19.12.2023 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Legislativní otázky chovu králíků

Pod názvem nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků se na akademické půdě České zemědělské univerzity v Praze 29. listopadu uskutečnil XVII. ročník semináře pro chovatele králíků. Asi sedmdesát účastníků si tak mohlo vyslechnout například aktuální informace ohledně početních stavů králíků, ale i podmínek pro poskytování podpor, zdravotní problematiky či výživy. Samozřejmě nechyběly ani legislativní novinky, a to zejména ve vztahu k welfare zvířat a hygieně potravin.  

O legislativě vztahující se k intenzivnímu chovu králíků hovořila MVDr. Markéta Kopečná, Ph.D., z Městské veterinární správy v Praze. Na úvod konstatovala, že přestože dotčené předpisy se chovatelů králíků dotýkají jen okrajově, je jich mnoho.

Tehnologie ustájení králíků v intenzivních systémech chovu
Tehnologie ustájení králíků v intenzivních systémech chovu

Evropská nařízení

Zahrnují akty Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, případně Evropské komise, které se v členských zemích uplatňují přímo nebo jsou transponovány do národní legislativy.

„V rámci veterinární legislativy se jedná o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, které upravuje pravidla pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, dále pro přesuny zvířat a konečně pro registraci a schvalování provozovatelů zařízení a dopravců. Dále to je nařízení Rady (ES) č. 834/2007, které se týká ekologické produkce a označování ekologických produktů. V nařízení Rady (ES) č. 889/2008 jsou pak stanoveny povinnosti chovatelů a pravidla pro podávání veterinárních léčiv potravinovým zvířatům. V oblasti welfare se jedná o nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování. Pro oblast hygieny to pak je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 853/2004, kterým se stanovují pravidla pro potraviny živočišného původu. V jejich rámci legislativa upravuje podmínky pro přepravu živých zvířat na jatky a definuje konkrétní požadavky na zpracování a uchovávání králičího masa. Předpisy na kontrolu živočišných produktů jsou pak blíže specifikovány v nařízeních Evropské komise č. 624/2019 a č. 627/2019,“ uvedla zástupkyně Městské veterinární správy v Praze.

Pro podávání léčiv potravinovým zvířatům je nezbytné dodržovat stanovená pravidla
Pro podávání léčiv potravinovým zvířatům je nezbytné dodržovat stanovená pravidla

Národní legislativa

Oblasti, které evropské předpisy nezahrnují nebo jsou pouze obecné povahy, upravuje národní legislativa.

„Jedná se například o prodej malých množství produktů z prvovýroby, ale i o stanovení minimálních standardů pro chov králíků a zahrnuje i veřejná vystoupení či svody králíků. Ve vyhlášce č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, jsou pak stanovena pravidla pro prodej zvířat na tržištích a pro přímé dodávání malých množství králičího masa a živočišných produktů. Vyhláška č. 128/2009 Sb., pak upravuje veterinární a hygienické požadavky pro nízkokapacitní podniky a maloobchodní činnost,“ vypočítala MVDr. Kopečná.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down