Lamy a jejich chov

Zájem o chov lam se stále zvyšuje i v zemích mimo jejich původní domovinu, důvodem je nejen jejich vzhled, ale i užitek, který mohou chovateli poskytnout. Lamy pocházejí z drsných podmínek hor Jižní Ameriky a jsou to tedy velmi skromná zvířata, přesto u nich mohou naše podmínky vyvolávat strádání a onemocnění. V posledích dfech vyšla příručka, kde se zájemci o chov lam dozvědí vše potřebné.

Autorky (Milena Fantová a Lenka Nohelová) do příručky shrnuly poznatky o jejich chovu ve snaze pomoci chovatelům postupovat tak, aby byla zvířata zdravá, spokojená a chovateli plnila jeho očekávání.

Kapitoly knihy : Chov lam ve světě a u nás – Původ a druhová charakteristika – Chov lam v našich podmínkách – Základy výživy a krmení – Reprodukce lam – Vlnařská užitkovost – Další možnosti využití lam – Výcvik a využití cvičených lam – Zoohygiena v chovu – Zdravotní problematika – Organizace a sdružení chovatelů lam

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *