kyselina máselná (acidum butyricum) – CH3(CH2)2 COOH je slabá, těkavá, čtyř uhlíkatá organická kyselina, která je z pohledu kvality siláží vždy posuzována jako nežádoucí fermentační produkt. Kyselina máselná je mastná kyselina, která se vyskytuje ve formě esterů také v živočišných tucích a rostlinných olejích. Z chemického hlediska je kyselina máselná olejovitá, bezbarvá kapalina snadno rozpustná ve voděethanolu a diethyletheru.

Literatura je k dispozici u autorů

Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.,

MVDr. Ing. Jan Dvořáček*;

doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček;

prof. dr. inž. Katarzyna Szwedziak**,

doc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.,

Ing. Michal Řiháček

Mendelova univerzita v Brně;

*Sdružení odborných služeb Skalice n. Svitavou, s. r. o.;

** Angelus Silesius Academy of Applied Science, Walbrzych, Polsko

Foto archiv autorů

Kontakt: petr.dolezal@mendelu.cz

Celý článek najdete v Krmivářství 4/2024.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down