29.03.2022 | 03:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Laboratoř genetiky ČMSCH

Laboratoř genetiky Českomoravské společnosti chovatelů ušla velký kus cesty kupředu.  Úroveň její činnosti  dokládají akreditace u nadnárodních certifikačních orgánů a výsledky z mezinárodních kruhových testů pořádaných v rámci ISAG. Aktuálně se k analýze dědičné informace ukryté v DNA využívá technologie tzv. microarray´s – analýza polymorfismů (genetických odlišností) na bovinních čipech. Pro chovatelskou veřejnost jako nejrazantnější změna vešla do povědomí zejména interaktivní databáze iGenetika, kde lze zadávat objednávky DNA testů, nahlížet do průběhu zpracování zakázky i do výsledků analýz.

Ing. Daniela Schröffelová, CSc., manažerka kvality a vedoucí odborná technička laboratoře imunogenetiky se  ujala slova a exkurze po laboratoři mohla začít: „Od zavedení inseminace, která iniciovala nutnost ověřování původů u skotu a stala se důvodem, proč v padesátých letech minulého stolení pracoviště vzniklo, sloužila naše laboratoř s celostátní působností především k ověřování původu – jednoduše řečeno: biologickými metodami ověřovala, zda údaje o původu zvířat zaznamenané v rodokmenech odpovídají skutečnosti. Metodické nástroje, které v laboratoři využíváme, korespondují s celosvětově využívanými metodikami a musí být mezinárodně kompatibilní. Přes 40 let sloužily jako metodický nástroj testy krevních skupin, poté nastoupila éra molekulární genetiky – nejdříve DNA mikrosatelity (STR) a v současnosti se ověřuje původ systémem SNP – polymorfizmu na úrovni jednoho nukleotidu. Na ověřování původu lze pak s trochou nadsázky nahlížet jako na ten zmíněný „vedlejším produkt“ komplexu laboratorních činností.  Dnes jde především o generování velkého množství analytických dat, které primárně slouží k predikci genomických plemenných hodnot. Tedy k přímému šlechtitelskému hodnocení příslušného zvířete. Část dat (tzv. paternitní platforma) se využije ke již zmiňovanému ověření původu. Dalším výstupem je odhalování skrytých genetických vad, stanovení statusu konkrétních genů s vlivem na zdraví a užitkovost zvířat,“ popsala vývoj manažerka kvality laboratoře imunogenetiky.

Systém dnes umí načíst původ zvířat a v terénu začíná u odběrových souprav. Čárový kód odběrové soupravy jednoznačně identifikuje zvíře, takže při příjmu se nic nepřepisuje. Po oskenování čárového kódu odběrové soupravy se biologický vzorek (chlupové cibulky, vzorky ušní tkáně TSU/TST) jednoznačně ztotožní s objednávkou, kterou vytvořil zákazník. Vzorku je systémem přiděleno laboratorní číslo, pod kterým prochází celým procesem zpracování.*

Pokračování článku v Našem chovu 4/2022

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down