Lupina 2017 – úspěšná konference

Dne 26. července 2017 uspořádal Ústav výživy zvířat, Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, společně se Školním zemědělským podnikem VFU Brno Nový Jičín a společností ZZN Pelhřimov a. s. konferenci s názvem Lupina 2017. Po odborné stránce byla konference věnována možnostem využití lupiny bílé, pěstované v půdních a klimatických podmínkách České republiky, se zaměřením na ověření možnosti využití zelené hmoty, celého i odslupkovaného semene lupiny bílé ve výživě zvířat.

Účastníky konference reprezentovali zejména pěstitelé, zástupci osivářských firem, krmivářského průmyslu, producenti živočišných komodit a zpracovatelé lupiny. Pozvání přijal a konference se účastnil ředitel ÚKZÚZ Ing. Daniel Jurečka, generální ředitel firmy Selgen, a. s., Dr. Ing. Ivo Sedláček, člen představenstva Agrární komory ČR Ing. Jindřich Šnejdrla, zástupce firmy Oseva PRO, s. r. o., Ing. Radek Macháč, Ph.D., zástupci společnosti Agritec Šumperk, s. r. o., zástupci firmy Sano – Moderní výživa zvířat, spol. s r. o., a řada dalších významných hostů ze zemědělské praxe. Konference byla zahájena přednostkou Ústavu výživy zvířat prof. Ing. Evou Strakovou, Ph.D., a ředitelem ŠZP VFU Brno Nový Jičín MVDr. Leo Kroupou, Ph.D. Následoval blok odborných přednášek orientovaný do problematik: Cíle řešeného grantového projektu Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus)“, (prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., VFU Brno), Pěstování a choroby lupiny (Mgr. Eliška Ondráčková, Agritec Šumperk), Možnosti herbicidního ošetření lupin (Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., Agritec Šumperk), Lupina bílá – náhrada dovozových zdrojů bílkovin ve výživě drůbeže, provozní testování ve výkrmu kuřat (Ing. Karel Karel, ZZN Pelhřimov a.s.), Lupina bílá v krmných směsích pro brojlerové králíky (Ing. Zdeněk Volek, Ph.D., VÚŽV, v.v.i., Praha-Uhříněves), Lupina bílá a její vliv na složení mikrobioty trávicího traktu drůbeže (doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D., ČZU v Praze). V rámci pracovního setkání byly diskutovány otázky související s pěstováním a ochranou lupiny bílé v podmínkách ČR, poznatky o zušlechtění lupiny jejím odslupkováním, uplatnění ve výživě monogastrických i přežvýkavých zvířat, zpracování lupiny v rámci krmivářského i potravinářského využití. Byla diskutována otázka budoucnosti lupiny jako významné proteinové komodity. Konferenci ukončil rektor VFU Brno prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., který vyzval účastníky k prohlídce porostů tří odrůd lupiny bílé pěstované na Školním zemědělském podniku VFU Brno.

Příspěvky prezentované na konferenci souvisejí s řešením grantového projektu NAZV MZe ČR QJ1510136 „Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus)“.*

Text: prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *