Líhnutí a welfare kuřat brojlerů

V současné době je kur domácí (Gallus gallus) nejpočetnějším živočišným druhem na Zemi ze všech zvířat. Zatím co dříve si lidé chovali slepice na dvorku, v dnešní době je chov kura domácího zastoupen převážně na komerčních farmách ve velkých halách, kde naráz žije až několik tisíc jedinců.

Čerstvě narozená kuřata brojlerů v komerčních líhních jsou ve velmi choulostivé fázi svého života vystavena hned několika výzvám, které mohou poměrně zásadně ohrozit jejich zdraví a celkově ovlivnit jejich životní pohodu. Tímto tématem se zabývala i skupina odborníků a vědců v rámci 16. a 17. setkání pracovní skupiny EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) pro welfare brojlerů (2022). Jednou ze zásadních otázek odchovu brojlerů je i to, že směrnice o chovu brojlerů (Council Directive 2007/43/CE) v současné době neobsahuje minimální standardy na ochranu dobrých životních podmínek kuřat v komerčních líhních, a proto welfare narozených kuřat v takových líhních spadá pod ustanovení obecné směrnice ochrany hospodářských zvířat (Council Directive 98/58/EC). Bohužel tato směrnice je v mnohých ohledech velmi stručná.

V komerčních líhních se běžně neposkytuje nově narozeným kuřatům voda ani krmení čerstvě vylíhnutým kuřatům. Je důležité zmínit, že po vylíhnutí mohou kuřata přežít několik hodin díky využití živin ze žloutkového váčku. Nicméně po vylíhnutí a vyndání kuřat z líhně, jsou kuřata tříděna a očkována. Následně jsou kuřata umístěná do přepravních boxů. Celkově se tato doba může protáhnou až na 1–4 hodin s dobou manipulace před přepravou, dobou přepravy na farmu a vykládky na farmě.

Až po převozu na chovné farmy brojlerů, se kuřata poprvé dostanou k vodě a krmení. I když se může zdát, že kuřata brojlerů jsou po vylíhnutí anatomicky dobře vyvinutá, trávicí, imunitní a termoregulační systém potřebuje ještě čas na další vývoj a dozrání Na trhu jsou systémy, například SmartStart™ od holandské společnosti Royal Pas Reform nebo HatchCare od HatchTech Incubator Technology, které poskytují vylíhlým kuřatům více welfare-friendly prostředí. Tyto moderní technologie nabízejí ideální podmínky pro optimální růst a vývoj kuřat jako jsou světlo, přizpůsobené větrání, dostatečný prostor, krmení a vodu ihned po vylíhnutí. Dalším pozitivním krokem kupředu je i líhnutí přímo na farmách. K dispozici jsou na trhu různé komerční systémy, které se liší cenou, stupněm automatizace a provedením (např. vejce lze umístit na desky, do boxů nebo přímo na podestýlku. Líhnutí přímo na farmě umožňuje zajistit okamžitý přístup k vodě a krmivu vylíhlým kuřatům a také eliminuje efekt hluku, patogenů, dezinfekční prostředky, manipulaci i následný transport na chovné farmy.

Závěrem lze říci, že líhnutí přímo na farmách se jeví jako velmi dobrá alternativa k aktuálním konvenčním systémům odchovu kuřat brojlerů. Zjištěné pozitivní efekty líhnutí kuřat přímo na farmách vedou ke zvýšení užitkovosti i welfare brojlerových kuřat. Nicméně i nadále je nutné pokračovat ve výzkumu této problematiky a optimalizovat unijní normy dle druhově specifických potřeb, welfare a etických aspektů chovu hospodářských zvířat.

Ing. Klára Mikulášková, Ph.D., Oddělení etologie, VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves

Podrobněji v časopisu Náš chov 2/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down