Lze použít pekařské a cukrářské výrobky do krmiv pro prasata?

Odhaduje se, že každý rok se vyplýtvá nebo ztratí 1,3 miliardy tun potravin, což představuje jednu třetinu všeho, co se vyprodukuje pro lidskou spotřebu. Mají takové potravinářské produkty při rostoucích nákladech na krmiva a rostoucích obavách o udržitelnost potenciál nahradit konvenční složky krmiv?

Studie, která byla provedena v Itálii, si kladla za cíl zjistit, zda zbytky potravinářského průmyslu (nebo bývalé potravinářské produkty) mohou nabídnout platnou alternativu k obilovinám ve výživě prasat. Výzkumný tým zkoumal možnost částečného nahrazení standardních přísad dvěma různými typy bývalých potravinářských produktů (jmenovitě pekařskými nebo cukrářskými potravinářskými produkty) a studoval jejich účinky na růst, stravitelnost krmiva a metabolický stav u selat po odstavu.

Vysoká stravitelnost

Nedávná analýza zbytkových potravinářských výrobků je zvažovala z hlediska jejich nutričních a funkčních vlastností, chemického složení a stravitelnosti. Definoval je jako „obohacenou verzi běžných obilovin“ kvůli jejich vyšší metabolizovatelné energii (asi 14 MJ/kg), obsahu tuku a škrobu na bázi sušiny ve srovnání s tradičními krmivy. Je všeobecně známo, že selata těží z konzumace lehce stravitelných sacharidů, dokud jejich trávicí systém není plně schopen zvládnout škrob. Studie stravitelnosti uhlohydrátů ukázaly, že ve srovnání s běžnými obilovinami mají potravinářské výrobky vyšší stravovací potenciál díky přítomnosti snadno dostupných jednoduchých cukrů a zpracovaného škrobu, což pravděpodobně také souvisí s průmyslovými procesy, kterými procházejí, jako je teplo a mechanické úpravy.

Bývalé potravinářské výrobky u selat

Ve studii bylo 36 selat po odstavu náhodně rozděleno do tří experimentálních diet po dobu 42 dnů. Byly to standardní dieta – kontrolní skupina, skupina s dietou, ve které bylo 30 % standardních ingrediencí nahrazeno cukrářskými bývalými potravinářskými výrobky (např. čokoládami, sušenkami a sladkými snacky) a skupina selat  s dietou, ve které bylo 30 % standardních surovin nahrazeno pekařskými výrobky (např. chléb, těstoviny a slané pochutiny).  Jednou z počátečních obav při používání bývalých potravinářských produktů ve výživě prasat by mohla být obtížnost formulování standardního krmiva kvůli variabilitě složek používaných pro výrobu potravin. Na základě výsledků studie to však nemusí být důležitý faktor. Výzkumný tým spekuloval, že sladké ingredience používané v cukrovinkách, jako jsou čokoládové výrobky, byly bohatší na třísloviny ve srovnání se ingrediencemi používanými v kontrolní skupině nebo u selat krmených pekařskými produkty. Je známo, že obsah taninu v kakaových výrobcích je vyšší ve srovnání s obilovinami. Taniny jsou polyfenolické biomolekuly, které mohou interagovat a vysrážet makromolekuly, jako jsou proteiny, želatiny, polysacharidy a alkaloidy. Interakce taninů z kakaových produktů s živinami a trávicími enzymy tedy mohla vést ke snížení rychlosti trávení ve skupině krmené cukrářskými potravinářskými produkty.

Výsledky z hlediska tělesné hmotnosti a růstového výkonu

Všechna zvířata zůstala v průběhu experimentu v dobrém zdravotním stavu a nevyskytly se žádné problémy s morbiditou nebo mortalitou a nebyl pozorován žádný rozdíl mezi experimentálními skupinami u všech parametrů růstu. Výsledky této studie prasat ukázaly, že mezi skupinami nebyly žádné významné rozdíly v tělesné hmotnosti. Tělesná hmotnost měřená při naskladnění selat a na konci pokusu se mezi jednotlivými dietami nelišila. Průměrný denní příjem krmiva nebyl ovlivněn žádnou krmnou dávkou. Kromě toho experimentální dávky neovlivnily průměrný denní přírůstek a konverzi krmiva. Nebyly zjištěny žádné významné v analyzovaných hematologických parametrech mezi skupinami v průběhu celého experimentu.

Závěr

Tato studie proto ukázala, že 30% nahrazení různých typů bývalých potravinových produktů bohatých na tuky a sacharidy do krmiv selat po odstavu je možné. Bylo prokázáno, že tělesná hmotnost, průměrná denní krmná příjem, průměrný denní přírůstek a rychlost konverze krmiva byly mezi těmito třemi skupinami podobné. Bývalé potravinářské produkty – pekařské i cukrářské – by mohly nabídnout dobrou možnost, jak nahradit značné množství konvenčních obilovin v krmivu pro prasata, a proto by mohly být zahrnuty do krmných dávek prasat po odstavu jako alternativní přísady ke zlepšení udržitelnosti v odvětví živočišné výroby. Tuto studii provedli vědci z Milánské univerzity a Comi Università Telematica San Raffaele v Římě.*

Zdroj: All About Feed

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down